Printen
Wij verlagen onze CO2-footprint

Wij verlagen onze CO2-footprint

Geheel volgens de Sustainable Development Goals zetten wij ons vanaf januari 2023 in op duurzaam, circulair afvalmanagement en het fors verlagen van de CO2-footprint.

Inzameling van afval

Op alle VISTA locaties worden op strategische plekken milieustations geplaatst, voor het gescheiden inzamelen van papier, PMD en restafval. Voor blikjes en petflesjes met statiegeld worden uitnodigende inzamelmiddelen ingezet. Wij doneren het statiegeld vervolgens aan een goed doel, dat jaarlijks samen met de Centrale Studentenraad gekozen wordt.

Naast nieuwe afvalbakken in de schoolgebouwen plaatsen wij ook nieuwe containers op de hoofdlocaties. Dit zijn Semi-Cons; grote, half ondergrondse, containers die een grote hoeveelheid afval kunnen opslaan. Hierdoor veroorzaakt het afval veel minder overlast en kan er meer afval verzameld worden voordat de afvalwagen de containers moet komen ledigen. Dit betekent minder ritten en dus ook minder CO2-uitstoot.

Samen aan de bak!

Samen aan de bak voor een schone school. Onder die noemer hopen wij bij ruim 17.000 studenten, 1.700 medewerkers en vele bezoekers een gedragsverandering teweeg te brengen. “Ja, afval gescheiden weggooien kost inderdaad iets meer moeite. Maar we hebben er vertrouwen in dat iedereen zijn steentje bij zal dragen om van VISTA een schonere en duurzamere school te maken. Jongeren zijn steeds bewuster bezig met het milieu, dat willen we stimuleren door bijvoorbeeld inzichtelijk te maken wat er met hun afval gebeurt nadat het in de vuilnisbak verdwijnt. We gaan samen aan de bak."; aldus Amber van Beers, projectleider duurzaam en circulair afvalmanagement.

Terug leveren aan de maatschappij

Wij streven ernaar om binnen vier jaar 75% van het afval recyclebaar te laten zijn. In Van Happen Containers vinden wij een duurzame partner om hier samen mee aan de slag te gaan. Hierbij wordt ingezet op een zo hoog mogelijk hergebruik en recycling van het afval. Zo zijn bijvoorbeeld de afvalbakken en rolcontainers die wij inzetten gemaakt van uit afval geproduceerde PMD-korrels. Om awareness te creëren en gescheiden afvalinzameling te stimuleren, worden ook voor de jonge doelgroep producten geproduceerd van afval. Bijvoorbeeld Dopper drinkflessen en laptopstandaards en telefoonhoesjes. Maar ook kleding zoals sokken, sportshirts en hoodies.

Daarnaast draagt Van Happen Containers ook nog een steentje bij. Als iemand per ongeluk zijn afval in de verkeerde bak gooit zorgt hun nascheidingsinstallatie ervoor dat er nog tot 40% extra aan grondstoffen uit het restafval wordt gehaald. Dit betekent een grote stap richting de realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken