Printen
Studiekosten en regeling tegemoetkoming studiekosten

Studiekosten 2020/2021

Studiekosten BOL-opleiding
Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Je betaalt lesgeld voor :

  • een mbo-opleiding (BOL)
  • een vavo-opleiding die door het rijk wordt bekostigd.

Niet begonnen of voor 1 oktober gestopt
Ben je ingeschreven, maar nog niet begonnen aan het schooljaar? Of ben je voor 1 oktober gestopt? Zorg dan dat je wordt uitgeschreven vóór 1 oktober, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Schrijf je je vóór 1 mei uit bij je opleiding, dan kun je in uitzonderlijke gevallen het betaalde lesgeld terugkrijgen (klik hier voor meer informatie).

Of je lesgeld of cursusgeld betaalt hangt af welke opleiding je volgt. Daarnaast is je leeftijd en of je de opleiding in BOL- of BBL-vorm, of in deeltijd volgt van invloed.

Hoogte lesgeld MBO-BOL
Voor het schooljaar 2020/2021 is het lesgeld vastgesteld op € 1.202,-

Studiekosten (ookwel cursusgeld genoemd) BBL-opleiding
Je betaalt cursusgeld als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent. Dit is voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op:

  • € 250,- Voor niveau 1 en 2 (de assistent- en basisberoepsopleiding);
  • € 606,- Voor niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding)

Regeling tegemoetkoming studiekosten

Er kunnen omstandigheden zijn waarin het betalen van de directe schoolkosten - zoals leermiddelen en materialen - een probleem vormen. Bijvoorbeeld doordat je ouders/ verzorgers een minimuminkomen hebben. Afhankelijk van je leeftijd bestaat er een regeling.

Lees alles over de regeling mbo en schoolfondsen op deze pagina

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken