Na overleg en in lijn met de nieuwe richtlijnen van het kabinet heeft VISTA college besloten per direct alle examens op onze locaties op te schorten tot en met 6 april. Digitale examens op afstand gaan - net als onderwijs op afstand - gewoon door.

Blijf up to date
Printen
Werken bij VISTA college

Ga jij deze uitdaging aan?

De wereld om ons heen verandert continue. Aan ons de taak studenten zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden. Op een persoonlijke, maar ook eigentijdse wijze lesgeven. Met passie. Studenten slimmer laten leren, zodat ze elke dag weer nét iets beter worden. Studenten laten leren vanuit eigen behoeften, talenten en mogelijkheden. Daar staan we als VISTA college voor. En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Projectleider VSV voor het onderwijs 0,6 fte (INTERN) (2020-074)

Het ministerie van OC&W heeft voor een (nieuwe) periode van vier jaar geld beschikbaar gesteld met als doel het voortijdig schoolverlaten (VSV) in het Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) verder terug te dringen. De gemeenten en onderwijs- besturen in regio 39, Zuid-Limburg, zullen voor de periode 2020-2024 een programma vaststellen wat hieraan een bijdrage moet leveren.

Om de programmadoelen voor het regionale VSV plan 2020-2024 te realiseren en het programma voor de vier schooljaren daarna voor te bereiden zoekt de stuurgroep VSV een Projectleider VSV voor het onderwijs voor 0,6 fte. Het betreft hier een (tijdelijke) functie voor de duur van 4 jaar.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Leiden van het programma en projecten of er onderdeel van zijn;
 • Het ontwikkelen, coördineren, zorgdragen voor uitvoering en evalueren en eventueel bijstellen van het regionaal programma VSV en begeleiding jongeren in een kwetsbare positie in Zuid-Limburg samen met de Projectleider VSV Gemeente;
 • Het indienen van de subsidieaanvraag bij OCW voor wat betreft de onderwijsbijdrage;
 • Strategisch beleid afstemmen met de Projectleider VSV Gemeente over voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie voor de regio Zuid-Limburg. Het zorgdragen van de verbinding tussen het programma en de onderwijsontwikkelingen tussen het PRO, VSO, VO en MBO;
 • Hierover verantwoording afleggen aan bestuurders en het ministerie van OCW;
 • Het bewaken van de administratieve processen en de financiën van het Onderwijs gedeelte van het budget voor het programma;
 • Het samen met de Projectleider VSV Gemeente van de contactgemeente zorgdragen voor de communicatie aan interne en externe stakeholders;
 • Het coördineren en initiëren van de samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.

Positionering
De projectleider VSV voor het onderwijs organiseert samen met de projectleider VSV Gemeente en vertegenwoordigers van resp. de contactschool (VISTA college) en contactgemeente (Heerlen) een overlegstructuur in de regio. In deze overlegstructuur is de verantwoording aan de stuurgroep opgenomen.

Wat verwachten wij van jou?

 • Analytische en conceptuele vaardigheden;
 • Kennis van en met het onderwijs, zorg en arbeidsmarkt in Zuid-Limburg;
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling;
 • Werkervaring binnen een politiek complexe omgeving met uiteenlopende stakeholders;
 • Sturing kunnen geven aan complexe processen met een veelheid aan actoren met verschillende belangen op het schaalniveau van Zuid-Limburg.

Wat bieden wij?

Salariëring volgens cao MBO, in schaal 11 (max. € 4.779,00 bruto per maand) of 12 (max. € 5.414,00 bruto per maand) bij een fulltime aanstelling. Ook bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie:

Lees meer over wie we zijn en waar we voor staan op deze website.

Voor meer informatie over deze vacature kun je per mail contact opnemen met John Raeven of Daniëlle Bollen, teamleiders Studentenbegeleiding via j.raeven@vistacollege.nl of d.bollen-koeijvoets@vistacollege.nl

Hebben we je interesse gewekt en wil je solliciteren?

Als jij de perfecte kandidaat bent en voldoet aan bovenstaande criteria, reageer dan vóór 6 april 2020 . De vacature wordt voor alsnog alléén INTERN opengesteld.

Gelijktijdig wordt bij de contactgemeente Heerlen een soortgelijke functie opengesteld voor de projectleider VSV Gemeente. De twee projectleiders zullen samen zorg dragen voor de uitvoering en aansturing van het VSV programma.

Je kunt uitsluitend solliciteren door te klikken op onderstaande button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken