Kom op 7 maart naar onze open avond!

Meld je nu aan
Printen

VISTA PRESENTEERT ...

Onze missie, visie en kernwaarden

VISTA college is in zeer korte tijd een bekende en gevestigde naam geworden in Zuid-Limburg. Meer dan 13.000 studenten en 3.000 cursisten weten ons dagelijks te vinden. Als onderwijsinstelling wil VISTA college de wendbare en vernieuwende mbo-partner in Zuid-Limburg zijn die klaar is voor de toekomst. Klaar om in de (Eu-)regio een breed en modern opleidingsaanbod aan te bieden. De fusie heeft een sterke basis gelegd voor goed middelbaar beroepsonderwijs in Limburg. Deze basis willen we in de komende periode verder uitbouwen en tot volledige ontplooiing laten komen. Hierop inspelend, hebben we onze missie en visie geformuleerd.

Missie

VISTA college biedt studenten een solide en duurzame basis voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en werk (of doorstroom naar vervolgonderwijs), zodat zij, ook in de toekomst, succesvol zijn.

Visie

VISTA college biedt in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten een regionaal dekkend maatwerkaanbod van kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs, cursussen en educatie dat past bij iedere student, bij ieder bedrijf en aansluit bij de ontwikkeling van de (Eu-)regio.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van VISTA college en bieden houvast aan iedereen. Aan student, medewerker, management en bestuur. Ze bepalen onze houding en gedrag. Het is onze taak ze zichtbaar te maken en ze uit te dragen naar buiten toe.

 • Respectvol
  Wij zien en behandelen de ander als een waardig en waardevol mens. Net als onszelf.
 • Samen
  Samen gaan we de verbinding aan. Zo tillen we onszelf en elkaar naar een nieuw niveau.
 • Nieuwsgierig
  We kijken met open blik en échte aandacht. Ik zie jou, en jij ziet mij. Zo groeien we samen verder.
 • Ondernemend
  We hebben oog voor onze omgeving en elkaar. Zo zien we kansen in een wereld die voortdurend in beweging is.

'De basiskernwaarde van VISTA college is respectvol: om elkaar te zien moet je respect tonen voor het anders zijn van die ander. Door samen te werken kunnen we een eerlijk oordeel vormen over wat we zien. Door het geven van oprechte persoonlijke aandacht tonen we onze nieuwsgierigheid en door onszelf ondernemend op te stellen, kunnen we onszelf en onze organisatie flexibel aanpassen aan de altijd veranderende context.'

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken