De naam van het fusiecollege is bekend!

Wij zijn VISTA college. VISTA staat voor visie, vooruitzicht en daarmee ook voor toekomstgericht. Hiermee zetten wij de betekenis van het nieuwe college in de regio kracht bij.

Veelgestelde vragen

Hieronder tref je een overzicht aan van veelgestelde vragen met onze antwoorden.
Vallen er gedwongen ontslagen als gevolg van de fusie?

Nee, er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de fusie. We gaan uit van krimp bij het ondersteunend personeel. Dat vindt plaats door natuurlijk verloop. Zo gaan er de komende jaren veel medewerkers met pensioen.

Wat verandert er voor de docenten?

De ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de docententeams en de organisatie van het onderwijs. Docenten worden onderwijsarrangeurs en coaches. Docententeams kennen en herkennen de verschillen tussen studenten en maken samen met bedrijven onderwijsprogramma’s op maat. Docenten worden meer digitaal vaardig, onderwijs wordt meer teamwork. Samenwerken, met vakgenoten in andere instellingen én met het bedrijfsleven, is nodig om de kwaliteit en de innovatie van de programma’s te waarborgen. De organisatie wordt groter, maar platter, waardoor er meer regelruimte komt voor de teams, wat leidt tot minder bureaucratie.

Wat gaat er veranderen voor de medewerkers van beide scholen?

Vooral voor het ondersteunend personeel kan er iets veranderen. Onze medewerkers in de ondersteuning worden uitgedaagd om, naast professionalisering in hun eigen vakgebied, de onderwijsteams optimaal te ondersteunen met informatie, processen en systemen. Diensten worden samengevoegd. Functies wijzigen mogelijk inhoudelijk en de standplaats kan ook wijzigen. Medewerkers die dit betreft worden in een vroeg stadium meegenomen in deze wijzigingen.

bekijk alle vragen >

Nieuws

Lees hieronder de laatste nieuwsberichten over de fusie

Met de benoeming door de raad van toezicht van Jeanette Oostijen als lid College van Bestuur per 1 september 2019,...

lees verder >

De raad van bestuur van VISTA college informeert u hierbij graag over de stand van zaken van een stelselonderzoek van...

lees verder >
bekijk meer nieuws >