Printen
Menno Pistorius benoemd als lid van College van Bestuur per 1 april 2023

Menno Pistorius benoemd als lid van College van Bestuur per 1 april 2023

Menno Pistorius door de Raad van Toezicht benoemd als lid College van Bestuur van VISTA college per 1 april 2023. Samen met Jeanette Oostijen (voorzitter) en Hans Meijer zal hij de ambities van VISTA college verder vormgeven en realiseren.

Menno Pistorius (56) is opgeleid als gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut. Hij heeft verschillende directeursposities binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bekleed. Ook heeft hij verschillende regionale en landelijke bestuurlijke rollen vervuld. Zo is hij bestuurder bij Health Valley -het TOP traject in de Achterhoek ter bevordering van de route van vmbo, via het mbo naar het hbo- en bij diverse raden van toezicht in het primair- en voortgezet onderwijs. Ook heeft hij ervaring in verschillende soorten onderwijs met voorkoming van uitval in het vso en mbo waarbij ook het stimuleren van studentparticipatie (student als partner) een kernthema is.

“Menno is een bijzonder enthousiast en kundig bestuurder met een warm hart voor de student en het mbo. In de gesprekken heeft hij de selectiecommissie -waarin vanzelfsprekend ook vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad zitting hebben- voor 100% kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten en zijn drive om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van VISTA college in de regio” volgens Steph Feijen, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Met zijn profiel vormt Menno bovendien de juiste aanvulling op Jeanette en Hans, de huidige leden van het College van Bestuur.”

Menno Pistorius lid college van bestuur

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Wouters via 06 82 10 65 88.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken