Printen
Taalschoolfraude met inburgeraars? Niet bij VISTA college!

Taalschoolfraude met inburgeraars? Niet bij VISTA college!

Vandaag, vrijdag 26 juni, werd er in de pers melding gemaakt van een inval bij Taalscholen in Heerlen. Deze invallen hebben geen betrekking op VISTA college Taal+ in Heerlen.

VISTA college Taal+ betreurt de incidenten met fraude die de afgelopen weken in de pers zijn geweest. Het voornemen van de overheid om de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering in handen te leggen van de gemeenten in plaats van de kwetsbare inburgeraar ziet de afdeling als een positieve ontwikkeling. Robert Doyen en Ilse Lenders, opleidingsmanagers Taal+ VISTA college nemen een krachtig stelling tegen frauderende scholen;
Taalschoolfraude met inburgeraars? Niet bij ons!

Taalschoolfraude: “Taalscholen voor inburgeraars plegen op grote schaal fraude door het op een akkoordje te gooien met hun inburgeraars!”, aldus “De Volkskrant” van zaterdag 24 mei 2020.

Doordat de overheid voor het vrije marktmodel heeft gekozen kan iedere inburgeraar zelf zijn taalaanbieder kiezen. Met de komst van de vele vluchtelingen vanaf 2016 schieten de (vaak kleine, particuliere) taalscholen dan ook opeens als paddenstoelen uit de grond: er valt namelijk veel geld te verdienen! Tot zover klopt het beeld dat de Anneke Stoffelen, Irene de Zwaan en Xander van Uffelen van De Volkskrant schetsen. Echter bij ROC ’s zoals VISTA college en andere groter taalaanbieders zien we een ander beeld: zij krijgen te maken met een terugloop van inburgeraars. En dat is zuur, zowel voor inburgeraar als instelling. Want de inburgeraars krijgen niet waar ze zo vurig op hopen, zoals een goede beheersing van de Nederlandse taal. En bij de ROC’s staat de persoonlijke begeleiding en aandacht onder druk door de terugloop in inkomsten.

Al jaren bewijzen onze docenten met hun passie en vakkennis de kwaliteit in- en met het inburgeringsonderwijs. Jaarlijks rondt meer dan 80% van onze 600 deelnemers met succes hun cursus af. Zo vergroten ze niet alleen hun kans op een baan: ze krijgen hierdoor een groter zelfvertrouwen en een sterkere sociale band met de regio waar ze wonen. Wij kiezen er bewust voor onze inburgeringstrajecten in verschillende kortlopende modules aan te bieden, aangepast aan de verschillende leertempo’s en met verschillende leerstijlen. Het aanbieden van modules maakt het voor de inburgeraar overzichtelijk het leerproces te volgen en te koppelen aan het leenbedrag van DUO: de inburgeraar leent steeds alleen dat bedrag, dat daadwerkelijk nodig is voor het behalen van zijn inburgeringsdiploma. En voor de meesten ligt dit bedrag lager dan de maximale Euro 10.000,-!

Doordat inburgeringstrajecten bij VISTA college (net als bij onze collega ROC’s in het land) deel uit maken van het totaalaanbod van het ROC (mbo-opleidingen en volwasseneneducatie) is fraude uitgesloten door de uitgebreide jaarlijkse interne controle en de uitgebreide jaarlijkse externe accountantscontrole. Ook zijn we al jarenlang in het bezit van het “Keurmerk inburgering” van “Blik op werk”.

Halverwege 2021 staat de invoering van de (nieuwe) Wet inburgering door de rijksoverheid gepland: de regie over de inburgeringstrajecten is dan (terug) bij gemeenten, dus ook bij de zestien gemeenten in het werkgebied van VISTA college, arbeidsmarktregio Zuid-Limburg .

Wellicht een goed moment voor die gemeenten om een langdurige relatie aan te gaan met één betrouwbare aanbieder van inburgeringstrajecten met een zichtbare, goede infrastructuur in hun regio?

We zijn ons bewust van de wereld om ons heen en zien ook in de regio Zuid-Limburg de voorbeelden fraude door malafide taalaanbieders, die misbruik maken van de zwakke positie van vele inburgeraars. En wij willen laten zien dat dit ‘n eenzijdige beeld is met een uitnodiging om langs te komen om met onze inburgeraars en docenten te spreken om zo met eigen ogen te zien waar het wérkelijk om gaat en waar het DUO-geld voor bedoeld is: mensen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en een stap te zetten naar een betere toekomst.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken