Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen
Internationale Dag van het Onderwijs

Internationale Dag van het Onderwijs

Vandaag, 24 januari, vieren we de Internationale Dag van het Onderwijs. Een initiatief van de Verenigde Naties dat de rol van onderwijs in vrede en ontwikkeling benadrukt.

Iedereen heeft recht op goed onderwijs

Bij VISTA college geloven we in het recht op goed onderwijs voor iedereen. We streven naar een leeromgeving waar gelijkheid centraal staat. Dit doen we door zowel te kijken naar ons huidige onderwijs als het onderwijs van morgen, de toekomst. Voortdurend bijschaven en bijsturen, omdat ook wij blijven leren.

We bereiden studenten voor op de toekomst met gepersonaliseerd onderwijs, rekening houdend met diverse behoeften en inspelend op veranderende eisen vanuit het werkveld. Bij VISTA staat 'we zien jou' centraal, met aandacht voor diversiteit, gelijke kansen, zorg en begeleiding voor elke student.

In gesprek met elkaar

Dit doen we door voortdurend in gesprek te blijven met elkaar. We hechten daarbij veel waarde aan een open communicatie met alle betrokken partijen. Regelmatig organiseren we Toekomsttafels. Dit zijn dialoogsessies met het College van Bestuur, medewerkers en studenten waarin we reflecteren op ons huidige onderwijs en gezamenlijk inspraak hebben in de veranderende wereld waarin VISTA college zich ontwikkelt.

Tijdens deze Toekomsttafels kijken we niet alleen naar ons bestaande onderwijsmodel, maar richten we ook onze blik op de toekomst. We kijken naar de kansen en bedreigingen die de toekomst met zich meebrengt. We bespreken welke ontwikkelingen extra aandacht verdienen en waar de mogelijkheden liggen voor groei en verbetering. Het is belangrijk dat zowel medewerkers als studenten actief betrokken worden bij het vormgeven van de toekomstplannen van VISTA college.

Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op veranderingen en blijven we gezamenlijk bouwen aan een toekomstgerichte onderwijsomgeving. Lees hoe wij werken aan onze ambities in het visiedocument ‘VIZIER ’20 – ’25’.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken