Printen

VISTA transition network academy

JTFZ-00051 subsidie

VISTA college, CHILL en partners gaan talent klaarstomen voor de Groene Chemie en energie in Limburg. Samen zorgen we voor toegankelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs, toegespitst op de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften van studenten én afgestemd op de vraag van de regionale arbeidsmarkt.

Het project bestaat uit een aantal werkpakketten, waarbij werkpakket 3 en 4 zijn toegespitst op het ontwikkelen van onderwijs (BOL / BBL/ Modules (LLO)) voor de Groene Chemie, het uitvoeren ervan en docentprofessionalisering. Werkpakket 5 beziet op de verduurzaming van de zogenaamde Community for Development (CfD) onderwijsmethodiek, onderzoek en verduurzaming van het ecosysteem.

Het project duurt 3 jaar, van januari 2024 tot en met december 2026.

Doelen

De regionale arbeidsmarkt kent grote uitdagingen ten gevolge van de transitie naar een energie neutrale, circulaire en Groene Chemie economie.

  1. Arbeidsmarktkrapte in technische sectoren
  2. Kwalitatieve mismatch tussen bestaande en gevraagde competenties
  3. Grote toekomstige vervangingsvraag

Middels VISTA tna gaan we hier oplossingen op maat voor ontwikkelen.

Resultaten

  • 540 studenten met kwalificatie opleiden
  • 130 docenten en professionals professionaliseren
  • 9 opleidingen
  • 1 continuerend ecosysteem

Vragen?

Neem contact op met de projectleider Marc van Oosterhout | m.vanoosterhout@vistacollege.nl | +31(0)621400131


JTF logo
Stimulus logo


Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken