Coronanieuws > Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei j.l. is de huidige schoolsluiting verlengd t/m 15 juni 2020.

Blijf up to date
Printen
Studiekosten en regeling tegemoetkoming studiekosten

Studiekosten 2019/2020

Studiekosten BOL-opleiding
Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Je betaalt lesgeld voor :

  • een mbo-opleiding (BOL)
  • een vavo-opleiding die door het rijk wordt bekostigd.

Niet begonnen of voor 1 oktober gestopt
Ben je ingeschreven, maar nog niet begonnen aan het schooljaar? Of ben je voor 1 oktober gestopt? Zorg dan dat je wordt uitgeschreven vóór 1 oktober, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Schrijf je je vóór 1 mei uit bij je opleiding, dan kun je in uitzonderlijke gevallen het betaalde lesgeld terugkrijgen (klik hier voor meer informatie).

Of je lesgeld of cursusgeld betaalt hangt af welke opleiding je volgt. Daarnaast is je leeftijd en of je de opleiding in BOL- of BBL-vorm, of in deeltijd volgt van invloed.

Hoogte lesgeld MBO-BOL
Voor het schooljaar 2019 / 2020 is het lesgeld vastgesteld op € 1.168,-

Studiekosten (ookwel cursusgeld genoemd) BBL-opleiding
Je betaalt cursusgeld als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent. Dit is voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op:

  • € 243,- Voor niveau 1 en 2 (de assistent- en basisberoepsopleiding);
  • € 588,- Voor niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding)

Regeling tegemoetkoming studiekosten

Alle studenten verdienen gelijke kansen Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin het opbrengen van de directe schoolkosten - zoals boeken en materialen - een probleem vormen. Bijvoorbeeld doordat ouders een minimuminkomen hebben. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft daarom een bedrag beschikbaar gesteld om in dergelijke situaties ouders en/of studenten te ondersteunen.

Om deze regeling uit te voeren werkt VISTA college samen met de Stichting Leergeld. Voordat men in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming wordt er door de Stichting Leergeld een zorgvuldige toetsing gedaan. Een huisbezoek kan hier onderdeel van uitmaken.

Wie een beroep wil doen op de Regeling Tegemoetkoming Schoolkosten, meldt zich aan bij de Stichting Leergeld in zijn woonplaats of regio.

Aanmelden kan via de website van de lokale stichting:

Daarnaast geldt nog het volgende:

  • De aanvraag en daar bijbehorende inkomenstoets loopt via de lokale Stichting Leergeld. Na goedkeuring volgt de verdere behandeling via VISTA college.
  • De student moet bij VISTA college staan ingeschreven voor een BOL-opleiding;
  • De student moet op 1 oktober van het lopende schooljaar nog minderjarig zijn;
  • Alleen toegekende aanvragen die uiterlijk 1 december van het lopende schooljaar binnenkomen bij VISTA college, worden in behandeling genomen.
  • De toekenning kan nooit meer bedragen dan het totaalbedrag aan verplichte schoolkosten;
  • Zodra VISTA college een positief advies ontvangt van de Stichting Leergeld zorgt VISTA college voor de levering van de benodigde leermiddelen.

In verband met de fusie van Arcus College en ROC Leeuwenborgh wordt de werkwijze rondom de regeling aangepast per 1 januari 2020.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken