Printen
College van Bestuur

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van VISTA college en eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB bij VISTA college wordt gevormd door de heer van Rosmalen, de heer Meijer en mevrouw Oostijen.

Dhr. C.M.A. van Rosmalen
Voorzitter van het College van Bestuur (aanstellingsomvang 0,7)

Externe functies
Vanuit hoofdfunctie (onbezoldigd)

  • Bestuurslid Coöperatie Loopbaan en Ontwikkeling U.A.
  • Bestuurslid LWV Expertisecentrum Arbeidsmarkt en Onderwijs

Vanuit zelfstandige onderneming Karel van Rosmalen Interim, advies en coaching (bezoldigd)

  • Auditor/panellid Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeling kwaliteitsplannen HBO

Dhr. J.H. Meijer
Lid van het College van Bestuur

Externe functies

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. (onbezoldigd)
  • Bestuurder Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg (onbezoldigd)

Mevr. J. Oostijen
Lid van het College van Bestuur

Externe functies

  • Bestuurslid Stichting ‘Ieder MBO een Practoraat’ (onbezoldigd)
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken