Kom op 7 maart naar onze open avond!

Meld je nu aan
Printen
VISTA scoort hoog in de benchmark mbo-resutaten 2022!

VISTA scoort hoog in de benchmark mbo-resutaten 2022!

Ieder jaar wordt de ‘Benchmark Bouwsteen Studiesucces’ door de MBO-raad gepubliceerd. Studiesucces is een belangrijke indicator voor de prestaties van onderwijsinstellingen in het mbo.

Samengevat zijn de belangrijkste resultaten voor VISTA college:

VISTA zit landelijk in de top 10, komt in Limburg als nummer 1 uit de bus en blijft boven de landelijke trends scoren!

Algemeen jaarresultaat

Landelijk is er een sterke daling te zien op alle vlakken, echter VISTA college blijft boven het gemiddelde scoren met 71% waarbij 5 v/d 9 domeinen hoger scoren dan het landelijke gemiddelde

  • Zorg, Welzijn en Sport
  • Handel en ondernemerschap
  • Creatieve industrie en ICT
  • Zakelijke dienstverlening en Veiligheid
  • Bovensectoraal

Diplomaresultaat

Bij VISTA scoren zowel de bol als de bbl-opleidingen hoger dan het landelijk gemiddelde, waarbij het resultaat van studenten met een niet westerse achtergrond met 64,4% significant hoger ligt.

Startresultaat

We zien dat 85,2% van de 1e jaar studenten doorstromen naar leerjaar 2 van de initieel gekozen opleiding. Dit percentage ligt bijna 4% hoger dan het landelijk gemiddelde. Waarbij de sectoren;

  • Zorg, Welzijn en Sport een hoger resultaat laten zien > 87,4% (versus 83,4 % landelijk)
  • Creatieve industrie en ICT een nog hoger resultaat laten zien > 88,1% (versus 81% landelijk)

Dit is in het kader van onze maatschappelijke opdracht en de arbeidsmarkt te korten in deze sectoren goed nieuws!

VISTA college biedt in Zuid-Limburg aan 13000 studenten (starter, herstarters of doorstromers) een solide en duurzame basis voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en werk (of doorstroom naar vervolgonderwijs), zodat zij, ook in de toekomst, succesvol zijn. VISTA begeleid hen naar een betekenisvolle plek in onze samenleving. De uitkomsten uit het benchmarkt onderzoek laten zien dat VISTA een solide partner is die in een altijd veranderende wereld de kwaliteit van het onderwijs en de student nooit uit het oog verliest.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken