Printen
PERSBERICHT | mbo in Limburg bundelt krachten in strijd tegen lerarentekort

PERSBERICHT | mbo in Limburg bundelt krachten in strijd tegen lerarentekort


Een ongekende honger naar arbeidskrachten.

Ondernemers die schreeuwen om personeel. Een chronisch tekort aan vakmensen. Om al die problemen aan te pakken zijn er op de eerste plaats voldoende, goede mbo-docenten nodig. Daarom bundelen Gilde Opleidingen, VISTA college en Fontys Lerarenopleiding Sittard hun krachten in Opleidingsschool mbo Limburg. Onlangs kende het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie van 500.000 euro toe voor het opstarten van dit nieuwe samenwerkingsverband.


Samen opleiden

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomende docenten voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Samen vormen zij partnerschappen, waarbinnen studenten voor een groot deel in de praktijk worden opgeleid tot docent. Daarnaast zal de nieuwe opleidingsschool een rol spelen in het ondersteunen van startende medewerkers en bij de ontplooiing van huidige docenten en medewerkers. Ook wordt er gewerkt aan een wervings- en promotiecampagne om de aantrekkelijkheid van het beroep van docent binnen het Limburgse werkveld te vergroten.

Lerarentekort in het mbo

Het lerarentekort speelt niet langer alleen in de Randstad, ook de Limburgse mbo-scholen kampen met een groeiend tekort aan leraren. Met name in de opleidingsrichtingen Techniek, ICT, Zorg en Agrofood is er veel vraag naar docenten. Die vraagt stijgt door de vergrijzing, want een groot aantal van de Limburgse docenten in het mbo gaat de komende jaren met pensioen. Vakmensen, mbo-opgeleid, zijn de motor van onze economie. De kurk waar Limburg op drijft. Dat wordt ook onderkend in de ‘Vakmanschapsagenda mbo Limburg 2030’, die de Limburgse mbo-instellingen vorige maand toelichtten tijdens de Statencommissie van Provinciale Staten. Dat docenten in het mbo-onderwijs onmisbaar zijn om de motor draaiende te houden is duidelijk. De vraag naar nieuwe, goed opgeleide en enthousiaste docenten is en blijft de komende jaren groot.


Beter toegerust voor een baan in het mbo

Met deze subsidie zetten de onderwijsinstellingen de komende jaren stevig in op de professionele ontwikkeling en begeleiding van stagiairs, starters en docenten. Zo gaan ze in co-creatie de opleiding van startende onderwijsgevenden uitvoeren en optimaal laten aansluiten op de actuele context binnen het beroepsonderwijs. De begeleiding van de studenten van de lerarenopleiding en zij-instromers wordt uitgebreid en er worden specifieke modules aangeboden gericht op het mbo. Leren en innoveren met het regionale werkveld is daarbij één van de belangrijke uitgangspunten. Door deze ontwikkelingen worden de starters beter toegerust voor een baan in het mbo.

Voor meer informatie over opleidingsschool mbo Limburg kunt u contact opnemen met Patrick Smits, VISTA college (penvoerder namens de drie onderwijsinstellingen), teamleider P&O, telefoon: +31 631691476.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken