Printen
Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten voordat je bij ons komt studeren. Kun je iets niet vinden of wil je liever iemand persoonlijk aan de lijn? Neem dan contact op met ons informatienummer: 088 - 001 50 00. Onze collega's helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen over het mbo

Waar vind ik mijn boekenlijst?

Voor de start van je opleiding moet je zelf de boeken voor dat leerjaar aanschaffen. Studers ondersteunt het VISTA college met het samenstellen en publiceren van de leermiddelenlijsten. Binnen enkele minuten heb jij de juiste boekenlijst voor je en met één klik alles besteld.

Moet jij je boeken nog bestellen?

Lees op mijnVISTA de instructies om leermiddelen te bestellen

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Je hebt het vast wel eens zien staan: BOL en BBL? Het is heel simpel. Het heeft eigenlijk alles te maken met hoeveel dagen je in de week naar school gaat.

BOL is de afkorting voor Beroepsopleidende Leerweg, een combinatie van school en stage. Je gaat de hele week naar school. Je loopt ook één of meerdere periodes stage. Die met een duur woord beroepspraktijkvorming (BPV) heet.

Bij BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg, werk en leer je tegelijk. Naast je echte baan, waarvoor je met een werkgever een arbeidsovereenkomst hebt, ga je 1 of 2 dagen naar VISTA college. Het bedrijf waar je werkt moet dan wel een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf zijn.

Bekijk hier onze BBL-opleidingen

Wat houden de niveaus 1, 2, 3 en 4 in?


 • Niveau 1: entreeopleiding, duurt 1 jaar. Je start met deze opleiding als je nog geen diploma hebt van het voorgezet onderwijs. De opleiding bereidt voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding
 • Niveau 2: basisberoepsopleiding, duurt 1 tot 2 jaar. De opleiding bereidt voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld als kapper of autotechnicus
 • Niveau 3: vakopleiding, duurt 2 tot 3 jaar. Leerlingen leren werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur
 • Niveau 4: middenkaderopleiding, duurt 3 tot maximaal 4 jaar. Leerlingen leren werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo
Wat is bindend studieadvies?

Vanaf 01-01-2018 is de wet ‘vroegtijdig aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ van kracht. Een onderdeel van deze wet is het bindend studieadvies (BSA).

In het kader van deze wet ontvang je als student een BSA (zowel positief als negatief) in het 1e leerjaar tussen de 9 en de 12 maanden na start van een meerjarige opleiding. Volg je een éénjarige opleiding dan wordt het BSA afgegeven tussen de 3 en 4 maanden na start van je opleiding.

In het eerste jaar van de opleiding worden er studievoortgangsgesprekken met je gehouden, met daaraan gekoppeld een studieadvies en worden er zo nodig verbeterafspraken gemaakt. Uiteindelijk volgt er een dan het bindend studieadvies dit kan zowel positief als negatief zijn.

Bij een positief BSA kun je de opleiding vervolgen. Bij een negatief BSA ziet het onderwijsteam onvoldoende studievoortgang en moet je de opleiding verlaten.

Je hebt als student recht op 8 weken begeleiding naar een opleiding (binnen of buiten het VISTA college).Als je het niet eens bent met het negatieve bindend studieadvies kun je binnen 2 weken in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor examens.

Meer informatie over BSA krijg je van je mentor of tijdens de Loopbaan Oriëntatie en begeleiding (LOB) lessen.

Hoe lang duurt een opleiding?
 • Mbo-opleiding op niveau 2 is één jaar
 • Mbo-opleiding op niveau 3 is twee jaar
 • Mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar
 • Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende intakegesprek
Wat zijn de toelatingseisen voor een mbo-opleiding?

Entreeopleiding

Toelating gebeurt in overleg met de begeleider/mentor van je school of instantie. Om te kunnen starten met een entreeopleiding moet je aan drie voorwaarden voldoen:

 1. Je moet 16 jaar of ouder zijn op 1 augustus van het betreffende schooljaar
 2. Geen enkel diploma hebben behaald
 3. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk

Niveau 2

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg, of;
 • Mbo-diploma niveau 1 (entreeopleiding), of;
 • Bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen

Niveau 3 of 4

 • Mbo-diploma niveau 2 of 3
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen
 • Via een speciale toelatingsprocedure kun je toegelaten worden voor een opleiding op niveau 3 of 4
Wat is het toelatingsbeleid van VISTA college?
Hoe kan ik mij aanmelden?

Wat leuk dat je bij VISTA college komt studeren. Aanmelden kan op verschillende manieren. Klik hier om naar onze aanmeldpagina te gaan.

  Wanneer kan ik mij aanmelden voor een opleiding?

  Je kunt je altijd aanmelden voor een opleiding. Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen, vanwege beschikbaarheid van faciliteiten. Klik hier om naar onze aanmeldpagina te gaan. Of ga direct naar de opleiding van jouw keuze en meld je daar aan.

  Hoe gaat de plaatsing?

  Plaatsing

  Na aanmelding voor een opleiding ontvang je een uitnodiging voor een gesprek.

  Bij opleidingen met aanvullende eisen en/of een beperkt aantal plaatsen ontvang je eerst een uitnodiging voor een opdracht of een onderzoek. Daarna krijg je een gesprek met een plaatsingsadviseur.

  Is de match tussen jou en de opleiding van je keuze ok, dan word je ingeschreven. Voldoe je bij een opleiding met aanvullende eisen niet aan de gestelde eisen, dan word je begeleid naar een andere opleiding. In geval van twijfel kun je terecht bij een loopbaanconsulent. Deze begeleidt je vervolgens naar de best passende opleiding.

  Na ontvangst van de benodigde documenten, waaronder diploma, is de inschrijving volledig en word je definitief ingeschreven.

  Wat kost een mbo-opleiding?

  Je moet zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

  De middelen die je nodig hebt om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen, stellen wij ter beschikking. Daaronder vallen:

  • een basisuitrusting, zoals computers, kopieerapparaten en gereedschap;
  • bijzondere leermiddelen, zoals koksmessen en kappersscharen.

  Je mag nog jouw eigen bijzondere leermiddelen aanschaffen. Mocht je dit niet willen dan, krijg je hulp van de school.

  De precieze afspraken over schoolkosten staan in het servicedocument schoolkosten. Scholen voeren deze afspraken zo snel en verantwoord mogelijk in. Dat doen zij uiterlijk vanaf het studiejaar 2019-2020.

  Voor extra diensten en activiteiten zoals excursies geldt een vrijwillige bijdrage. Jij en jouw ouders bepalen zelf of je hier aan deelt wilt nemen. Ze zijn niet nodig om de opleiding te kunnen volgen of het diploma te behalen.

  Klik hier om naar de huidige studiekosten te gaan.

  Wat zijn keuzedelen?

  Keuzedelen zijn aanvullende vakken die jouw opleiding verbreden of verdiepen en die je volgt naast de basisvakken. Zo ben je beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het aanbod aan keuzedelen verschilt per opleiding. Deze keuze maak je natuurlijk niet alleen, hier krijgt hulp bij.

  Kan ik met een mbo-diploma doorstuderen bij het hbo?

  Ja, dit is een optie. Dit kan als jij een een niveau 4 diploma hebt en jouw matched met de hbo-opleiding die je wilt gaan volgen. Er zijn ook mogelijkheden om studietijdverkorting te krijgen met jouw mbo-vooropleiding. Of dit ook het geval is voor jou dat bespreken we graag met je. Neem dan contact op met Mark van Kaam T: 06-15140813.

  Ben jij van plan de havo-mbo-havo-route te volgen, klik dan hier voor meer informatie.

  Kan ik nog van opleiding wisselen?

  Ja, dat kan. Bespreek dit met jouw mentor en eventueel wordt er een loopbaanadviseur ingeschakeld. Samen kijken we dan elke naar welke andere opleiding je wilt overstappen en of deze beter bij jou past (competenties en niveau).

  Wanneer zijn de vakanties?
  Vakantieoverzicht schooljaar 2021 - 2022

  De onderstaande schoolvakanties en feestdagen gelden voor VISTA college voor schooljaar 2021-2022. Dit kan afwijken van de landelijke vakanties.

  Herfstvakantie
  Maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021

  Kerstvakantie
  Maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022

  Carnavalsvakantie
  Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022

  Meivakantie
  Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022

  Zomervakantie
  Maandag 11 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2022

  Feestdagen
  Goede Vrijdag: 15 april 2022
  Tweede paasdag: 18 april 2022
  Koningsdag: 27 april 2022
  Bevrijdingsdag: 5 mei 2022
  Hemelvaart: 26 mei 2022
  Pinksteren: 5 en 6 juni 2022

  Bekijk op mijnVISTA de jaarkalender van 2021-2022

  Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Heb ik recht op studiefinanciering?

  Als je 18 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis. Meer weten? Kijk dan onderstaande filmpje of ga naar Duo.nl

  Kan ik een financiële tegemoetkoming krijgen?

  Er kunnen omstandigheden zijn waarin het betalen van de directe schoolkosten - zoals leermiddelen en materialen - een probleem vormen. Bijvoorbeeld doordat je ouders/ verzorgers een minimuminkomen hebben. Afhankelijk van je leeftijd bestaat er een regeling.

  Lees hier alles over de regeling mbo en schoolfondsen

  Hoe zit het met reiskosten?

  Ben je ingeschreven bij VISTA college en krijg je studiefinanciering? Dan kun je vanaf dat moment ook gebruik maken van een studentenreisproduct. Dit noemen we ook wel de OV-kaart. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

  Sinds 1 januari 2017 kun je als minderjarige mbo’er ook gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Daarvoor moet je wel eerst een aantal stappen doorlopen.

  Wat je moet doen om dit reisproduct te krijgen en te kunnen gebruiken lees je op Duo.nl

  Welke laptopspecificaties en hard- en software heb ik nodig?

  Als je een opleiding volgt bij VISTA college wordt verwacht dat je een laptop hebt. Deze heb je nodig tijdens de lessen, het samenwerken met mede-studenten en voor je huiswerk.

  Als student van VISTA college maak je gebruik van een VISTA college Office 365 account. Daarnaast maak je ook gebruik van andere digitale voorzieningen. Je kunt hier gebruik van maken vanaf de begindatum van je opleiding zoals die op je Onderwijsovereenkomst staat. Je ontvangt dan een e-mailadres en meer informatie over toegang tot de digitale omgeving. In dit document lees je meer over digitale toegang tot de systemen van VISTA college.

  Let bij de aankoop van een laptop op de garantie- en verzekeringsvoorwaarden. Verder is het erg handig als je een 'restore dvd' bij de laptop krijgt. Dan kun je bij eventuele problemen je laptop zelfstandig terugbrengen naar de 'fabrieksinstellingen'.

  Specificaties voor je laptop
  Voor het volgen van een opleiding bij VISTA college is het noodzakelijk dat je een notebook hebt die voldoet aan de volgende specificaties. Sommige opleidingen stellen specifieke eisen aan het gebruik van digitale middelen op school. Dit staat bij de opleiding vermeld.

  1. Je laptop beschikt over een goede accu: je moet hier soms een lesdag mee vooruit kunnen. Er zijn verspreid over de gebouwen en lokalen overigens tal van stopcontacten beschikbaar.
  2. Een laptop met als besturingssysteem Windows 8 of hoger. Momenteel is Windows 10 het meest recente systeem. Let op: Windows 10S is niet geschikt voor gebruik.
  3. Voor de opleiding mediavormgeving is het aanschaffen van een MacBook Pro gewenst, dit omdat je tijdens de opleiding werkt met het uitgebreide Adobe software pakket en deze software een zware laptop nodig heeft om op te draaien. Daarnaast worden de producten van Apple als bedrijfsstandaard in deze branche gebruikt. Werk je liever op PC? Dat kan en mag.
  4. De laptop moet voorzien zijn van een actuele virusscanner. Windows 10 bevat standaard een gratis antivirusscanner, Windows Defender. Het wordt afgeraden om meerdere virusscanners naast elkaar te gebruiken!
  5. De laptop moet voorzien zijn van een Office pakket zoals bijvoorbeeld Microsoft Office 2016. Je krijgt het Office pakket via je Office 365 schoolaccount aangeboden.
  6. Je laptop heeft een draadloze netwerkkaart volgens de N-of de AC-standaard. De beste snelheid krijg je met een 5 Ghz radioverbinding. Vraag dit goed na in de winkel! Er zijn ook losse USB draadloze netwerkkaarten te koop die een ingebouwde draadloze kaart kunnen vervangen.

  Hardware
  CampusShop is een webwinkel waar je tegen een aantrekkelijke prijs een laptop kunt aanschaffen die geschikt is voor de opleiding die je gaat volgen. Om het aanbod te bekijken kun je terecht op hun website: www.campusshop.nl. Hier kun je aangeven op welke school je studeert en kun je bij de opleiding van jouw keuze kijken welke laptops geschikt zijn.

  Naast een laptop bieden zij een goede service en kun je een verzekering afsluiten. Het afsluiten van een verzekering tegen beschadiging is zeker aan te bevelen. Wil je de laptops liever zien? Bij Paradigit, Avenue Ceramique 110 in Maastricht kun je deze laptops bekijken. Dit bedrijf werkt nauw samen met de webwinkel, CampusShop.

  Software
  VISTA college onderschrijft het belang van legale software. Alle software die binnen onze instelling wordt gebruikt is legaal en aangeschaft bij Surfspot. Het voordeel hiervan is dat al onze docenten, medewerkers, studenten (en hun ouders) ook toegang hebben tot Surfspot.

  Op Surfspot vind je software van Microsoft, Adobe, McAfee en Symantec. Naast software verkoopt Surfspot laptops (van o.a. van Apple, HP en Toshiba), games, tijdschriften, boeken, tassen, en nog veel meer.

  Aanmelden is gratis!
  1. Surf naar www.surfspot.nl
  2. Klik op 'Registreren
  3. Selecteer je school, vul je gegevens in.

  Je ontvangt direct een e-mail met je persoonlijke inloggegevens. Hiermee heb je toegang tot Surfspot. De software je nodig hebt, vind je op de boekenlijst van je opleiding. Let op het aanschaffen van een Office 365 pakket is niet nodig, dit ontvang je van school.

  Ik ben mijn diploma kwijt

  Het kan gebeuren dat je als oud-student van VISTA college of diens rechtsvoorgangers je waardepapieren bent kwijtgeraakt. Heel vervelend natuurlijk, bijvoorbeeld als je wilt solliciteren.

  Wat is een Verklaring Afgelegd Examen (VAE)?
  Een Verklaring Afgelegd Examen (VAE) is een document waarin staat beschreven dat je daadwerkelijk een diploma of certificaat hebt behaald bij VISTA college of diens rechtsvoorgangers. Let op: je ontvangt geen nieuw diploma: een diploma mag wettelijk maar één keer worden afgegeven.

  Hoe kom je in het bezit van een VAE?
  Ben je in 2007 of daarna afgestudeerd, dan verwijzen wij je naar de website van DUO (www.duo.nl) voor verdere informatie. Ben je vóór 2007 afgestudeerd, dan kun je per e-mail een aanvraagformulier-VAE aanvragen:

  Kosten
  Bij een aanvraag VAE onderzoekt VISTA college of er bewijslast te vinden is. Is dit het geval dan ontvang je een bevestiging en informatie over de kosten/betaalwijze (€ 72,-). Na betaling wordt een VAE afgegeven. Vinden wij geen bewijslast dan mogen wij geen VAE afgeven. In dat geval worden ook geen kosten in rekening gebracht.

  Wie zijn de vertrouwenspersonen?

  VISTA college wil iedereen een veilige en vertrouwde omgeving bieden, zodat ook iedereen zich op school prettig kan voelen. Of je nu student, docent, ouder of bezoeker bent. Daarom accepteert VISTA college geen enkele vorm van ongewenst gedrag.

  Daarom zijn er binnen ieder domein speciaal getrainde vertrouwenspersonen aanwezig, die kunnen helpen als jouw grenzen worden overschreden. Ze bieden niet alleen een luisterend oor, maar kunnen ook actie ondernemen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.

  Locatie Sibemaweg, Maastricht

  Martin Sijstermans
  m.sijstermans@vistacollege.nl

  Locatie Arendstraat & Rijksweg Zuid, Sittard

  Marie-Jose Schreurs
  m.schreurs@vistacollege.nl

  Locatie Milaanstraat, Sitrard & Hagerhofweg, Venlo

  Jacqueline Schut
  a.schut@vistacollege.nl

  Locatie Valkenburgerweg, Heerlen

  Carla Haan
  c.haan@vistacollege.nl

  Karl Matheu
  k.matheu@vistacollege.nl

  Locatie ZAP, Henri Dunantstraat, Heerlen

  Romina Casti
  r.casti@vistacollege.nl

  Jeanette Kriek
  j.kriek@vistacollege.nl

  Is er voor jouw locatie geen vertrouwenspersoon? Dan mag je een vertrouwenspersoon van een andere locatie benaderen.

  Ik ben klaar met mijn studie en nu?

  Ben je klaar met je studie en maak je gebruik van het studentenreisproduct, check dan goed op welke datum je je reisproduct moet inleveren of je studiefinanciering moet stoppen. Gebruik daarvoor de wijzigingshulp van DUO.

  Let op: De datum die op je diploma staat is de werkelijke uitschrijfdatum. Niet de datum van je diploma-uitreiking.

  Veelgestelde vragen over BBL-opleidingen

  Wat is een BBL-opleiding?

  BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit houdt in dat je een groot deel van de week aan het werk bent bij een erkend leerbedrijf en ongeveer 1 á 2 dagen per week naar school gaat. Deze combinatie zorgt ervoor dat jij geld kunt verdienen en een beroepsopleiding kunt volgen.

  Hoe lang duurt een opleiding?
  • Mbo-opleiding op niveau 2 is één jaar
  • Mbo-opleiding op niveau 3 is twee jaar
  • Mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar
  • Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende intakegesprek
  Heb ik een werkplek nodig voor een BBL-opleiding?

  Om te starten met een mbo-opleiding is het noodzakelijk om zelf een werk- of stageplek voor de beroepspraktijkvorming (BPV) te hebben voor minimaal 20 uur per week. Indien je geen werk- of stageplek hebt, kun je niet beginnen met de opleiding. Ga naar stagemarkt.nl, s-bb.nl en zorgnetlimburg.nl om een stageplek te vinden.

  Kan ik een avondopleiding volgen

  Over het algemeen worden alle BBL-opleidingen overdag gegeven. Wel hebben we een groot aanbod aan cursussen om bij te scholen of op te frissen, die ook in de avonduren verzorgd kunnen worden.

  Kan ik mijn opleiding combineren met werk en gezin

  Goede afspraken maken met je partner, kinderen en/of werkgever zijn van groot belang.

  Start een cursus of opleiding altijd?

  Het is geen vanzelfsprekendheid dat een opleiding of cursus altijd start op de genoemde startdatum. Voor sommige opleidingen of cursussen is een minimum aantal deelnemers vereist voordat gestart kan worden. Dit is afhankelijk per opleiding en wordt bij de toelating aangegeven met 'start bij voldoende deelname'.

  Wanneer ontvang ik de gegevens van start opleiding

  Zodra je ingeschreven staat, krijg je hiervan van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding een uitnodiging met de benodigde gegevens over locatie, tijd en eventueel te bestellen boeken. Wanneer je deze niet hebt ontvangen, neem dan telefonisch contact op.

  Mijn werkgever betaalt de opleiding, wat moet ik hiervoor regelen?

  Bij je aanmelding of op je offerte kun je bij betalingswijze aangeven dat de factuur naar de werkgever of re-integratiebedrijf gestuurd moet worden. Je werkgever, re-integratiebedrijf of UWV WERKbedrijf dient de aanmelding te ondertekenen. Bij je digitale aanmelding kun je bij 'Bedrijfsgegevens' de contactpersoon van het bedrijf noteren. Deze contactpersoon ontvangt op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging met het aanmeldformulier en onze voorwaarden.

  Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken