Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen
Ondernemingsraad (OR)

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad van VISTA college is het orgaan waarin de medezeggenschap van het personeel formeel gestalte krijgt. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden en het Professioneel Statuut en nader geregeld in het reglement van de Ondernemingsraad.

De leden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Na drie jaar treedt de voltallige ondernemingsraad af. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Ondernemingsraad.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken