Printen
VISTA college partner in de ontwikkeling Europese Circular Hub Chemelot

VISTA college partner in de ontwikkeling Europese Circular Hub Chemelot

Met de presentatie op 18 juni van de Ontwikkelagenda Chemelot Circular Hub voor beleidsmakers en politici in Den Haag, laat een brede alliantie van in Limburg gevestigde bedrijven en kennisinstellingen zien hoe in de Chemelot-regio de eerste Europese Circular Hub gerealiseerd kan worden. VISTA college en het mede door VISTA opgerichte ‘Community of Practice’, (met als doel, in een ecosysteem van leren en werken, een opleidingsstructuur te bouwen, waarbij het mbo onderwijs van de hoogste leerjaren plaatsvindt in samenwerking met de betekenisvolle context van bedrijven op Chemelot en gaandeweg buiten Chemelot,) hebben vanuit hun expertise op het gebied van, onder andere, de ontwikkeling en het (her)gebruik van materialen, duurzame energie, het herbestemmen van gebouwen en het herinrichten van de leefomgeving, actief meegewerkt aan deze agenda. Door de reeds aanwezige kennis en faciliteiten bij de bedrijven en kennisinstellingen zal Chemelot Circular Hub van internationale betekenis kunnen zijn en grote regionale impact hebben.

Een belangrijke mijlpaal

“Ook VISTA college heeft inmiddels een vaste plek in de bedrijvigheid op en rondom Chemelot. Alleen zo pikken onze mbo-studenten het doen en denken voor een circulaire economie meteen op. In samenwerking met hbo, universiteit en vooral heel veel bedrijven. We leiden immers op voor de toekomst!” aldus Karel van Rosmalen, voorzitter van het College van Bestuur van het VISTA college.

Limburg de ideale plek

Limburg met het Chemelot Industrial Park en de Brightlands Chemelot Campus is de ideale plek om op het gebied van circulaire chemie, materialen, productie en economie te innoveren en te experimenteren met toegepast onderzoek. Alles van laboratorium tafel tot de grootschalige productie is er reeds aanwezig. Sinds 2012 is de verbinding met het onderwijs geborgd door CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs) waarin studenten en (docent)onderzoekers van VISTA college, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool samenwerken met elkaar en met bedrijven aan innovatie en praktische oplossingen op het gebied van, onder meer, de ontwikkeling en hergebruik van materialen.

Naar een meer toekomstbestendige samenleving

De betekenis van circulariteit en het belang om op dit gebied snel stappen te zetten wordt bevestigd door de prioriteit die het onderwerp krijgt bij steeds meer bedrijven en in Europese, nationale en provinciale missies. Bij circulariteit gaat het om het steeds hergebruiken van grondstoffen. Dus minder afval, minder aantasting van de natuur, minder grondstoffenafhankelijkheid en minder grondstoffenvervoer. Een transitie naar een meer toekomstbestendige samenleving.

We geven garantie op leren

Het sluiten van kringlopen in de circulaire economie levert o.a. het vraagstuk op hoe je dat door kunt zetten in het onderwijs. Het principe van een ‘hub’ kan uitkomst bieden. Een plek waar vraag naar en aanbod van kennis bijeen kunnen komen. Een plaats waar de laatste technologische ontwikkelingen aan studenten en medewerkers kunnen worden meegegeven zodat de valorisatie van de laatste technologische inzichten op een natuurlijke wijze door de maatschappij kan worden opgenomen.

De aanwezigheid van een unieke combinatie van kennis en sleutelexpertise in de Circular Hub, met geïntegreerde aanwezigheid van onderwijs- en onderzoekspartijen, vervult een systeemfunctie voor de circulaire economie en kunnen zo op relevante -grote- schaal processen en grondstoffengebruik verduurzamen.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken