Printen
College van Bestuur

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van VISTA college en eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB bij VISTA college wordt gevormd door de heer Kusters, de heer Meijer en mevrouw Oostijen.

Dhr. J.J.M. Kusters
Voorzitter van het College van Bestuur

Externe functies

  • Voorzitter Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders Beroepsonderwijs (onbezoldigd)
  • Voorzitter Strategische Adviesraad Fontys Educatie (onbezoldigd)
  • Bestuurslid stichting “ieder MBO een practoraat” (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Economische Samenwerking Zuid-Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Limburgse Werkgevers Vereniging kring Zuid (onbezoldigd)
  • Lid Expertcommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt LWV

Dhr. J.H. Meijer
Lid van het College van Bestuur

Externe functies

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Atletiekvereniging Achilles-Top Kerkrade e.o. (onbezoldigd)
  • Evenementenmanager Abdijcross Kerkrade (onbezoldigd)

Mevr. J. Oostijen
Lid van het College van Bestuur (per 1 september 2019)

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken