Printen
Persbericht | Vertrek Jos Kusters, voorzitter College van Bestuur VISTA college

Persbericht | Vertrek Jos Kusters, voorzitter College van Bestuur VISTA college

Jos Kusters, voorzitter van het College van Bestuur, gaat vanaf 1 januari aan de slag bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Jos Kusters is voor minimaal 5 jaar benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van ruim 30 scholen op 68 locaties, voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Brabant, met ruim 63.000 studenten en 7.000 medewerkers. De Raad van Toezicht van OMO zocht naar een mensgerichte en inspirerende voorzitter die intrinsiek gedreven is om de waarden, zoals die in de identiteit van vereniging OMO zijn vertaald, mee uit te dragen. OMO: “Wij zijn verheugd die in de persoon van Jos gevonden te hebben”.

Jos Kusters is ruim zes jaar werkzaam geweest voor ROC Leeuwenborgh. “ROC Leeuwenborgh en Arcus College hebben de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en dat hebben we dit jaar samengesmolten tot VISTA college”, aldus Jos Kusters. “Een proces waar ik met zeer veel plezier samen met velen aan heb mogen werken. De fusie is qua richting (visie) en inrichting bijna afgerond, de fase van het verrichten is nu aangebroken. Voor de realisatie hiervan heb ik alle vertrouwen inHans Meijer en Jeanette Oostijen als bestuurders, in de groep van managers, in de Raad van Toezicht, de OR en de CSR maar vooral in alle hardwerkende, gepassioneerde en betrokken medewerkers van de VISTA familie, die maar één doel hebben; het beste onderwijs voor onze studenten.”

Jos: “Het was een voorrecht voorzitter van de VISTA familie te mogen zijn. Ik ben daar trots op!”

Bedankt
"Wij betreuren het zeer dat Jos Kusters besloten heeft om VISTA college te verlaten”, aldus Steph Feijen, voorzitter van de Raad van Toezicht. Jos heeft meer dan zes jaar zijn energie gegeven aan de doorontwikkeling van ROC Leeuwenborgh om vervolgens met het Arcus College de fusiebesprekingen te starten. Dit traject is in december 2018, na een zorgvuldig en voortvarend proces, succesvol afgerond.Het mbo in Zuid-Limburg staat aan de vooravond van een frisse start. Deze prestatie is in onze Zuid-Limburgse regio, maar ook daarbuiten, collega-onderwijsinstellingen niet ontgaan. Zo is Jos gevraagd voorzitter van de Raad van Bestuur te worden bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Brabant, één van de grootste onderwijsinstellingen van Nederland. Een mooie uitdaging die wij Jos van harte gunnen. Wij verliezen in hem een deskundig en inspirerend bestuurder met het hart op de goede plek voor studenten en medewerkers.” De Raad van Toezicht herbevestigt de ambities en doelstellingen van VISTA college die, ondanks het vertrek van Jos, stevig overeind blijven.

Over VISTA college
VISTA college is de nieuwe, gefuseerde instelling van ROC Leeuwenborgh en Arcus college. Met ruim 17.000 studenten en cursisten, 1.700 medewerkers, 8 grote vestigingen en een begroting van 135 miljoen is VISTA college een belangrijke maatschappelijke opleidingspartner voor de regio Zuid - Limburg. De ambitie is een zo groot mogelijk aantal vakmensen te kwalificeren en gekwalificeerd te houden voor de regionale arbeidsmarkt. Dit is noodzakelijk gezien de sociaal-maatschappelijke en economische veranderingen in onze regio.

Einde bericht __________________________________________________________

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Wouters, afdeling Communicatie VISTA college, telefoon: 06-82106588. Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: www.vistacollege.nl.

De onderstaande foto mag gebruikt worden voor publicatie. Hierbij graag de fotograaf Stan Keulen vermelden.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken