Printen
Samenwerking regio en bedrijven: kansen voor werkzoekenden

Samenwerking regio en bedrijven: kansen voor werkzoekenden

Om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen tekende wethouder Martin de Beer vanmiddag, namens de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, overeenkomsten voor een nieuwe samenwerking met werkgevers in de sectoren Groen en Logistiek. Doel is om de grote krapte op de arbeidsmarkt op te lossen en nieuwe kansen te creëren voor werkzoekenden.

De (Zuid-)Limburgse arbeidsmarkt kent momenteel een enorme krapte. Het probleem is zelfs zo groot dat bedrijven afdelingen of onderdelen (tijdelijk) moeten sluiten omdat ze geen personeel beschikbaar hebben. Dankzij de nieuwe samenwerking met werkgevers wordt een maatwerkaanpak ontwikkeld om inwoners in Zuid-Limburg te enthousiasmeren voor alle mogelijkheden die er zijn. Het Leerwerkloket Zuid-Limburg is de uitvoerende organisatie van de samenwerking.

Martin de Beer (wethouder Heerlen): “De Arbeidsmarktregio investeert in de ontwikkeling van mensen. Zo vinden werkzoekenden een baan die bij hun past. Een baan die ook kansen voor de toekomst biedt. Werkgevers erkennen dat belang. Ook zij willen werk maken van de ontwikkeling van hun toekomstige werknemers. Met deze samenwerking zetten we in op het bereiken van alle burgers in Zuid-Limburg, om hun te helpen de kansen op opleiding en werk te grijpen.”

Brede samenwerking

De samenwerking is breed: Leerwerkloket, onderwijs, UWV, WSP’s, gemeenten, SBB en werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen om werkgevers en inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

De betrokken werkgevers in de sectoren Logistiek en Groen zijn bij de aftrap: Arriva Zuid-Limburg, Abbott Vascular Netherlands, Berner Logistics, Ceva Logistics, Curfs Logistics, Medtronic, Familiepark Mondoverde, Attender Groen, Dolmans Landscaping, Henssen en Monsdal. Zij zetten zich niet alleen in binnen de eigen organisatie, maar zijn ook ambassadeur voor de eigen sector. De Arbeidsmarktregio zet binnen de samenwerking middelen en organisatiekracht in voor scholing en begeleiding.

Judith Bühler (wethouder Sittard-Geleen): “De economie in Zuid-Limburg ondersteunen we optimaal door samen met werkgevers te blijven werken aan oplossingen op de arbeidsmarkt. Dit is weer een flinke stap vooruit.”

Werkcentrum als loket

Iedereen die zijn of haar mogelijkheden wil verkennen kan terecht bij het Werkcentrum (werkcentrum.nl). Daar zorgen de samenwerkende partijen dat mensen advies krijgen en goed zicht op alle mogelijkheden die samen met de werkgevers worden geboden. Die mogelijkheden zijn zeer breed: van oriëntatieprogramma’s tot banenmarkten én concrete instroomprogramma’s met scholing en begeleiding. Voor iedereen, dus ook voor mensen die in eerste instantie wellicht niet in aanmerking denken te komen.

Frans Bastiaens (wethouder Maastricht): “Vanuit het Werkcentrum Zuid-Limburg promoten we alle mogelijkheden die we samen met werkgevers bieden en ondersteunen we iedere inwoner die een volgende stap wil zetten op de arbeidsmarkt.”

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken