Printen
Persbericht | Karel van Rosmalen benoemd tot voorzitter College van Bestuur, ad interim VISTA college

Persbericht | Karel van Rosmalen benoemd tot voorzitter College van Bestuur, ad interim VISTA college

Karel van Rosmalen benoemd tot voorzitter College van Bestuur, ad interim VISTA college

Per 1 januari aanstaande vindt er een wissel plaats op de positie van voorzitter College van Bestuur van VISTA college. Dan neemt Karel van Rosmalen als ad interim het stokje over van Jos Kusters.

Jos Kusters gaat in het nieuwe jaar aan de slag als voorzitter van de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Noord-Brabant. Met de benoeming door de raad van toezicht van Karel van Rosmalen als voorzitter College van Bestuur, ad interim, is voorlopig invulling gegeven aan de gewenste governance structuur van VISTA college. Samen met de reeds benoemde bestuurders Jeanette Oostijen (lid) en Hans Meijer (lid) en de Raad van Toezicht, zal hij verder vormgeven aan de realisatie van de ambities van VISTA college.

Steph Feijen, Raad van Toezicht: “Met de benoeming van Karel van Rosmalen is de strategische richting van VISTA college voldoende geborgd daar hij aan de basis hiervan heeft gestaan in samenwerking met de overige leden van het College van Bestuur.”

Karel van Rosmalen is een ervaren bestuursvoorzitter. Hij was in 2017 en 2018 voorzitter College van Bestuur van Arcus College en uit dien hoofde mede verantwoordelijk voor de voorbereiding van de fusie met ROC Leeuwenborgh tot VISTA college. Daarnaast heeft hij een uitgebreid netwerk in Zuid-Limburg. Karel kan derhalve zijn werkzaamheden van voorzitter College van Bestuur zeer snel en effectief oppakken.

Gezien de postfusie-fase waarin VISTA college zich bevindt, alsmede de omvang van de organisatie, heeft de Raad van Toezicht gestreefd naar een zo spoedig mogelijke invulling van de ontstane vacature van voorzitter College van Bestuur. Aangezien de werving van een nieuwe bestuurder al snel een half jaar in beslag neemt, heeft de Raad van Toezicht gekozen voor een voorafgaande ad-interim invulling. Deze is gevonden in de persoon van Karel van Rosmalen, voor de periode van (vooralsnog) zes maanden.

Over VISTA college

VISTA college is de nieuwe, gefuseerde instelling van ROC Leeuwenborgh en Arcus college. Met ruim 17.000 studenten en cursisten, 1.700 medewerkers, 8 grote vestigingen en een begroting van 135 miljoen is VISTA college een belangrijke maatschappelijke opleidingspartner voor de regio Zuid - Limburg. De ambitie is een zo groot mogelijk aantal vakmensen te kwalificeren en gekwalificeerd te houden voor de regionale arbeidsmarkt. Dit is noodzakelijk gezien de sociaal-maatschappelijke en economische veranderingen in onze regio.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken