Printen
Partners in Chemelot Circular Hub leggen actieagenda tot 2024 vast

Partners in Chemelot Circular Hub leggen actieagenda tot 2024 vast

Chemelot Circular Hub (CCH) krijgt een krachtig vervolg met het toetreden van nieuwe partners en een update van haar actieprogramma voor de periode tot en met 2024. Tot de versnellingsaanpak behoort ook het aantrekken van een voorzitter voor de regioboard, die tevens als ambassadeur in Den Haag en Brussel voor CCH gaat fungeren. De Limburgse samenwerkingspartners bevestigen deze agenda met inspanningen voor de energie- en grondstoffen transitie in het ‘Versnellingsakkoord’ dat 16 december is ondertekend.

Hoe kunnen we een krachtig vervolg geven aan de beweging naar een circulaire samenleving en economie rond Chemelot en regio? Hoe sluiten we aan bij de nationale ambities en agenda? Zijn we op de goede weg en hoe geven we onze ambities een effectief vervolg? Die vragen lagen de afgelopen periode voor bij de bestuurlijke top van de partijen binnen de Chemelot Circular Hub.

Aansluiting bij nationale ambities
Klimaatverandering is dé uitdaging van onze tijd. Goed klimaatbeleid biedt kansen om een duurzame en sterke economie te bouwen en nieuwe banen te creëren. Limburg sluit met Chemelot Circular Hub aan bij de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord om Nederland klaar te maken voor een circulaire en klimaatneutrale toekomst. Mogelijk door groene industriepolitiek, sterk opleidings-en scholingsbeleid en effectieve burgerparticipatie.

Missie en visie onveranderd
De achterliggende missie voor CCH bleef onveranderd: de transitie naar een circulaire economie en de energie- en grondstoffentransitie versnellen, het verdienvermogen van Nederland versterken en de brede welvaart en het welzijn in Limburg verbeteren. Vanuit de visie dat de wereld zoekt naar een manier van samenleven waarin we in balans zijn met onze aarde en een duurzame toekomst borgen voor komende generaties. Chemelot Circular Hub pakt daarom door in de maatschappelijke- en economische opgaven waar we voor staan.

Circular Economy Action Plan
Het bestaande Circular Economy Action Plan kreeg een update met de focus op de energietransitie en het aanjagen van de circulaire economie. Verspreid over vier integrale technische-, maatschappelijke- en economische ontwikkelthema’s zijn nieuwe en bestaande projecten voor een periode van 3 jaar benoemd en ondergebracht in een gezamenlijk programma. Concrete projecten en investeringen voeren de individuele partijen uit of doen dit in – wisselende – samenstellingen.

Versterking consortium
Het consortium trok ook nieuwe partners aan. Met de toetreding van de Limburgse investeringsmaatschappij LIOF, TNO Circulaire Economie en de coalitie Groene Chemie Nieuwe Economie, vergroot CCH de slagkracht op o.a. het terrein van economie, kennis en innovatie en in nationale en internationale netwerken.

Ambassadeur
De sturing en regie op de samenwerking en op het programma CCH is belegd bij de Regio Board CCH. Het voorzitterschap van de Regio Board komt in handen van Jo Peters (Roermond, 1959). Peters studeerde chemische technologie in Eindhoven en werkte geruime tijd bij Shell, internationaal en van 2005 tot 2011 was hij verantwoordelijk voor Shell Technology Centre Amsterdam. De heer Peters is Statenlid geweest (Utrecht) en was tot voorjaar 2021 Secretaris Generaal van NOGEPA, waar hij de verduurzaming van de Nederlandse olie- en gassector richting heeft gegeven. Hij treedt op als krachtige ‘ambassadeur CCH’ en zal inspanningen verrichten ten bate van de CCH agenda in Den Haag, Brussel en bij nationale en Euregionale consortia.

Samenstelling per 1 januari 2022 van de Chemelot Circular Hub alliantie:

 • Jo Peters Ambassadeur en voorzitter
 • Bert Kip CEO Brightlands Chemelot Campus
 • Loek Radix Executive Director Chemelot
 • Joris de Beer VP DSM Nederland
 • Pieter Meekels Wethouder Gemeente Sittard-Geleen
 • Nick Bos Lid College van Bestuur Universiteit Maastricht
 • Saskia Brand-Gruwel Namens VISTA en Zuyd, Lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool
 • Stephan Satijn Gedeputeerde Provincie Limburg
 • Carola van der Weijden Directeur Provincie Limburg
 • Frank Kuijpers General Manager Corporate Sustainability, SABIC
 • Tys van Elk Managing director LIOF
 • Marinke Wijngaard Directeur Circulaire Economie TNO
 • Arnold Stokking Voorzitter coalitie Groene Chemie Nieuwe Economie.

  Kijk voor meer informatie op de website van Cemelot Circular Hub
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken