Printen
VISTA studenten zamelen vijfduizend euro in voor de Speelgoedbank en We4Kids

VISTA studenten zamelen vijfduizend euro in voor de Speelgoedbank en We4Kids

Eerstejaarsstudenten van de opleiding Pedagogisch Werk aan het VISTA college in Sittard en Maastricht hebben €5000,- opgehaald dat ten goede komt van de Speelgoedbank en We4Kids. Deze prestatie vond plaats in het kader van het vak Burgerschap. Door middel van diverse acties, zoals het bakken van wafels en het organiseren van een bingo-avond, hebben de studenten het bedrag opgehaald.

Het project onderstreept de impact van burgerschapsonderwijs in het mbo. Binnen de driejarige opleiding worden studenten niet alleen opgeleid tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent, maar ook gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving.

Student: “Het was boven onze verwachtingen en we zijn dankbaar dat we namens onze school geld mochten inzamelen voor dit goede doel.”

Studenten VISTA college zamelen €5000,- in voor W4KIDS


Een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving
Bij VISTA college ligt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en loopbaanvoorbereiding. De studenten worden ondersteund om hun doelen te bereiken en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit project toont hoe burgerschapsonderwijs in het mbo studenten kan helpen om hun organisatorische en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Ze leren hoe ze activiteiten moeten plannen, in teams moeten samenwerken en effectief moeten communiceren met verschillende belanghebbenden.

Daarnaast benadrukt deze actie de maatschappelijke betrokkenheid die essentieel is in het pedagogische werkveld. Als toekomstige onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers spelen de studenten een cruciale rol in de ontwikkeling en begeleiding van kinderen. Ze worden voorbereid om een veilige en ondersteunende leeromgeving te creëren, in samenwerking met ouders, scholen en maatschappelijke organisaties. Door dergelijke initiatieven worden studenten niet alleen voorbereid op hun toekomstige beroepen, maar ook op hun rol als actieve, verantwoordelijke burgers.

Alle kernwaarden zichtbaar in één project
De kernwaarden van het VISTA college - respectvol, samen, nieuwsgierig en ondernemend - zijn zichtbaar in dit project. Door deze waarden te integreren in het onderwijsprogramma, wordt een fundament gelegd van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid dat van onschatbare waarde is in het professionele leven van de studenten. VISTA blijft zich inzetten om deze belangrijke waarden te integreren in hun onderwijsprogramma's en de bredere gemeenschap te inspireren.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken