Printen
VDL Nedcar manufacturing college

VDL Nedcar manufacturing college


Kraamkamer van vernieuwing

Met deze woorden eindigde de voorzitter Raad van Bestuur van VISTA college Jos Kusters onlangs het team in zicht gesprek bij VDL Nedcar. Jos: “Ik ben onder de indruk van wat ik hier allemaal zie. Het nu al robuuste VDL Nedcar manufacturing college zou nog duurzamer worden als het haar poorten voor mkb-bedrijven zou openen. Een stabiel ecosysteem met de ons omringende bedrijven.” Samen bouwen aan een sterke regio. “Het VISTA college is er voor een sterk verbonden regio. Wij zien onze partners en stakeholders en sluiten onze ogen niet voor veranderingen”, vult bestuurder Hans Meijer aan. Met het vizier naar buiten gericht zien we een regio met oneindig veel mogelijkheden. Ferdinand van Kampen, directeur van het Techniekcollege noemde dit in 2018 al: de clubhuis gedachte. Samenwerken doe je in vertrouwen. Bij het team inzicht gesprek van de bedrijfsopleidingen van het Techniekcollege bij VDL Nedcar zijn alle ogen gericht op de vele veranderingen in de manier waarop momenteel opgeleid wordt. Bram Buttiens (bedrijfsschoolmanager mbo) neemt ons mee in # digitalisering # serious gaming # office 365 # zoom # goal 043 # Qsense learning analytics.

Bart Havenaar, projectleider Tech2Create: “Ik vind het wel een passende titel “kraamkamer”, hier werken bedrijf en school samen aan zaken die het leerrendement verhogen, de wendbaarheid vergroten en het leren bevorderen. Hier verwekken we samen mooie dingen. Samen bouwen & samen innoveren.

Leven lang ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen vereist de inzet en het commitment van velen; employability is een sleutel tot zowel participatie als tot economische groei. Dat betekent enerzijds een verantwoordelijkheid van het individu (werknemer, werkzoeker) en anderzijds van bedrijven, instellingen en overheden. Leven lang ontwikkelen moet het HR-beleid van de toekomst zijn; mensen binden aan het bedrijf met scholing, of mensen laten gaan met voldoende bagage – lees: een certificaat of diploma – om elders terug in het arbeidsproces te kunnen stappen. Maar hoe brengen we die belangen bij elkaar? De eerste ervaringen met Publiek Private Samenwerking (PPS)-constructies zoals de CIV’s1 en de CoE’s2 stemmen optimistisch over de haalbaarheid van arrangementen die gericht zijn op het opleiden van werknemers en zij-instromers. VISTA college deed hiermee onder andere positieve ervaring op bij VDL (Tech2Create), met Beyond (medische logistiek) en in de zorg (EIZT/ZTL).

Wat nu zonder Tech2Create?

Rob Herber van VDL Nedcar: “Zonder de ondersteuning en vernieuwing van Tech2Create (Techniekcollege) hadden we slagen die hier nu gemaakt zijn niet kunnen maken. Door de structuur met integrale beroepsopdrachten en het inzetten van maar liefst 6 fulltime praktijkopleiders, zitten we qua opleiden goed op koers. Maar we zijn er nog niet. De diverse pilots op het vlak van digitalisering en learning analytics moeten ook na het stoppen van Tech2Create gecontinueerd worden. De resultaten zijn immers meer dan hoopvol.

Van kraamkamer naar broedplaats

Het VISTA college heeft in zijn strategie voor de komende periode een groot, ‘disruptief’ programma digitalisering in ontwikkeling, met meerdere actielijnen die recht doen aan de verschillende dimensies van digitalisering:

VISTA college richt een practoraat in rondom het thema digitalisering, in het bijzonder ‘learning analytics’. Er zijn veel data over leren en lerende die met een betere analyse inzicht kunnen verschaffen in effectieve onderwijsinnovaties en curricula. Ook het meer toepassen van digitale kennis in het onderwijs en de onderwijslogistiek is onderdeel van het disruptieve programma. Dit practoraat legt bij voorkeur de verbindingen met kennis die al aanwezig is bij UM, OU en Zuyd.

VISTA college richt met de relevante, regionale organisaties van het (mkb-)bedrijfsleven broedplaatsen in, waar docenten uit het mbo en hun studenten samen met mkb-bedrijven werken aan innovatieve opdrachten, met als doel het beter benutten van ICT en andere digitale technologie. Uiteraard in samenwerking met genoemde partners, in het bijzonder de Smart Services Campus, overheden, hbo en de OU, die een nieuw en praktijkgericht instituut wil oprichten om docenten te ondersteunen met kennis over digitalisering in het onderwijs en met het curriculum.

“Hier bij VDL Nedcar laten wij zien dat onze recent aan de politiek en Provincie aangeboden Strategische propositie VISTA college voor de Zuid-Limburgse regio, geen holle frasen zijn. Hier bevindt zich de kraamkamer en ik hoop (Jos Kusters) dat het een broedplaats wordt voor vele bedrijven in de regio Zuid-Limburg“.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken