Vanwege een grote ICT operatie binnen VISTA college zijn we tijdens de zomervakantie van 19 juli t/m 9 augustus telefonisch en via e-mail niet bereikbaar. Vanaf maandag 10 augustus zijn wij weer bereikbaar via info@vistacollege.nl of telefonisch via het centrale nummer 088-0015000.

Meer informatie
Printen
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht (RvT)

VISTA college kent een Raad van Toezicht (RvT), die een toezichthoudende en adviserende functie heeft ten aanzien van het gevoerde beleid en meer in het bijzonder onderwijskundige, strategische- en financiële zaken. Daarnaast vervult de Raad de werkgeversfunctie naar het College van Bestuur.

Leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht is de Branchecode Goed Bestuur in het mbo. De statuten van de stichting geven aan welke bevoegdheden precies aan de Raad zijn toegekend en via interne reglementen is vastgelegd hoe deze bevoegdheden worden uitgeoefend.

De Raad van Toezicht bij VISTA college bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw H. Doedel

De heer L.R.M. Radix

Dhr. S.M.C.E. Feijen (voorzitter)

De heer M. Sijben

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

Dr. N.J.P.M. Bos

Mevrouw J.A.M. van den Houten

Dhr. S.M.C.E. Feijen
Voorzitter Raad van Toezicht

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Lindström (Finland) - bezoldigd
 • Lid Stichting Ut Paternaat – onbezoldigd
 • Penningmeester van de Stichting Mecenas PLT - onbezoldigd

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente Beek

Nevenfuncties:

 • Lid lokale driehoek Westelijke Mijnstreek (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan MAA (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan Chemelot (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ambulancezorg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Starterscentrum Limburg (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VIXIA (onbezoldigd)
 • Voorzitter provinciaal bestuur Veldeke Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Steunstichting Veldeke Limburg (onbezoldigd)

Dr. N.J.P.M. Bos
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Lid College van Bestuur Universiteit Maastricht (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht (onbezoldigd)
 • Voorzitter Kunst- en Erfgoedcommissie UM (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma Zuid-Oost (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Brightlands Chemelot Campus BV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Brightlands Campus Greenport Venlo BV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Campus Vastgoed Greenport Venlo BV (bezoldigd)
 • Lid Bestuur Studielink (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Museumplein Limburg (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Domijnen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuur Museum Van Bommel Van Dam (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen van Zon-PTC B.V. (bezoldigd)

Mevrouw H. Doedel
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Directeur Cresto Interim Management (bezoldigd)

Nevenfunctie:

 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonpunt (bezoldigd)

Mevrouw J.A.M. van den Houten
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Zelfstandig gevestigd onderwijskundige en trainer

Nevenfunctie:

 • Delegate World Federation of Occupational Therapists (WFOT)(onbezoldigd)
 • Supervisory board International Cognitive Approaches Network (ICAN) (onbezoldigd)

De heer L.R.M. Radix
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Chemelot Executive Director

Nevenfuncties :

 • Vicevoorzitter RvC Mercurius (bezoldigd)
 • Lid RvC Bodemzorg Limburg (bezoldigd)
 • Voorzitter RvC Brightlands Chemelot Ventures (bezoldigd)
 • Voorzitter RvC Brightlands Agrifood Ventures (bezoldigd)
 • Lid RvC Fibrant (bezoldigd)
 • Lid RvT Museumplein (onbezoldigd)
 • Lid Board United World College (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Ave Rex Christe (kasteel Hoensbroek) (onbezoldigd)
 • Penningmeester bestuur FSI (onbezoldigd)

De heer M. Sijben
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Zelfstandig ondernemer/advocaat

Nevenfuncties:

 • Lid bezwarencommissie GGD Zuid-Limburg (bezoldigd)
 • Lid bezwarencommissie personele zaken gemeente Maastricht (bezoldigd)

Bemensing commissies Raad van Toezicht

Auditcommissie

Mevrouw H. Doedel (voorzitter)

De heer L.R.M. Radix

Onderwijscommissie

Mevrouw J.A.M. van den Houten (voorzitter)

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

De heer N.J.P.M. Bos

Remuneratiecommissie

De heer S. Feijen (voorzitter RvT)

De heer M. Sijben

Selectiecommissie

De heer S. Feijen (voorzitter RvT)

De heer M. Sijben

Mevrouw J.A.M. van den Houten

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken