Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen

Garage 4.0

Maatschappelijke uitdaging: (R)evolutie in de automobielindustrie

Op alle gebieden van het dagelijks leven dreigen aanzienlijke veranderingen als gevolg van WEB 4.0, Smart Grid en Smart Home. In de automobielsector zijn de hot-topics WEB 4.0, elektromobiliteit en voertuigtechnische-innovaties (bijv. assistentiesystemen en “connected car”). Dit project is een antwoord op drie recente ontwikkelingen die een enorme impact zullen hebben op het voortbestaan van kleine en middelgrote MKB bedrijven. Deze ontwikkelingen kunnen banen in gevaar brengen, maar bieden ook nieuwe economische, professionele en sociale kansen.

Het is het wijdverbreide gebruik van WEB 4.0 in de auto-industrie, alternatieve aandrijvingen met een focus op elektromobiliteit en nieuwe innovatiegebieden van voertuigtechnologie. Hoewel het aan de auto-industrie is om deze technologische en economische ontwikkelingen door te voeren, zijn initiatieven zoals dit project nodig om de verbinding van kleine en middelgrote bedrijfsstructuren en hun (toekomstige) werknemers te voor te bereiden op deze (R)evolutie.

Project Garage 4.0: Concrete hulpmiddelen voor MBK bedrijven en bestaande of toekomstige werknemers

De algemene doelstelling van het project is om bedrijven (MKB's) en specialisten in de auto-industrie te ondersteunen bij het maken van de transitie naar alternatieve aandrijftechnologieën, innovatieve voertuigtechnologie en nieuwe businessmodellen te initiëren en succesvol te implementeren daar anders banen in gevaar komen.

Om ervoor te zorgen dat bedrijven in de automobielindustrie overleven en zich verder te kunnen ontwikkelen, moeten ze zich aanpassen aan de constant veranderende marktomstandigheden en nieuwe bedrijfsgebieden openen, als gevolg van de nieuwe technologieën in het voertuig ("rijhulpsystemen" en verhoogde "elektromobiliteit"). Het project heeft tot doel de bedrijven, met name in de Euregio Maas-Rijn (EMR), te ondersteunen door middel van de bovengenoemde maatregelen. Dit stelt bestaande banen veilig en zorgt er vooral voor dat er nog voldoende opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Het project zal lokale netwerken versterken in de verschillende partnerregio's waarin bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken. Daarnaast ontwikkelen partnerschappen tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen, ondernemingen en brancheorganisaties, evenals universiteiten, een goed functionerende kennisdriehoek waarvan alle deelnemende instellingen profiteren.

Als onderdeel van het project wordt een opleidingsconcept ontwikkeld in vier werkpakketten, die flexibel in de diepte en breedte kunnen worden uitgebreid. In het eerste werkpakket wordt een nieuw concept voor multimediacursussen ontwikkeld. In het tweede werkpakket zal een internetplatform worden opgezet om een snelle uitwisseling van informatie tussen docenten, opleiders en studenten mogelijk te maken. In een derde werkpakket worden gerichte cursusmodules vormgegeven als een interactief avondevenement (workshops en rondetafelgesprekken van ondernemers) inclusief het lesmateriaal. Dagen van elektromobiliteit en rijhulpsystemen voor het grote publiek zijn ook gepland.

De te ontwikkelen modules zijn bedoeld om de ontwikkeling van geschoolde werknemers, de knowhow van technici, verkopers en ondernemers (met name MKB's) te bevorderen. Ze houden rekening met de impact van de bovengenoemde innovatie op alle technische en commerciële beroepsprofielen en ondersteunen de verandering van de vakbekwaamheid. Ze moeten ook een voorbereiding zijn op toekomstige veranderingen in de auto-industrie en worden weerspiegeld in de respectieve trainingsprogramma's. Tot slot worden in een vierde werkpakket verschillende apps ontwikkeld die helpen bij de aanschaf van een nieuwe auto, bijvoorbeeld rekening houdend met de CO²-uitstoot. Zij betrekken de verantwoordelijke consument actief bij de projectactiviteiten.

Een project met de steun van bedrijven en de sector

Het resultaat van een enquête naar de projectinhoud en -doelstellingen van automobielverenigingen, brancheverenigingen (TRAXIO (BE), ZDK (D), BOVAG (NL)), ondernemers en vakdocenten in de autohandel en -industrie is in zijn geheel zeer positief. Het doel van het project is een acute behoefte om megatrends in de automotive sector tastbaar en bruikbaar te maken voor MKB's, hun werknemers en ondernemers.

Automobielverenigingen (TRAXIO, ZDK, BOVAG) van alle drie de landen ondersteunen het project Garage 4.0. Daarmee bevestigen ze dat het project belangrijk is voor de hele auto-industrie.

Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat de verschillen tussen regio's wegneemt en grensoverschrijdende samenwerking bevordert. Het Interreg V-financieringsprogramma in de Euregio Maas-Rijn (EMR) is ervan overtuigd dat het grensoverschrijdende project brede perspectieven opent voor het EMR en toegevoegde waarde creëert.

Bezoek de website van Garage 4.0

Projectgegevens

Lead partner: Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes (ZAWM)
Projectleider: Gino Decoster
Project looptijd: 3 jaar
Project budget: Ongeveer 2,5 Miljoen euro
Projectpartner: TH Köln (BRD), Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BRD), VISTA college (NLD), EDUCAM (BEL), UCCL (BEL) und AutoFORM (BEL).


Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken