Printen
PERSBERICHT | De ‘Vakmanschapsagenda mbo Limburg 2030

PERSBERICHT | De ‘Vakmanschapsagenda mbo Limburg 2030


Tekort aan vakmensen

De Coronapandemie heeft expliciet duidelijk gemaakt dat vakmensen opgeleid in het mbo de kurk zijn waar onze maatschappij op drijft. Zonder verzorgenden en verpleegkundigen zouden de Limburgers niet de voor hen noodzakelijke zorg krijgen. Zonder logistieke medewerkers zouden we onze groeiende online bestellingen niet ontvangen. Het tekort aan vakmensen neemt echter met de dag toe. Grote tekorten tekenen zich nu al af in de bouw, zorg, horeca, logistiek, kinderopvang en techniek. Die tekorten zullen, door de toenemende ontgroening en vergrijzing, alleen maar groter worden. Zijn we straks in staat in Limburg de noodzakelijk energie-, klimaat- en gezondheidstransities te realiseren? Wie plaatst de zonnepanelen op de daken, wie begeleidt de Limburger bij zijn vitaliteitsprogramma, wie produceert straks de kweekburger? Juist; de vakman, actueel opgeleid in het mbo.

Vakmanschapsagenda 1


Duurzame mbo-opleidingsstructuur

Naast het tekort aan vakmensen kent het beroepsonderwijs in Limburg nog een grote uitdaging. De ontgroening en vergrijzing in de regio leiden tot minder instroom van jongeren en tot een grotere vraag naar om- en bijscholing van volwassenen. Verder ervaren we een aanzuigende werking van studenten uit Limburg naar grootstedelijke agglomeraties in Eindhoven en Nijmegen. Relatief kleine, maar voor Limburg belangrijke opleidingen hebben het moeilijk en lopen het risico dat ze mogelijk verdwijnen. De traditionele mbo-infrastructuur komt zo langzamerhand onder grote druk te staan.

Het mbo; de kurk waar Limburg op drijft ....

het mbo; de kurk waar Limburg op drijft


Vakmanschapsagenda

Om een antwoord te geven op het groeiende tekort aan vakmensen en een duurzame opleidingsstructuur te borgen heeft mbo-Limburg (Gilde Opleidingen, VISTA college en Yuverta haar krachten gebundeld en wordt er vanuit een strategische ‘Mbo Limburg Vakmanschapsagenda 2030' ingezet op de kracht van het beroepsonderwijs, inspelend op de vele transities waar Limburg voorstaat. Op vrijdag 19 november wordt de agenda voor het eerst toegelicht in de Statencommissie van Provinciale Staten.

In de agenda wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang van vakmanschap; het louter focussen op wetenschap en kennis zal in Limburg uiteindelijk niet tot de gewenste economische groei en een brede maatschappelijke welvaart voor alle Limburgers leiden. In de agenda worden de speerpunten voor de komende 10 jaar gedefinieerd en wordt een oproep gedaan voor nog intensievere samenwerking in de regio. Ingezet op duurzame publiek-private samenwerkingen waarin het beroepsonderwijs, samen met het bedrijfsleven, diverse overheden, vmbo en hbo en kennisinstellingen het onderwijs ontwikkelt, innoveert én uitvoert. Opleidingen zullen meer en meer in de beroepspraktijk plaatsvinden. Ook de samenwerking met partners in de arbeidsmarktregio’s met het UWV, Sociale Diensten en Leerwerkloketten zal doorontwikkeld worden.

Anticiperen op de behoefte van Limburg

Versterkt wordt bovendien ingezet op Leven Lang ontwikkelen (LLO). Het is van essentieel belang dat Limburgers zich blijven doorontwikkelen, zodat ze anticiperen op een arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is. Het vakmanschap wordt op deze manier actueel gehouden. De mbo-instellingen gaan voor een gezamenlijk aanbod waarmee ze anticiperen op de behoeften van Limburg. Dit aanbod kan alleen door samenwerking met stakeholders en bedrijven actueel en wendbaar gehouden worden.

In de komende periode wordt de Vakmanschapsagenda aangeboden aan en besproken met verschillende stakeholders.


Voor meer informatie over de Vakmanschapsagenda kunt u contact opnemen met:
Erik Boskamp
, VISTA college (penvoerder namens de drie onderwijsinstellingen), adviseur Publiek Privaat Samenwerken,
telefoon: +31 621888978.


De volledige vakmanschapsagenda kunt u hier downloaden

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken