Printen
Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten voordat je bij ons komt studeren. Kun je iets niet vinden of wil je liever iemand persoonlijk aan de lijn? Neem dan contact op met ons informatienummer: 088 - 001 50 00. Onze collega's helpen je graag verder.

Veel gestelde vragen over het mbo

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Je hebt het vast wel eens zien staan: BOL en BBL? Het is heel simpel. Het heeft eigenlijk alles te maken met hoeveel dagen je in de week naar school gaat.

BOL is de afkorting voor Beroepsopleidende Leerweg, een combinatie van school en stage. Je gaat de hele week naar school. Je loopt ook één of meerdere periodes stage. Die met een duur woord beroepspraktijkvorming (BPV) heet.

Bij BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg, werk en leer je tegelijk. Naast je echte baan, waarvoor je met een werkgever een arbeidsovereenkomst hebt, ga je 1 of 2 dagen naar VISTA college. Het bedrijf waar je werkt moet dan wel een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf zijn.

Klik hier voor al onze BOL en BBL-opleidingen

Wat houden de niveaus 1, 2, 3 en 4 in?


 • Niveau 1: entreeopleiding, duurt 1 jaar. Je start met deze opleiding als je nog geen diploma hebt van het voorgezet onderwijs. De opleiding bereidt voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding
 • Niveau 2: basisberoepsopleiding, duurt 1 tot 2 jaar. De opleiding bereidt voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld als kapper of autotechnicus
 • Niveau 3: vakopleiding, duurt 2 tot 3 jaar. Leerlingen leren werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur
 • Niveau 4: middenkaderopleiding, duurt 3 tot maximaal 4 jaar. Leerlingen leren werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo
Wat is bindend studieadvies?

Vanaf 01-01-2018 is de wet ‘vroegtijdig aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ van kracht. Een onderdeel van deze wet is het bindend studieadvies (BSA).

In het kader van deze wet ontvang je als student een BSA (zowel positief als negatief) in het 1e leerjaar tussen de 9 en de 12 maanden na start van een meerjarige opleiding. Volg je een éénjarige opleiding dan wordt het BSA afgegeven tussen de 3 en 4 maanden na start van je opleiding.

In het eerste jaar van de opleiding worden er studievoortgangsgesprekken met je gehouden, met daaraan gekoppeld een studieadvies en worden er zo nodig verbeterafspraken gemaakt. Uiteindelijk volgt er een dan het bindend studieadvies dit kan zowel positief als negatief zijn.

Bij een positief BSA kun je de opleiding vervolgen. Bij een negatief BSA ziet het onderwijsteam onvoldoende studievoortgang en moet je de opleiding verlaten.

Je hebt als student recht op 8 weken begeleiding naar een opleiding (binnen of buiten het VISTA college).Als je het niet eens bent met het negatieve bindend studieadvies kun je binnen 2 weken in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor examens.

Meer informatie over BSA krijg je van je mentor of tijdens de Loopbaan Oriëntatie en begeleiding (LOB) lessen.

Hoe lang duurt een opleiding?
 • Mbo-opleiding op niveau 2 is één jaar
 • Mbo-opleiding op niveau 3 is twee jaar
 • Mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar
 • Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende intakegesprek
Wat zijn de toelatingseisen voor een mbo-opleiding?

Entreeopleiding

Toelating gebeurt in overleg met de begeleider/mentor van je school of instantie. Om te kunnen starten met een entreeopleiding moet je aan drie voorwaarden voldoen:

 1. Je moet 16 jaar of ouder zijn op 1 augustus van het betreffende schooljaar
 2. Geen enkel diploma hebben behaald
 3. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk

Niveau 2

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
 • Mbo-diploma niveau 1 (entreeopleiding)

Niveau 3 of 4

 • Mbo-diploma niveau 2
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
 • Via een speciale toelatingsprocedure kun je toegelaten te worden voor een opleiding op niveau 3 of 4
Wat is het toelatingsbeleid van VISTA college?
 • Iedere student is welkom bij onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passend opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.

Wil je meer weten over het toelatingsbeleid van VISTA college?

Toelatingsbeleid VISTA college

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wat leuk dat je bij VISTA college komt studeren. Aanmelden kan op verschillende manieren. Klik hier om naar onze aanmeldpagina te gaan.

  Wanneer kan ik mij aanmelden voor een opleiding?

  Je kunt je altijd aanmelden voor een opleiding. Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen, vanwege beschikbaarheid van faciliteiten. Wanneer je je vóór 1 april aanmeldt en je voldoet aan de eisen, dan is het zo goed als zeker dat je wordt geplaatst voor de opleiding van je keuze.

  Hoe gaat de intake?

  Plaatsingsadvies (intake)

  De intakeprocedure bij VISTA college heet de plaatsingsadviesprocedure.

  Na ontvangst van jouw (digitaal) aanmeldingsformulier ontvang je een ontvangstbevestiging van het VISTA College. Dan start zo snel mogelijk deze procedure die, afhankelijk van de gekozen opleiding, uit verschillende onderdelen kan bestaan:

  • het invullen van een vragenlijst,
  • het doorlopen van een onderzoek,
  • het presenteren van een portfolio,
  • het doen van een auditie;
  • het doen van een sporttest;
  • of het maken van een thuisopdracht/schoolopdracht;

  Daar voegen we dan nog de gegevens van de toeleverende school aan toe.

  Dan krijg je een plaatsingsadviesgesprek, waarin de plaatsingsadviseur met jou de verzamelde informatie bespreekt. Deze kijkt dan ook naar motivatie, kennis en leervermogen. Met leervermogen bedoelen we dat je in staat bent om nieuwe informatie op te nemen en in de praktijk toe te passen.

  Met het resultaat van het gesprek en de verzamelde informatie krijgt de plaatsingsadviseur een goede indruk of de gekozen opleiding goed past bij jouw wensen en mogelijkheden.

  Direct na afloop van het plaatsingsadviesgesprek word je geïnformeerd over het vervolgtraject.

  Het kan zijn dat je meteen het opleidingsblad (de onderwijsovereenkomst tussen jou (je ouders) en de school), ontvangt om te tekenen. Het is ook mogelijk dat er nog een aantal vervolgstappen nodig zijn om er samen zeker van te zijn dat de opleidingskeus bij jou past.

  Pas als VISTA college het ondertekende opleidingsblad heeft ontvangen en je hebt na de examens het juiste diploma behaald, ben je definitief ingeschreven en kun je starten met de opleiding.

  Wat kost een mbo-opleiding?

  Je moet zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

  De middelen die je nodig hebt om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen, stellen wij ter beschikking. Daaronder vallen:

  • een basisuitrusting, zoals computers, kopieerapparaten en gereedschap;
  • bijzondere leermiddelen, zoals koksmessen en kappersscharen.

  Je mag nog jouw eigen bijzondere leermiddelen aanschaffen. Mocht je dit niet willen dan, krijg je hulp van de school.

  De precieze afspraken over schoolkosten staan in het servicedocument schoolkosten. Scholen voeren deze afspraken zo snel en verantwoord mogelijk in. Dat doen zij uiterlijk vanaf het studiejaar 2019-2020.

  Voor extra diensten en activiteiten zoals excursies geldt een vrijwillige bijdrage. Jij en jouw ouders bepalen zelf of je hier aan deelt wilt nemen. Ze zijn niet nodig om de opleiding te kunnen volgen of het diploma te behalen.

  Klik hier om naar de huidige studiekosten te gaan.

  Wat zijn keuzedelen?

  Keuzedelen zijn aanvullende vakken die jouw opleiding verbreden of verdiepen en die je volgt naast de basisvakken. Zo ben je beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het aanbod aan keuzedelen verschilt per opleiding. Deze keuze maak je natuurlijk niet alleen, hier krijgt hulp bij.

  Kan ik met een mbo-diploma doorstuderen bij het hbo?

  Ja, dit is een optie. Dit kan als jij een een niveau 4 diploma hebt en jouw matched met de hbo-opleiding die je wilt gaan volgen. Er zijn ook mogelijkheden om studietijdverkorting te krijgen met jouw mbo-vooropleiding. Of dit ook het geval is voor jou dat bespreken we graag met je. Neem dan contact op met Mark van Kaam T: 06-15140813.

  Ben jij van plan de havo-mbo-havo-route te volgen, klik dan hier voor meer informatie.

  Kan ik nog van opleiding wisselen?

  Ja, dat kan. Bespreek dit met jouw mentor en eventueel wordt er een loopbaanadviseur ingeschakeld. Samen kijken we dan elke naar welke andere opleiding je wilt overstappen en of deze beter bij jou past (competenties en niveau).

  Wanneer zijn de vakanties?

  Het vakantieoverzicht

  Schooljaar 2019 - 2020

  Let op: afwijkingen zijn mogelijk. Vraag je studieloopbaanbegeleider of er uitzonderingen zijn voor jouw opleiding.

  Het schooljaar 2019 - 2020 start op 2 september 2019

  Herfstvakantie
  Maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019

  Kerstvakantie
  Maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020

  Carnavalsvakantie
  Maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 28 februari 2020

  Meivakantie
  Maandag 20 april 2020 tot en met vrijdag 1 mei 2020

  Zomervakantie
  Maandag 13 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020

  Feestdagen
  Goede Vrijdag: 10 april 2020
  Tweede Paasdag: 13 april 2020
  Koningsdag: 27 april 2020 (in meivakantie)
  Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
  Hemelvaartsdag: 21 & 22 mei 2020
  Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020

  Let op! Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Heb ik recht op studiefinanciering?

  Als je 18 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis. Meer weten? Kijk dan onderstaande filmpje of ga naar Duo.nl

  Hoe zit het met reiskosten

  Ben je ingeschreven bij VISTA college en krijg je studiefinanciering? Dan kun je vanaf dat moment ook gebruik maken van een studentenreisproduct. Dit noemen we ook wel de OV-kaart. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

  Sinds 1 januari 2017 kun je als minderjarige mbo’er ook gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Daarvoor moet je wel eerst een aantal stappen doorlopen.

  Wat je moet doen om dit reisproduct te krijgen en te kunnen gebruiken lees je op Duo.nl

  Welke laptopspecificaties en hard- en software heb ik nodig?

  Als je een opleiding volgt bij VISTA college wordt verwacht dat je een laptop hebt. Deze heb je nodig tijdens de lessen, het samenwerken met mede-studenten en voor je huiswerk.

  Als student van VISTA college maak je gebruik van een VISTA college Office 365 account. Daarnaast maak je ook gebruik van andere digitale voorzieningen. Je kunt hier gebruik van maken vanaf de begindatum van je opleiding zoals die op je Onderwijsovereenkomst staat. Je ontvangt dan een e-mailadres en meer informatie over toegang tot de digitale omgeving. In dit document lees je meer over digitale toegang tot de systemen van VISTA college.

  Let bij de aankoop van een laptop op de garantie- en verzekeringsvoorwaarden. Verder is het erg handig als je een 'restore dvd' bij de laptop krijgt. Dan kun je bij eventuele problemen je laptop zelfstandig terugbrengen naar de 'fabrieksinstellingen'.

  Specificaties voor je laptop
  Voor het volgen van een opleiding bij VISTA college is het noodzakelijk dat je een notebook hebt die voldoet aan de volgende specificaties. Sommige opleidingen stellen specifieke eisen aan het gebruik van digitale middelen op school. Dit staat bij de opleiding vermeld.

  1. Je laptop beschikt over een goede accu: je moet hier soms een lesdag mee vooruit kunnen. Er zijn verspreid over de gebouwen en lokalen overigens tal van stopcontacten beschikbaar.
  2. Een laptop met als besturingssysteem Windows 8 of hoger. Momenteel is Windows 10 het meest recente systeem. Let op: Windows 10S is niet geschikt voor gebruik.
  3. Apple MacBooks zijn toegestaan met OS X als besturingssysteem. Niet alle opleidingen staan een Apple MacBook toe. Bovendien werken niet alle digitale lesmethoden goed samen met Safari, de browser van de Mac.
  4. De laptop moet voorzien zijn van een actuele virusscanner. Windows 10 bevat standaard een gratis antivirusscanner, Windows Defender. Het wordt afgeraden om meerdere virusscanners naast elkaar te gebruiken!
  5. De laptop moet voorzien zijn van een Office pakket zoals bijvoorbeeld Microsoft Office 2016. Je krijgt het Office pakket via je Office 365 schoolaccount aangeboden.
  6. Je laptop heeft een draadloze netwerkkaart volgens de N-of de AC-standaard. De beste snelheid krijg je met een 5 Ghz radioverbinding. Vraag dit goed na in de winkel! Er zijn ook losse USB draadloze netwerkkaarten te koop die een ingebouwde draadloze kaart kunnen vervangen.

  Hardware
  CampusShop is een webwinkel waar je tegen een aantrekkelijke prijs een laptop kunt aanschaffen die geschikt is voor de opleiding die je gaat volgen. Om het aanbod te bekijken kun je terecht op hun website: www.campusshop.nl. Hier kun je aangeven op welke school je studeert en kun je bij de opleiding van jouw keuze kijken welke laptops geschikt zijn.

  Naast een laptop bieden zij een goede service en kun je een verzekering afsluiten. Het afsluiten van een verzekering tegen beschadiging is zeker aan te bevelen. Wil je de laptops liever zien? Bij Paradigit, Avenue Ceramique 110 in Maastricht kun je deze laptops bekijken. Dit bedrijf werkt nauw samen met de webwinkel, CampusShop.

  Software
  VISTA college onderschrijft het belang van legale software. Alle software die binnen onze instelling wordt gebruikt is legaal en aangeschaft bij Surfspot. Het voordeel hiervan is dat al onze docenten, medewerkers, studenten (en hun ouders) ook toegang hebben tot Surfspot.

  Op Surfspot vind je software van Microsoft, Adobe, McAfee en Symantec. Naast software verkoopt Surfspot laptops (van o.a. van Apple, HP en Toshiba), games, tijdschriften, boeken, tassen, en nog veel meer.

  Aanmelden is gratis!
  1. Surf naar www.surfspot.nl
  2. Klik op 'Registreren
  3. Selecteer je school, vul je gegevens in.

  Je ontvangt direct een e-mail met je persoonlijke inloggegevens. Hiermee heb je toegang tot Surfspot. De software je nodig hebt, vind je op de boekenlijst van je opleiding. Let op het aanschaffen van een Office 365 pakket is niet nodig, dit ontvang je van school.

  Ik ben mijn diploma kwijt

  Het kan gebeuren dat je als oud-student van VISTA college of diens rechtsvoorgangers je waardepapieren bent kwijtgeraakt. Heel vervelend natuurlijk, bijvoorbeeld als je wilt solliciteren.

  Wat is een Verklaring Afgelegd Examen (VAE)?

  Een Verklaring Afgelegd Examen (VAE) is een document waarin staat beschreven dat je daadwerkelijk een diploma of certificaat hebt behaald bij VISTA college of diens rechtsvoorgangers. Let op: je ontvangt geen nieuw diploma: een diploma mag wettelijk maar één keer worden afgegeven.

  Hoe komt u in het bezit van een VAE?

  Ben je in 2007 of daarna afgestudeerd, dan verwijzen wij je naar de website van DUO (www.duo.nl) voor verdere informatie. Ben je vóór 2007 afgestudeerd, dan kun je telefonisch bij VISTA college, afdeling Post & Archief een aanvraagformulier-VAE aanvragen (088-0015000).

  Kosten

  Bij een aanvraag VAE onderzoekt VISTA college of er bewijslast te vinden is. Is dit het geval dan ontvang je een bevestiging en informatie over de kosten/betaalwijze (€ 72,-). Na betaling wordt een VAE afgegeven. Vinden wij geen bewijslast dan mogen wij geen VAE afgeven. In dat geval worden ook geen kosten in rekening gebracht.

  Wie zijn de vertrouwenspersonen?

  VISTA college wil iedereen een veilige en vertrouwde omgeving bieden, zodat ook iedereen zich op school prettig kan voelen. Of je nu student, docent, ouder of bezoeker bent. Daarom accepteert VISTA college geen enkele vorm van ongewenst gedrag.

  Daarom zijn er binnen ieder domein speciaal getrainde vertrouwenspersonen aanwezig, die kunnen helpen als jouw grenzen worden overschreden. Ze bieden niet alleen een luisterend oor, maar kunnen ook actie ondernemen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.

  Locatie Sibemaweg, Maastricht

  Kitty Castelijn
  k.castelijn@leeuwenborgh.nl

  Martin Sijstermans
  m.sijstermans@leeuwenborgh.nl

  Locatie Horsterweg, Maastricht Aachen Airport

  Kitty Castelijn
  k.castelijn@leeuwenborgh.nl

  Locatie Arendstraat, Sittard

  Marie-Jose Schreurs
  m.schreurs@leeuwenborgh.nl

  Locatie Sportzone, Milaanstraat

  Jacqueline Schut
  a.schut@leeuwenborgh.nl

  Locatie Valkenburgerweg, Heerlen

  André Cuijten
  acuijten@arcuscollege.nl

  Carla Haan
  chaan@arcuscollege.nl

  Karl Matheu
  kmatheu@arcuscollege.nl

  Locatie ZAP, Henri Dunantstraat, Heerlen

  Carol Olberts
  colberts@arcuscollege.nl

  Jeanette Ides
  jides@arcuscollege.nl

  Locatie Schandelermolenweg, Heerlen

  Dimmy Crombeen
  dcrombeen@arcuscollege.nl

  Ik ben klaar met mijn studie en nu?

  Ben je klaar met je studie en maak je gebruik van het studentenreisproduct, check dan goed op welke datum je je reisproduct moet inleveren of je studiefinanciering moet stoppen. Gebruik daarvoor de wijzigingshulp van DUO.

  Let op: De datum die op je diploma staat is de werkelijke uitschrijfdatum. Niet de datum van je diploma-uitreiking.

  Veel gestelde vragen over BBL-opleidingen

  Wat is een BBL-opleiding?

  BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit houdt in dat je een groot deel van de week aan het werk bent bij een erkend leerbedrijf en ongeveer 1 á 2 dagen per week naar school gaat. Deze combinatie zorgt ervoor dat jij geld kunt verdienen en een beroepsopleiding kunt volgen.

  Hoe lang duurt een opleiding?
  • Mbo-opleiding op niveau 2 is één jaar
  • Mbo-opleiding op niveau 3 is twee jaar
  • Mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar
  • Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende intakegesprek
  Heb ik een werkplek nodig voor een BL-opleiding?

  Om te starten met een mbo-opleiding is het noodzakelijk om zelf een werk- of stageplek voor de beroepspraktijkvorming (BPV) te hebben voor minimaal 20 uur per week. Indien je geen werk- of stageplek hebt, kun je niet beginnen met de opleiding. Ga naar stagemarkt.nl, s-bb.nl en zorgnetlimburg.nl om een stageplek te vinden.

  Kan ik een avondopleiding volgen

  Over het algemeen worden alle BBL-opleidingen overdag gegeven. Wel hebben we een groot aanbod aan cursussen om bij te scholen of op te frissen, die ook in de avonduren verzorgd kunnen worden.

  Kan ik mijn opleiding combineren met werk en gezin

  Goede afspraken maken met je partner, kinderen en/of werkgever zijn van groot belang.

  Start een cursus of opleiding altijd

  Het is geen vanzelfsprekendheid dat een opleiding of cursus altijd start op de genoemde startdatum. Voor sommige opleidingen of cursussen is een minimum aantal deelnemers vereist voordat gestart kan worden. Dit is afhankelijk per opleiding en wordt bij de toelating aangegeven met 'start bij voldoende deelname'.

  Wanneer ontvang ik de gegevens van start opleiding

  Zodra je ingeschreven staat, krijg je hiervan van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding een uitnodiging met de benodigde gegevens over locatie, tijd en eventueel te bestellen boeken. Wanneer je deze niet hebt ontvangen, neem dan telefonisch contact op.

  Mijn werkgever betaalt de opleiding, wat moet ik hiervoor regelen?

  Bij je aanmelding of op je offerte kun je bij betalingswijze aangeven dat de factuur naar de werkgever of re-integratiebedrijf gestuurd moet worden. Je werkgever, re-integratiebedrijf of UWV WERKbedrijf dient de aanmelding te ondertekenen. Bij je digitale aanmelding kun je bij 'Bedrijfsgegevens' de contactpersoon van het bedrijf noteren. Deze contactpersoon ontvangt op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging met het aanmeldformulier en onze voorwaarden.

  Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken