Printen

Dyscalculie

In het MBO maakt het rekenen deel uit van elke opleiding. Er is in de wet vastgelegd dat vanaf schooljaar 2022-2023 voor de mbo-niveaus 2, 3 en 4 nieuwe rekeneisen gaan gelden. Daarnaast gaat het behaalde resultaat voor rekenen meetellen voor diplomering.

Er zijn nieuwe examens ontwikkeld volgens de nieuwe rekeneisen voor alle mbo-studenten, inclusief studenten met behoefte voor extra voorzieningen. Voor studenten met een visuele beperking (blinden/slechtzienden) worden aparte examens ontwikkeld.

Tijdens het intakegesprek is er ruimte om te bespreken welke ondersteuning en voorzieningen gewenst zijn. Indien naast de standaard extra ingebouwde examentijd de student bijvoorbeeld nog extra voorzieningen wenst dan kan dit besproken worden met de loopbaanconsulent.

Heb je vragen hierover? Bel met: 088 - 001 50 00 of mail (zie knop hieronder). Zet in de onderwerp van je mail "Studentenbegeleiding/Dyscalculie".

Neem contact met ons op

Ben je al student bij VISTA college? Kijk dan op het intranet mijnVISTA.

Ga naar mijnVISTA studenten

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken