Printen
Terugblik op de Praktijkverklaring (samenwerking Gemeente Maastricht, VISTA college, Praktech en VOORdeel Vervolg)

Terugblik op de Praktijkverklaring (samenwerking Gemeente Maastricht, VISTA college, Praktech en VOORdeel Vervolg)

Praktech biedt scholing in verschillende (technische) vakgebieden aan (jong) volwassenen. Het doel? Doorstromen naar de arbeidsmarkt. Mensen zonder startkwalificatie hebben een relatief kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij zijn vaker werkloos en uitkeringsafhankelijk. Voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, en voor wie het behalen van een mbo-diploma (incl. entree) of -certificaat vooralsnog niet haalbaar is, willen we de overgang naar werk versoepelen en de kans op duurzaam werk vergroten. Voor deze doelgroep is de praktijkleerroute op maat geïntroduceerd, een nieuwe leerroute in het mbo.

Vijf kandidaten kregen de mogelijkheid om gedurende dit traject meer dan ‘slechts’ een certificaat te behalen en een Praktijkverklaring in ontvangst te kunnen nemen.

Kirsten Tonnaer (zittend op de foto), destijds projectleider van deze pilot bij Gemeente Maastricht, vertelt dat de Gemeente Maastricht de kandidaten voor deze pilot heeft aangedragen. ‘Niet iedereen komt per definitie in aanmerking voor een traject als deze. Vandaar dat wij een selectie van vijf hebben gemaakt. Natuurlijk hopen we in de toekomst nog vele anderen deze mogelijkheid te kunnen bieden.’

Het uitgeven van een praktijkverklaring dient te gebeuren door een mbo-instelling. En dat is waar VISTA college om de hoek komt kijken. Maril Kleikers (rechts op de foto) is vanuit VISTA als docent/trajectbegeleider betrokken bij deze pilot en vanuit deze rol verantwoordelijk voor de borging van het kwalificatiedossier. Iedere kandidaat bouwt een dossier op waarin werkprocessen gerelateerd aan competenties worden beschreven. Dit dossier is een exameneis voor de uit te reiken praktijkverklaring. Maril ziet er op toe dat dit dossier conform alle regels tot stand komt.

Waar Maril de ‘examenkant’ van het traject borgt en begeleidt, ziet Bert Hendriks (links op de foto), leermeester bij Praktech, toe op het te behalen praktijkgedeelte. Praktech geldt in deze pilot als het leerbedrijf. Gedurende dit traject begeleidde Bert de vijf kandidaten op de werkvloer. ‘Alle kandidaten krijgen een individueel programma, maar er zitten uiteraard ook componenten in die voor iedere kandidaat gelden. Zo is het onderdeel ‘werknemersvaardigheden’ een heel belangrijke. Hierin komen zaken aan bod als inrichten van je werkplaats (en deze weer netjes achterlaten aan het einde van de dag), maar ook het omgaan met teleurstellingen of het houden aan afspraken. Voor sommige kandidaten kan dit in het begin confronterend zijn.’, zo vertelt Bert. ‘Maar’, zo vervolgt hij, ‘de grootste component is uiteraard het prakijkgedeelte zelf. Deze vijf kandidaten hebben zich met name beziggehouden met stucen, tegelzetten en afbouw. Het niveau daarvan is te vergelijken met minimaal het niveau van een ‘mbo 2 opleiding’.’

Resultaat
Over de vijf kandidaten kunnen we vertellen dat één van hen op dit moment nog stage loopt. Twee anderen zitten op dit moment in de bemiddelingsfase naar regulier werk, één hiervan werkt ondertussen op een werkervaringsplek en de ander volgt nog een verdiepingscursus. De overige twee kandidaten hebben inmiddels een contract bij een werkgever.

Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. Maar of de Praktijkverklaring hierin dé doorslaggevende rol heeft gespeeld, durven de geïnterviewden niet zonder meer te stellen. Daarvoor zou de pilot wellicht met een grotere groep moeten hebben plaatsgevonden.

Wat ze wél allemaal erkennen is dat de Praktijkverklaring voor de kandidaat een absolute meerwaarde heeft. Deze verklaring geeft de kandidaten erkenning over hetgeen ze hebben bereikt, het geeft ze een boost en (hernieuwd) zelftrouwen. Daarnaast kan in het sommige gevallen ook wel degelijk op een opstap zijn naar een diploma op een later moment.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken