Printen
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht (RvT)

VISTA college kent een Raad van Toezicht (RvT), die een toezichthoudende en adviserende functie heeft ten aanzien van het gevoerde beleid en meer in het bijzonder onderwijskundige, strategische- en financiële zaken. Daarnaast vervult de Raad de werkgeversfunctie naar het College van Bestuur.

Leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht is de Branchecode Goed Bestuur in het mbo. De statuten van de stichting geven aan welke bevoegdheden precies aan de Raad zijn toegekend en via interne reglementen is vastgelegd hoe deze bevoegdheden worden uitgeoefend.

De Raad van Toezicht bij VISTA college bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw H. Doedel

De heer L.R.M. Radix

Dhr. S.M.C.E. Feijen (voorzitter)

De heer M. Sijben

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

Dr. N.J.P.M. Bos

Mevrouw J.A.M. van den Houten

Dhr. S.M.C.E. Feijen
Voorzitter Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Directeur Savestel B.V.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Lindström (Finland) - bezoldigd
 • Lid Stichting Ut Paternaat – onbezoldigd
 • Penningmeester van de Stichting Mecenas PLT – onbezoldigd

  Mevrouw C.E. van Basten-Boddin
  Lid Raad van Toezicht

  Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente Beek

  Nevenfuncties:

  • Lid lokale driehoek Westelijke Mijnstreek (onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan MAA (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan Chemelot (onbezoldigd)
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ambulancezorg (onbezoldigd)
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer Zuid-Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Starterscentrum Limburg (onbezoldigd)
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VIXIA (onbezoldigd)
  • Voorzitter provinciaal bestuur Veldeke Limburg (onbezoldigd)
  • Voorzitter Steunstichting Veldeke Limburg (onbezoldigd)
  • Voorzitter van de Stuurgroep WvGGZ Zuid-Limburg (onbezoldigd

  Dr. N.J.P.M. Bos
  Lid Raad van Toezicht

  Hoofdfunctie: Lid College van Bestuur Universiteit Maastricht

  Nevenfuncties:

  • Voorzitter Bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht (onbezoldigd)
  • Voorzitter Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht (onbezoldigd)
  • Voorzitter Kunst- en Erfgoedcommissie UM (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Operationeel Programma Zuid-Oost (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen Brightlands Campus Greenport Venlo BV (bezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen Campus Vastgoed Greenport Venlo BV (bezoldigd)
  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting De Domijnen (onbezoldigd)
  • Voorzitter Bestuur Museum Van Bommel Van Dam (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen van Zon-PTC B.V. (bezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Brightsite (onbezoldigd)

   Mevrouw H. Doedel
   Vicevoorzitter Raad van Toezicht

   Hoofdfuncties:

   • Directeur Cresto Interim Management
   • Interim-directeur Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland

   Nevenfuncties:

   • Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonpunt (bezoldigd)
   • Lid Raad van Toezicht Stichting Zorg in Ontwikkeling (bezoldigd)

   Mevrouw J.A.M. van den Houten
   Lid Raad van Toezicht

   Hoofdfunctie: Zelfstandig gevestigd onderwijskundige en trainer

   Nevenfuncties:

   • Delegate World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (onbezoldigd)
   • Supervisory board International Cognitive Approaches Network (ICAN) (onbezoldigd)

    De heer L.R.M. Radix
    Lid Raad van Toezicht

    Hoofdfunctie: Chemelot Executive Director

    Nevenfuncties :

    • Vicevoorzitter RvC Mercurius (bezoldigd)
    • Lid RvC Bodemzorg Limburg (bezoldigd)
    • Voorzitter RvC Brightlands Chemelot Ventures (bezoldigd)
    • Voorzitter RvC Brightlands Agrifood Ventures (bezoldigd)
    • Lid RvT Museumplein (onbezoldigd)
    • Lid Board United World College (onbezoldigd)
    • Voorzitter bestuur Ave Rex Christe (kasteel Hoensbroek) (onbezoldigd)

     De heer M. Sijben
     Lid Raad van Toezicht

     Hoofdfunctie: Zelfstandig ondernemer/advocaat

     Nevenfuncties:

     • Lid bezwarencommissie GGD Zuid-Limburg (bezoldigd)
     • Lid bezwarencommissie personele zaken gemeente Maastricht (bezoldigd)

      Bemensing commissies Raad van Toezicht

      Auditcommissie

      Mevrouw H. Doedel (voorzitter)

      De heer L.R.M. Radix

      Onderwijscommissie

      Mevrouw J.A.M. van den Houten (voorzitter)

      Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

      De heer N.J.P.M. Bos

      Remuneratiecommissie

      De heer S. Feijen (voorzitter RvT)

      De heer M. Sijben

      Selectiecommissie

      De heer S. Feijen (voorzitter RvT)

      De heer M. Sijben

      Mevrouw J.A.M. van den Houten

      Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken