Vanwege een grote ICT operatie binnen VISTA college zijn we tijdens de zomervakantie van 19 juli t/m 9 augustus telefonisch en via e-mail niet bereikbaar. Vanaf maandag 10 augustus zijn wij weer bereikbaar via info@vistacollege.nl of telefonisch via het centrale nummer 088-0015000.

Meer informatie
Printen
College van Bestuur

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van VISTA college en eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB bij VISTA college wordt gevormd door de heer van Rosmalen, de heer Meijer en mevrouw Oostijen.

Dhr. C.M.A. van Rosmalen
Voorzitter a.i. van het College van Bestuur

Dhr. J.H. Meijer
Lid van het College van Bestuur

Externe functies

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Atletiekvereniging Achilles-Top Kerkrade e.o. (onbezoldigd)
  • Evenementenmanager Abdijcross Kerkrade (onbezoldigd)
  • Bestuurder Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg (onbezoldigd)

Mevr. J. Oostijen
Lid van het College van Bestuur

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken