Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen
Nieuwe gedragscode VISTA college

Nieuwe gedragscode VISTA college

De nieuwe gedragscode sociale veiligheid van VISTA college die is vastgesteld door het CvB is vandaag gepubliceerd. Vanaf vandaag is deze code -die geldt voor alle medewerkers en studenten van VISTA- overal te vinden.

Een veilige en inclusieve werkomgeving vereist een actieve bijdrage van iedereen die bij VISTA college werkt of studeert: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de eigen omgeving signaleert. Naast het meldpunt sociale veiligheid, dat er al een tijdje is, is er nu de gedragscode. Deze gedragscode past bij de vraagstukken waarmee VISTA op dit moment te maken heeft. De code biedt duidelijkheid en houvast bij het naleven van afspraken m.b.t. sociaal veilig gedrag en helpt ons in het elkaar aanspreken op gedrag.

Gedragscode VISTA college september 2022

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken