Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen
VISTA college speelt in op regionale vergrijzing met Verpleegkundige-Doktersassistent-traject (VEDA)

VISTA college speelt in op regionale vergrijzing met Verpleegkundige-Doktersassistent-traject (VEDA)

Een week na lancering van de nieuwe strategische koers Goudkijken, vertelt VISTA college met trots over het nieuwe traject Verpleegkundige/Verzorgende IG naar Doktersassistent-traject (VEDA). Dit innovatieve leven lang ontwikkelen-programma is ontwikkeld in samenwerking met regionale huisartsenkoepels HOZL, ZIO en Meditta, en biedt verpleegkundigen/verzorgende IG de kans om binnen een half jaar opgeleid te worden tot doktersassistent. Het traject, dat op dit moment al acht deelnemers heeft, geeft een vervolg aan de VISTA ambitie ‘Samen werken, leren en innoveren’, om zo een vanzelfsprekende onderwijspartner in de regio te zijn en kansen te vergroten voor elk type student.

Demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, onderstreept het belang van scholen om een nauwkeurig beeld te schetsen van de behoeften in de samenleving bij het kiezen van een opleiding.

‘Wij zien jou, onze regio’
Het VEDA-traject haakt in op de medische achtergrond van deelnemende verpleegkundigen/verzorgende IG en voorziet in specifieke trainingen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen; met een sterke focus op medisch technisch handelen en triage. De samenwerking van VISTA met de drie huisartsenkoepels resulteert in een curriculum dat aansluit bij de behoeften van de praktijken. Na afronding van het traject ontvangen de deelnemers een MBO-verklaring, waarmee hun basis verbreed is met triage en medische handelingen specifiek voor de huisartsenpraktijk. VISTA is daarmee in een leven lang ontwikkelen (LLO) dé opleider van het Zuiden. En speelt flexibel, snel en adequaat in op de maatschappelijke- en arbeidsmarktontwikkelingen in onze regio, en geeft ook proactief passende antwoorden op scholingsvraagstukken die in Zuid-Limburg ontstaan – zoals nu met het VEDA-traject.

"Als huisartsenpraktijk zijn we voortdurend op zoek naar manieren om ons team te versterken en de zorg voor onze patiënten te optimaliseren", benadrukt huisarts Laura Tullemans van Gezondheidscentrum Dr. van Kleef. "Het VEDA-traject van VISTA college biedt een unieke kans om ervaren verpleegkundigen/verzorgende IG snel en effectief op te leiden tot doktersassistenten, wat essentieel is gezien het enorme tekort aan assistenten en de toenemende vergrijzing. Met hun basis als verpleegkundigen/verzorgende IG zijn ze al goed uitgerust voor het werk, waardoor ze snel kunnen worden ingezet voor taken zoals bloedprikken en medische handelingen tijdens het spreekuur. Door ervaren assistenten aan deelnemers te koppelen en hen geleidelijk meer verantwoordelijkheden te geven, kunnen ze binnen een half jaar volledig zelfstandig werken.”

‘Wij zien jou, onze student’
VISTA wil met het VEDA-traject nog meer studenten helpen met een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en een loopbaan om zo een blijvende betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze samenleving. Zodat studenten hun doelen bereiken, hulp krijgen bij wat ze nodig hebben in hun ontwikkeling, en worden gemotiveerd om hun potentieel te benutten. Nadine Daemen is hiervan een voorbeeld. Zij volgt het VEDA-traject, na 12 jaar werkzaam te zijn geweest als verpleegster in de thuiszorg:

“Ik verlangde naar verandering en meer structuur in mijn werkweek. Hoewel het aanpassen aan deze nieuwe rol en de omgeving wennen was, vind ik het waardevol. Ik voel me echt op mijn plek, ook omdat ik gelijk betrokken word bij alle aspecten van het werk. Het VEDA-traject is een investering in mijn toekomst. Het biedt mij de kans om me in korte tijd volledig voor te bereiden op dit vakgebied. Ik leer ontzettend veel en kan de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen. Vooral de variatie aan taken spreekt me aan, van bloedprikken tot het plannen van afspraken en het beheren van patiëntendossiers. Elke dag is anders.”

Samen werken, leren en innoveren
Het is een van de drie meerjarenambities van VISTA college om intern en extern beter bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten, de regio en zichzelf als organisatie. Ilse Lenders, Opleidingsmanager Assisterenden in de Gezondheidszorg van VISTA college: "Bij VISTA stimuleren we activerend didactisch leren en bieden we een contextrijke leeromgeving, waarbij studenten worden uitgedaagd om hun volledige potentieel te benutten in een leeromgeving die zo veel mogelijk overeenkomt met de werkelijkheid van de praktijk. Dit VEDA-traject biedt niet alleen nieuwe carrièremogelijkheden voor verpleegkundigen/verzorgende IG, maar helpt VISTA en het mbo nog meer de samenwerking op te zoeken met de arbeidsmarkt en de regio. Sámen bouwen we aan een toekomst waarin we een actieve rol spelen in de groei van onze regio, zetten we een belangrijke stap in het versterken van de regionale arbeidsmarkt en het leveren van hoogwaardige zorg en onderwijs. Samen werken, leren en innoveren.”

Meer weten over deze opleiding? Klik hier 👈

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken