Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen
Veilige schoolomgeving

Een veilige schoolomgeving voor studenten én medewerkers

Iedereen moet en wil zich veilig voelen binnen VISTA college. Van onze studenten tot en met alle medewerkers. Veiligheid hebben we onderverdeeld in diverse onderwerpen. Hieronder een overzicht van alles wat we doen op het gebied van veiligheid.

Ben je medewerker of student van VISTA college? Kijk dan ook op mijnVISTA.

mijnVISTA studenten mijnVISTA medewerkers

Gedrag > ongewenst, ongewild, over de grens

Wanneer er binnen VISTA gevallen van grensoverschrijdend gedrag worden gemeld volgen we een proces waarin we met grote zorgvuldigheid de betreffende casus onderzoeken en de betrokkenen horen. We betrekken ook diverse partijen zijn zoals de ombudsvrouw, P&O en (indien nodig) een extern bureau. We nemen elke melding uiterst serieus en we handelen zoals de wet het voorschrijft.

Melding maken bij meldpunt

Uiteraard meld je zaken -als dat mogelijk is- bij je mentor. Vaak is een situatie waarin je ongewenst gedrag hebt ervaren met elkaar uit te praten en op te lossen. Ook melden en/of praten met de vertrouwenspersonen of de ombudsvrouw is een optie. Het meldpunt is een extra manier om je melding te maken en is te bereiken via socialeveiligheid@vistacollege.nl

Vertrouwenspersoon medewerkers

Commissie sociale veiligheid

Bij de Commissie Sociale Veiligheid kan grensoverschrijdend gemeld worden. Deze commissie onderzoekt de melding en geeft het College van Bestuur advies over eventuele vervolgstappen. Voorzitter is Willeke Boom (opleidingsmanager). Overige leden zijn nog een tweede opleidingsmanager, een docent, een loopbaanconsulent van de dienst Studentenbegeleiding en een arbeidsjurist van de dienst P & O. Ook zijn er adviserende leden bestaande uit VISTA medewerkers (ombudsvrouw, vertrouwenspersonen) en wordt in sommige gevallen samengewerkt met een extern onafhankelijk onderzoeker.

Wil je een melding maken dan kan dat via socialeveiligheid@vistacollege.nl.

Gedragsregels en huisregels

Gedragsregels en huisregels komen voort uit onze kernwaarden. Nagenoeg alle activiteiten die we ontplooien doen we samen, met elkaar. We zorgen dus ook samen voor een veilige, professionele en schone schoolomgeving. Samen ergens voor staan is een grondhouding van iedereen die onderdeel uitmaakt van VISTA college. Dat doen we respectvol, met aandacht voor ieder individu en met aandacht voor de verschillen die er zijn.

Gedrags- en huisregels

Gedragscode

​​​​​​​De gedragscode sociale veiligheid van VISTA college is vastgesteld door het CvB en geldt voor alle medewerkers en studenten. Deze gedragscode past bij de vraagstukken waarmee VISTA op dit moment te maken heeft. De code biedt duidelijkheid en houvast bij het naleven van afspraken m.b.t. sociaal veilig gedrag en helpt ons in het elkaar aanspreken op gedrag.

Gedragscode VISTA college november 2022

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken