Naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart j.l. is de huidige schoolsluiting verlengd tot einde meivakantie. Voor VISTA college is dat tot maandag 4 mei.

Blijf up to date
Printen
Ondernemingsraad (OR)

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad van VISTA college is het orgaan waarin de medezeggenschap van het personeel formeel gestalte krijgt. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden en het Professioneel Statuut en nader geregeld in het reglement van de Ondernemingsraad.

De leden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Na drie jaar treedt de voltallige ondernemingsraad af. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Ondernemingsraad.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken