Printen
Jeanette Oostijen | lid college van bestuur VISTA college

Jeanette Oostijen | lid college van bestuur VISTA college

Met de benoeming door de raad van toezicht van Jeanette Oostijen als lid College van Bestuur per 1 september 2019, is invulling gegeven aan de gewenste governance structuur van het VISTA college. Samen met de reeds benoemde bestuurders Jos Kusters (voorzitter) en Hans Meijer (lid) en de vernieuwde raad van toezicht, zal zij de ambities van het VISTA college verder vormgeven en realiseren.

Jeanette Oostijen (50) is sinds 2010 directeur van de faculteit International Business and Communication bij Zuyd Hogeschool, waar zij succesvol invulling heeft gegeven aan diverse onderwijsvernieuwingen, kwaliteitszorg, internationalisering en vluchtelingenbeleid. Jeanette Oostijen studeerde aan de Rijkshogeschool opleiding tot Vertaler in Maastricht en vervolgde haar studie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Gedurende haar loopbaan heeft zij gewerkt in de toerismebranche (Latijns-Amerika), als tolk en vertaler en daarna in diverse functies in het hoger onderwijs. Zij heeft een groot regionaal en internationaal netwerk en is betrokken geweest bij diverse organisatietransities.

“De zoektocht naar een mensgerichte én resultaatgerichte onderwijsbestuurder die ook goed past bij de twee zittende bestuurders, was een uitdagende opgave” volgens Steph Feijen, voorzitter van de raad van toezicht. “We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan met de selectieprocedure. De ondernemingsraad en studentenraad hebben eveneens hun onvoorwaardelijke steun aan de nieuwe bestuurster uitgesproken. In de procedure was zij een kritische en analytische gesprekspartner, met een groot hart voor studenten en medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd met Jeanette de goede bestuurlijke aanvulling te hebben gevonden voor de uitdagingen van het VISTA college”.

Over het VISTA college
Het VISTA college is de nieuwe, gefuseerde instelling van ROC Leeuwenborgh en Arcus college. Met ruim 16.000 studenten en cursisten, 1.700 medewerkers, 8 grote vestigingen en een begroting van 135 miljoen is het VISTA college een belangrijke maatschappelijke opleidingspartner voor de regio Zuid - Limburg. De ambitie is een zo groot mogelijk aantal vakmensen te kwalificeren en gekwalificeerd te houden voor de regionale arbeidsmarkt. Dit is noodzakelijk gezien de sociaal-maatschappelijke en economische veranderingen in onze regio.

__________________________________________________________

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Claudia Wouters, afdeling Communicatie VISTA college, telefoon: 06 - 821 065 88.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken