Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen

Ontheffingsonderzoek

Voor studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen

Een leerling zonder vmbo-diploma is wettelijk niet toelaatbaar op mbo 2, 3 of 4. Het VISTA college staat open voor studenten zonder diploma, maar is wel kritisch bij de toelating. Het uitgangspunt is dat we ongediplomeerde instroom willen voorkomen. Leerlingen zijn kwetsbaar als ze een mbo-opleiding starten zonder vmbo-diploma; wanneer zij uitvallen in het mbo hebben zij geen enkel diploma om op terug te vallen. Bij hoge uitzondering kan VISTA college besluiten dat een leerling zonder vereiste vooropleiding toch mag starten op een hoger niveau dan entree/ mbo 1. Dit besluit wordt gebaseerd op een ontheffingsonderzoek. De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een ontheffingsonderzoek:

Doelgroepen

 • Je komt rechtstreeks van het voortgezet (speciaal) onderwijs: je bent minimaal 16 jaar en je zit in het eindexamenjaar van het vmbo (tl/gl of kader) en op jouw huidige school is er voor jou geen mogelijkheid meer om een diploma te behalen. Er is tevens onderzocht of je op een andere V(S)O school terecht kan en leerplicht/bureau VSV is betrokken. De decaan van je huidige school kan voor jou de ontheffingsaanvraag bij ons indienen.
   • Je komt niet rechtstreeks van het voortgezet (speciaal) onderwijs, je bent 18+ en je beschikt over enige jaren werkervaring. Je hebt door diverse omstandigheden geen diploma behaald of je kunt het ooit behaalde diploma niet overleggen of het behaalde diploma voldoet niet aan de vooropleidingseisen.
   • Je hebt een opleiding gevolgd in het buitenland: het behaalde diploma kun je niet overleggen of het diploma kan niet gewaardeerd worden (SBB).

   Studenten die rechtstreeks van het voortgezet (speciaal) onderwijs komen en wel een diploma hebben behaald, worden geplaatst op het wettelijk toelaatbare opleidingsniveau en komen niet in aanmerking voor ontheffing.

   • De ontheffingsprocedure geldt voor BOL, BBL en bedrijfsopleidingen.
   • Uitgangspunt is dat ontheffing beoordeeld wordt voor 1 niveau hoger dan waarvoor wettelijk toelaatbaar. Het hebben van aantoonbare (relevante) werkervaring kan aanleiding zijn voor het verlenen van ontheffing voor een hoger niveau.

   Uit welke mbo-opleidingen kan ik kiezen? | Rijksoverheid.nl

   Behoor je tot één van de hierboven vermelde doelgroepen en wil je ontheffing aanvragen om mogelijk toch te kunnen starten met de gewenste opleiding ook al voldoe je niet aan de toelatingseisen? Volg dan de volgende stappen:

   1. Meld je aan voor de gewenste opleiding.
   2. Stuur een mail naar ontheffingsonderzoek@vistacollege.nl waarin je kenbaar maakt voor welke opleiding je ontheffing aanvraagt.

   Klik hier voor de opleidingen

   Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken