Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen

Financiële ondersteuning voor aanschaf leermiddelen

Er kunnen omstandigheden zijn waarin het betalen van de directe schoolkosten - zoals leermiddelen en materialen - een probleem vormen. Ook kun je als student plotseling ziek worden of door andere bijzondere omstandigheden, studievertraging oplopen. Je kunt dan als student hierin, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteund worden. Bijvoorbeeld als je ouders/ verzorgers een minimuminkomen hebben of je chronisch ziek bent. Afhankelijk van je leeftijd, of bij studievertraging, bestaat hier een regeling voor.​​​​​​​ Kijk eerst goed tot welke groep jij behoort en bekijk vervolgens hoe je kunt aanmelden en welke regels er gelden.​​​​​​​

Jonger dan 18 jaar = aanmelden bij Stichting Leergeld

De stichting Leergeld toets voor VISTA college of studenten die jonger zijn dan 18 jaar (op 1 augustus 2023) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de directe schoolkosten. De aanmelding doe je bij de stichting in jouw regio. ​​​​​​​De regeling voor deze studenten zijn wettelijk bepaald.

Aanmelden via de website van de lokale stichting:
Jonger dan 18 jaar > voorwaarden aanvraag tegemoetkoming schoolkosten
 • Je moet ingeschreven staan als student van een BOL-opleiding bij VISTA college;
 • De aanvraag voor de studenten die op 1 augustus 2023 jonger dan 18 jaar zijn wordt de inkomenstoets via de Stichting Leergeld gedaan;
 • Als er een “positief” advies is van Stichting Leergeld, wordt de aanvraag in behandeling genomen door VISTA college;
 • VISTA college zorgt voor de levering van de benodigde leermiddelen;
 • Je mag zelf geen leermiddelen kopen. Zelf aangeschafte leermiddelen zullen niet worden vergoed;
 • De toekenning van de tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het totaalbedrag aan verplichte schoolkosten;
 • Wanneer je formulieren niet naar waarheid invult of vragen bewust niet beantwoordt is de aanvraag ongeldig. Een toegekende tegemoetkoming betaal je dan terug.

  18 jaar en ouder = aanvraagformulier + mail aan VISTA college

  Voor studenten die 18 jaar of ouder zijn is er geen wettelijke regeling in de tegemoetkoming van de directe schoolkosten. Voor deze studenten heeft VISTA college wel budget beschikbaar om studenten te helpen op financieel gebied. Een aanvraag dien je in via een onderstaand formulier.

  18 jaar en ouder > voorwaarden aanvraag tegemoetkoming schoolkosten
  • Je moet ingeschreven staan als student van een BOL-opleiding bij VISTA college (inclusief studenten met verblijfsdocument II tot en met V)
  • De aanvraag van de studenten die op 1 augustus 2023 ouder zijn dan 18 jaar, moet worden ingediend bij het mbo-studentenfonds VISTA college: mbo-studentenfonds@vistacollege.nl
  • Je moet het aanmeldingsformulier volledig en correct invullen en inleveren met een bijgevoegd overzicht van de studiefinanciering die je bij DUO hebt aangevraagd (uploaden bij DUO).
  • Het volledige inkomen van de student meegenomen wordt in het besluit van het mbo-studentenfonds.
   • Studiefinanciering (DUO)
   • Zorgtoeslag
   • Inkomen bijbaan
   • Partnerinkomen
  • De student zal gebruik moeten maken van alle mogelijkheden die DUO biedt:
   • Basisbeurs
   • Aanvullende Beurs
   • Lening DUO (geen lening = geen tegemoetkoming van 18+)
   • OV- reisproduct
  • Voldoet de student aan de gestelde voorwaarden, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen door VISTA college;
  • VISTA college zorgt voor de levering van de benodigde leermiddelen;
  • De student zelf geen leermiddelen koopt. Zelf aangeschafte leermiddelen zullen niet worden vergoed;
  • De toekenning van de tegemoetkoming nooit meer kan bedragen dan het totaalbedrag aan verplichte schoolkosten;
  • De aanvraag ongeldig is wanneer de student de formulieren niet correct en naar waarheid invult of vragen bewust niet beantwoordt. Een toegekende tegemoetkoming zal dan terug betaald moeten worden;
  • Het is ook niet vanzelfsprekend dat in alle kosten tegemoet gekomen wordt.
  • Deze tegemoetkoming maar éénmalig verstrekt wordt;
  • Let wel op: de tegemoetkoming is niet voor lesgeld of reiskosten, maar voor de verplichte schoolkosten zoals boeken lesmateriaal en andere materialen die nodig zijn.
  Mail aan mbo-studentenfonds VISTA college

  Na in invullen en verzenden van het aanvraagformulier, stuur je ook een mail aan mbo-studentenfonds@vistacollege.nl. In de mail zet je de volgende gegevens:

  • voor- en achternaam
  • OV/studentnummer
  • DUO gegevens
  • je inkomsten
  • Wat is de reden dat je een aanvraag doet voor een vergoeding vanuit het MBO-studentenfonds. > motivatie
  • Geef aan of je een bijbaan hebt, waar en hoeveel uur.
  • Indien je geen bijbaan hebt, geef dan aan waarom niet
  • Heb je al hulp? Bijvoorbeeld budgetcoach, bewindvoerder?

  Aanvraag Mbo-studentenfonds 18+ en studievertragers

  Studenten die bij studievertraging in aanmerking willen komen voor een financiële ondersteuning

  Je kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning vanuit het mbo-studentenfonds als je een studievertraging oploopt. Een aanvraag doe je bij het mbo-studentenfonds > mbo-studentenfonds@vistacollege.nl.

  Voor alle aanvragen geldt:

  • Je moet​​​​​​​ ingeschreven staan als student van een BOL-opleiding bij VISTA college;
  • De aanvraag voor de studenten die op 1 augustus 2023 jonger dan 18 jaar zijn wordt de inkomenstoets via de Stichting Leergeld gedaan;
  • Als er een “positief” advies is van Stichting Leergeld, wordt de aanvraag in behandeling genomen door VISTA college;
  • VISTA college zorgt voor de levering van de benodigde leermiddelen;
  • Je mag zelf geen leermiddelen kopen. Zelf aangeschafte leermiddelen zullen niet worden vergoed;
  • De toekenning van de tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het totaalbedrag aan verplichte schoolkosten;
  • ​​​​​​​Wanneer je formulieren niet naar waarheid invult of vragen bewust niet beantwoordt is de aanvraag ongeldig. Een toegekende tegemoetkoming betaal je dan terug.


  Je komt niet in aanmerking als:

  • Je al eerder gebruik heeft gemaakt van de regeling 18+;
  • Je in leerjaar twee of hoger zit;
  • Je geen gebruik wil maken van de mogelijkheid tot de maximale lening bij DUO;
  • De aanvraag te laat wordt ingediend (2 maanden na de startdatum van de opleiding);
  • Je geen juiste gegevens verstrekt;
  • Het budget op is.
  Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken