Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht (RvT)

VISTA college kent een Raad van Toezicht (RvT), die een toezichthoudende en adviserende functie heeft ten aanzien van het gevoerde beleid en meer in het bijzonder onderwijskundige, strategische- en financiële zaken. Daarnaast vervult de Raad de werkgeversfunctie naar het College van Bestuur.

Leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht is de Branchecode Goed Bestuur in het mbo. De statuten van de stichting geven aan welke bevoegdheden precies aan de Raad zijn toegekend en via interne reglementen is vastgelegd hoe deze bevoegdheden worden uitgeoefend.

De Raad van Toezicht bij VISTA college bestaat uit de volgende leden:

Dhr. S.M.C.E. Feijen (voorzitter)

De heer M. Sijben

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

Dr. N.J.P.M. Bos

Mevrouw J.A.M. van den Houten


Mevrouw J.J.W. Nelissen

Dhr. S.M.C.E. Feijen
Voorzitter Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Directeur Savestel B.V.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Lindström (Finland) (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting ‘t Paternaat (onbezoldigd)
 • Penningmeester van de Stichting Mecenas PLT (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting S-Wines (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sevagram Heerlen (bezoldigd)

  Mevrouw C.E. van Basten-Boddin
  Lid Raad van Toezicht

  Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente Beek

  Nevenfuncties:

  • Lid lokale driehoek Westelijke Mijnstreek (onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan MAA (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan Chemelot (onbezoldigd)
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ambulancezorg (onbezoldigd)
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer Zuid-Limburg (onbezoldigd)
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vidar (onbezoldigd)

  Dr. N.J.P.M. Bos
  Lid Raad van Toezicht

  Hoofdfunctie: Lid College van Bestuur Universiteit Maastricht

  Nevenfuncties:

  • Voorzitter Bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht (onbezoldigd)
  • Voorzitter Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht (onbezoldigd)
  • Voorzitter Kunst- en Erfgoedcommissie UM (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Operationeel Programma Zuid-Oost (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen Brightlands Campus Greenport Venlo BV (bezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen Campus Vastgoed Greenport Venlo BV (bezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Brightsite (onbezoldigd)
  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting De Domijnen (onbezoldigd)
  • Voorzitter Bestuur Museum Van Bommel Van Dam (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen van Zon-PTC B.V. (bezoldigd)
  • Lid Regionaal Bestuur Circular Hub (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht METggz (bezoldigd)

  Mevrouw J.A.M. van den Houten
  Lid Raad van Toezicht

  Hoofdfunctie: Zelfstandig gevestigd onderwijskundige en trainer

  Nevenfuncties:

  • Delegate World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (onbezoldigd)
  • Supervisory board International Cognitive Approaches Network (ICAN) (onbezoldigd)

  De heer M. Sijben
  Lid Raad van Toezicht

  Hoofdfunctie: Zelfstandig ondernemer/advocaat

  Nevenfuncties:

  • Lid bezwarencommissie GGD Zuid-Limburg (bezoldigd)
  • Lid bezwarencommissie personele zaken gemeente Maastricht (bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Parkstad (bezoldigd)
  • Voorzitter Huurdersraad Wonen Limburg (bezoldigd)

  Mevrouw J.J.W. Nelissen
  Vicevoorzitter Raad van Toezicht

  Hoofdfunctie: Directeur-bestuurder WML N.V.

  Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Elisabeth Strouven Fonds (bezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid VEWIN (onbezoldigd)
  • Voorzitter VEWIN stuurgroep Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen (DTW) (onbezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid Wateropleidingen (onbezoldigd)

  Bemensing commissies Raad van Toezicht

  Auditcommissie

  Mevrouw J.J.W. Nelissen (voorzitter)
  De heer N.J.P.M. Bos

  Onderwijscommissie

  Mevrouw J.A.M. van de Houten (voorzitter)

  Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

  Remuneratiecommissie

  De heer M. Sijben (voorzitter)

  De heer S.M.C.E. Feijen

  Selectiecommissie

  De heer S. Feijen (voorzitter RvT)

  De heer M. Sijben

  Mevrouw J.A.M. van den Houten

  Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken