Vanwege een grote ICT operatie binnen VISTA college zijn we tijdens de zomervakantie van 19 juli t/m 9 augustus telefonisch en via e-mail niet bereikbaar. Vanaf maandag 10 augustus zijn wij weer bereikbaar via info@vistacollege.nl of telefonisch via het centrale nummer 088-0015000.

Meer informatie
Printen
Informatie over het coronavirus

Informatie over het coronavirus

Hier vind je de laatste informatie omtrent de maatregelen inzake coronavirus. Er volgen alleen berichten als er nieuwe informatie voorhanden is.

Regels tegen het coronavirus - schooljaar 20/21

Onze corona-maatregelen zijn ervoor om te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegengaan. Bekijk hieronder het animatiefilmpje over de maatregelen.

Maatregelen in het kort

 • Blijf op 1,5 meter afstand van elkaar; voor de school, in de school én in het lokaal.
 • Loop voor je les direct naar je lokaal. Geen les meer? Verlaat dan direct het gebouw.
 • Volg de looproutes in de gebouwen.
 • Heb je symptomen van het coronavirus? Blijf dan thuis!
Update 12 juni 2020

Reisadvies van VISTA college

Met de versoepeling van het reisadvies in Europa vraag je je wellicht af of er nieuwe regels door VISTA college worden uitgebracht over het reizen naar het buitenland. Het Crisis Management Team heeft gekeken naar de zomervakantieperiode en de impact van corona, en heeft ervoor gekozen om vanuit VISTA college geen aanvullende regels te stellen.

We adviseren iedereen de richtlijnen en tips van het Rijksoverheid te volgen. Deze kun je hier lezen.

Buitenland stages mogelijkheden herzien

Naar aanleiding van de persconferentie op 3 juni is er ruimte ontstaan m.b.t. buitenlandse stages. VISTA college kiest ervoor om strikt de lijn van de Rijksoverheid m.b.t. vakanties naar het buitenland te volgen zoals deze hier te vinden is. Stages naar landen die op deze website als geel zijn geclassificeerd, zijn toegestaan. Neem voor meer informatie contact op met je mentor.

Update 8 juni 2020

Coronavirus test nu mogelijk bij GGD Zuid-Limburg

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met de volgende klachten zich laten testen op COVID-19:

 • hoesten en/of
 • neusverkoudheid en/of
 • keelpijn en/of
 • kortademigheid en/of
 • koorts

De aanmelding voor een test kan bij het callcenter van GGD Zuid Limburg via 088 880 5005.
Testen is alleen mogelijk op afspraak. De Drive-thru-locatie van GGD Zuid-Limburg is op de parkeerplaats bij Hotel van der Valk in Urmond.

Heb je vragen over het testen of de procedure? Neem dan even contact op met je mentor.

Lees de volledige brief van de GGD op mijnVISTA of door hier te klikken.

Update 27 mei 2020

Buitenland stages voorlopig niet mogelijk

Stages in het buitenland zijn voorlopig niet mogelijk. Deze beslissing is op basis van het oproep van het kabinet om alleen naar het buitenland te reizen als het echt nodig is. Omstreeks 1 juli 2020 volgt mogelijk een heroverweging van deze regeling binnen VISTA college. Dit betekent dat verzoeken voor buitenlandse stages vanaf september tot nader order niet worden goedgekeurd. Dit geldt ook voor de declaraties van tickets, huur, borg, etc.

Heb jij een speciale reden om je stage in het buitenland voor te zetten? Neem dan contact op met je mentor en vervolgens de opleidingsmanager. Hij/zij kan de situatie voorleggen en speciale toestemming vragen.

Update 20 mei 2020

Drie maanden collegegeld terug bij vertraging afstuderen


Haal jij dit jaar vanwege de coronamaatregelen je diloma niet op tijd? Dan krijg je drie maanden collegegeld terug. Het nieuwsbericht van NOS luidt als volgt:

Studenten die voor de zomer hun diploma zouden halen, maar door de coronamaatregelen vertraging oplopen en zich na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven, krijgen drie maanden les- of collegegeld terug. Het gaat om alle studenten die tussen september en eind januari hun mbo-, hbo- of universitaire diploma halen. Wanneer het geld wordt terug gestort is nog niet duidelijk.

Lees het volledige artikel hier of door direct op het artikel te klikken. Wil je nog meer informatie over het coronavirus en mbo? Lees dan hier de veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Update 6 mei 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei j.l. is de huidige schoolsluiting verlengd t/m 15 juni 2020. In de tussentijd zullen wij onderwijs op afstand blijven geven, blijft het huidige examenprotocol van toepassing voor die examens die we niet op afstand en via digitale wijze kunnen houden en dus op school plaatsvinden en werken wij zo veel mogelijk thuis. Studenten kunnen zoals gebruikelijk voor meer informatie contact opnemen met hun mentor of docent.

Wij zullen op korte termijn studenten informeren hoe het onderwijs na deze periode uit gaat zien.

Stand van zaken per 6 mei 2020

 • schoolsluiting is verlengd t/m 15 juni 2020
 • tot die tijd digitale lessen op afstand
 • het huidige examenprotocol blijft van toepassing voor die examens die we niet op afstand en via digitale wijze kunnen houden en dus op school plaatsvinden
 • intakes via whatsapp video bellen
 • contactberoepen mogen hun werk hervatten per 11 mei. Dat wil zeggen dat stages bij kappers en schoonheidsspecialisten ook hervat kunnen worden volgens de richtlijnen van het rivm
 • per 15 juni mag het mbo weer praktijkonderwijs geven. Wij houden studenten op de hoogte hoe VISTA college dit gaat inrichten
Update 21 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april j.l. is de huidige schoolsluiting verlengd t/m 1 juni 2020. In de tussentijd zullen wij onderwijs op afstand blijven geven, blijft het huidige examenprotocol van toepassing voor die examens die we niet op afstand en via digitale wijze kunnen houden en dus op school plaatsvinden en werken wij zo veel mogelijk thuis. Studenten kunnen zoals gebruikelijk voor meer informatie contact opnemen met hun mentor of docent.

Stand van zaken per 21 april 2020

 • schoolsluiting is verlengd t/m 1 juni 2020
 • tot die tijd digitale lessen op afstand
 • het huidige examenprotocol blijft van toepassing voor die examens die we niet op afstand en via digitale wijze kunnen houden en dus op school plaatsvinden
 • intakes via whatsapp video bellen
Update 17 april 2020

De verwachting is dat VISTA college de lessen op haar schoollocaties vanaf 11 mei gefaseerd- en volgens de richtlijnen van het RIVM- mag opstarten. Dit is sterk afhankelijk van de uitkomst van de persconferentie 21 april aanstaande.

Wij informeren jullie hier verder over op maandag 4 mei.

Update 31 maart 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart j.l. is de huidige schoolsluiting verlengd tot einde meivakantie. Voor VISTA college is dat tot maandag 4 mei. In verband met bevrijdingsdag (5 mei) kiest VISTA ervoor om studenten per 11 mei weer les te geven op locatie en medewerkers op woensdag 6 mei te laten starten om voorbereidingen te treffen. De exacte invulling van deze openstelling is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van de corona-crisis en de besluiten die het Kabinet wellicht in de komende periode gaat nemen. Studenten kunnen zoals gebruikelijk voor meer informatie contact opnemen met hun mentor of docent

Stand van zaken per 1 april 2020

 • studenten hervatten de lessen op locatie per 11 mei 2020
 • tot die tijd digitale lessen op afstand
 • intakes tot 11 mei via whatsapp video bellen

Stages in Nederland in zorg en welzijn > BOL*

BOL-stages in zorg- en welzijnsberoepen worden in principe voortgezet. De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage wil continueren of niet.

Wat zijn deze cruciale zorg- en welzijnsberoepen?

• Zorg en welzijn (incl. onderwijs en kinderopvang), inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Stages in Nederland in overige cruciale beroepen > BOL*

BOL-stages in zogenaamde overige cruciale beroepen zetten hun stage zo lang als mogelijk door. Belangrijk is dat studenten de instructies van het stagebedrijf goed volgen. Ben je niet welkom op stage? Meld je bij jouw stagebegeleider van school.

Wat zijn deze cruciale overige beroepen?

 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • Meldkamerprocessen
 • Brandweerzorg
 • Ambulance zorg
 • GHOR
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken).

Stages in Nederland overige > BOL*

Stages buiten de cruciale beroepen, kunnen doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona (-maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. Overleg samen met het stagebedrijf en de stagebegeleider van school hoe de werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Stagebedrijf sluit dan wel geeft aan dat studenten hun stage niet kunnen vervolgen Student meldt zich bij stagebegeleider van de school. Stagebegeleider/onderwijsteam beslissen over het vervolg.

Internationale stages (stages in het buitenland)*

Internationale stages worden beëindigd. Loop jij stage in het buitenland? Dan neemt jouw stagebegeleider van school contact met je op. Er gaan geen nieuwe studenten meer op stage in het buitenland.

Proeve van bekwaamheid*

Geplande Proeves van Bekwaamheid kunnen doorgang vinden (uiteraard mits stagebedrijf “open is” en in alle hectiek in de gelegenheid is deze Proeve af te nemen).

* Dat is de VISTA-lijn maar per onderwijsteam kunnen afwijkingen aan de orde zijn. Neem daarom even contact op met je stagebegeleider van school.

Update 27 maart 2020

Stand van zaken per 27 maart

 • geen onderwijs op locaties VISTA college
 • wel digitale lessen op afstand
 • geen examens
 • intakes via whatsapp video bellen

Informatie omtrent stages

Stages in Nederland in zorg en welzijn > BOL*

BOL-stages in zorg- en welzijnsberoepen worden in principe voortgezet. De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage wil continueren of niet.

Wat zijn deze cruciale zorg- en welzijnsberoepen?

• Zorg en welzijn (incl. onderwijs en kinderopvang), inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Stages in Nederland in overige cruciale beroepen > BOL*

BOL-stages in zogenaamde overige cruciale beroepen zetten hun stage zo lang als mogelijk door. Belangrijk is dat studenten de instructies van het stagebedrijf goed volgen. Ben je niet welkom op stage? Meld je bij jouw stagebegeleider van school.

Wat zijn deze cruciale overige beroepen?

 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • Meldkamerprocessen
 • Brandweerzorg
 • Ambulance zorg
 • GHOR
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken).

Stages in Nederland overige > BOL*

Stages buiten de cruciale beroepen, kunnen doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona (-maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. Overleg samen met het stagebedrijf en de stagebegeleider van school hoe de werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Stagebedrijf sluit dan wel geeft aan dat studenten hun stage niet kunnen vervolgen Student meldt zich bij stagebegeleider van de school. Stagebegeleider/onderwijsteam beslissen over het vervolg.

Internationale stages (stages in het buitenland)*

Internationale stages worden beëindigd. Loop jij stage in het buitenland? Dan neemt jouw stagebegeleider van school contact met je op. Er gaan geen nieuwe studenten meer op stage in het buitenland.

Proeve van bekwaamheid*

Geplande Proeves van Bekwaamheid kunnen doorgang vinden (uiteraard mits stagebedrijf “open is” en in alle hectiek in de gelegenheid is deze Proeve af te nemen).

* Dat is de VISTA-lijn maar per onderwijsteam kunnen afwijkingen aan de orde zijn. Neem daarom even contact op met je stagebegeleider van school.

Update 24 maart 2020

Na overleg en in lijn met de nieuwe richtlijnen van het kabinet heeft VISTA college besloten per direct alle examens op onze locaties op te schorten tot en met 6 april. Digitale examens op afstand gaan - net als onderwijs op afstand - gewoon door. Heb je vragen? Neem dan contact op met je docent of mentor.

Update 23 maart 2020

Digitale studentenbegeleiding via www.checkitvistacollege.nl!

Heb jij behoefte om te praten over jouw gezondheid, studie, huisvesting of financiën?
Ga naar Check it

En klik op de button ‘chat nu’ en krijg meteen antwoord van één van onze loopbaanconsulenten.
Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur en op woensdag (vanaf 1 april) tussen 12.00-13.00 uur is mbo-coach Vera van Hoof beschikbaar voor de chat.

Update 20 maart 2020

Nieuwe examenplanning: prioritering en richtlijnen

In lijn met de richtlijnen van het Ministerie van OCW mag -en zal- VISTA college de examinering weer opstarten. Wij zijn dan ook druk bezig om dit in te plannen op een manier die voor jullie en voor onze docenten verantwoord is.

We hanteren bij VISTA college de volgende prioritering wat examens betreft (in de volgorde van onderstaand zit geen prioriteitstelling!):

 • Mbo 4 (in verband met doorstroming naar het hbo)
 • Vavo
 • Studenten die in dit studiejaar kunnen diplomeren

VISTA college volgt hierbij de richtlijn van het kabinet.

In alle gevallen geldt dat examinering op school op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk moet zijn. Examens worden afgenomen binnen de overheidsrichtlijnen, RIVM- en GGD-adviezen:

LET OP: Voor enkele zorg- en welzijnsopleidingen gelden afwijkende afspraken. Studenten van deze opleidingen moeten zich houden aan de door de mentor gecommuniceerde examineringsafspraken.

 • Examens op school worden afgenomen in kleine groepen of individueel.
 • Beperkt aantal studenten in het examenlokaal met minimale afstand van 1,5 meter.
 • Iedereen (studenten, docenten en ondersteunend personeel), die op school of op de examenplek aanwezig is, moet volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven. (Vergeet je niet af te melden bij je mentor.)
 • Een student of medewerker, die tijdens het examen klachten laat zien, wordt verzocht naar huis te gaan.
 • Er wordt rekening gehouden in de planning met de toestroom van nieuwe studenten voor nieuwe examenafnames zodat de studenten elkaar zo min mogelijke treffen.
 • Er worden extra hygiëne maatregelen genomen voorafgaand en na het examen:
   • Alle materialen en oppervlakten in de examenruimte worden 2x per dag grondig schoon gemaakt.
   • Studenten moeten voorafgaand aan het examen en na afloop hun werkplek schoonmaken met desinfectant.
   • Studenten gebruiken hun eigen pen/potlood en evt. koptelefoon of oortjes.

Verdere bindende afspraken voor de student staan in dit document.
Heb je vragen? Dan volg de normale weg om informatie te krijgen via je docent of je mentor.

Update 16 maart 2020

Leren op afstand > klik hier om naar de pagina voor studenten te gaan

Ook tijdens de coronacrisis gaat het onderwijs gewoon door. VISTA college zet alles op alles zodat je zo min mogelijk lesstof mist gedurende deze periode. Met “Leren op afstand” willen we je daar zoveel mogelijk bij helpen.

Vanaf dinsdag 17 maart zijn docenten klaar om via online tools het leren op afstand mogelijk te maken. We snappen dat dit nieuw is voor je, maar ook voor onze docenten en medewerkers van ondersteunende diensten. Iedereen is bereid elkaar te helpen, laten we dat ook hier vasthouden.

Ook ouders en verzorgers vragen wij om het leren op afstand zo veel mogelijk te ondersteunen en stimuleren!

Hoe doen we dit?
Op mijnVISTA ‘Leren op afstand’ staat informatie over de diverse tools die jouw docenten gebruiken om les te geven. Hier vind je ook instructies én het telefoonnummer van de helpdesk voor als je vragen hebt.

Al bezig met “Leren op afstand”?

Het kan zijn dat verschillende docenten van jouw klas al een goede (eigen) digitale manier hebben gevonden om het onderwijs op afstand te verzorgen. In dat geval verandert er voor jou niets en gaan jullie hier gewoon mee door.

Twijfel je? Informeer dan zoals altijd bij je docent of mentor.

​​​​​​​IT-Helpdesk staat voor je klaar!

IT-Helpdesk
Stuur een WhatsApp bericht naar > 06 - 422 739 37
Info lijn > 088-0015000
mail > it-helpdesk@vistacollege.nl

Aangepaste openingstijden VISTA college locaties

De onderstaande locaties zijn de komende weken geopend van 08.00 - 17.00 uur:

 • Heerlen (Campus), Valkenburgerweg
 • Heerlen (ZAP), Henri Dunantstraat (geopend van 08.00 - 17.30 uur)
 • Heerlen, Schandelermolenweg
 • Maastricht, Sibemaweg
 • Sittard, Arendstraat
 • Sittard (Sportzone), Milaanstraat
 • Sittard (DaCapo), Rijksweg Zuid
 • Venlo, Hagerhofweg

Geen intakes in week 12

Er vinden deze week geen intakes plaats. Houd deze pagina in de gaten wanneer en hoe we deze de komende periode laten plaatsvinden.

Stages in Nederland in zorg en welzijn > BOL*

BOL-stages in zorg- en welzijnsberoepen worden in principe voortgezet. De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage wil continueren of niet.

Wat zijn deze cruciale zorg- en welzijnsberoepen?

• Zorg en welzijn (incl. onderwijs en kinderopvang), inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Stages in Nederland in overige cruciale beroepen > BOL*

BOL-stages in zogenaamde overige cruciale beroepen zetten hun stage zo lang als mogelijk door. Belangrijk is dat studenten de instructies van het stagebedrijf goed volgen. Ben je niet welkom op stage? Meld je bij jouw stagebegeleider van school.

Wat zijn deze cruciale overige beroepen?

 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • Meldkamerprocessen
 • Brandweerzorg
 • Ambulance zorg
 • GHOR
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken).

Stages in Nederland overige > BOL*

Stages buiten de cruciale beroepen, kunnen doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona (-maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. Overleg samen met het stagebedrijf en de stagebegeleider van school hoe de werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Stagebedrijf sluit dan wel geeft aan dat studenten hun stage niet kunnen vervolgen Student meldt zich bij stagebegeleider van de school. Stagebegeleider/onderwijsteam beslissen over het vervolg.

Internationale stages (stages in het buitenland)*

Internationale stages worden beëindigd. Loop jij stage in het buitenland? Dan neemt jouw stagebegeleider van school contact met je op. Er gaan geen nieuwe studenten meer op stage in het buitenland.

Proeve van bekwaamheid*

Geplande Proeves van Bekwaamheid kunnen doorgang vinden (uiteraard mits stagebedrijf “open is” en in alle hectiek in de gelegenheid is deze Proeve af te nemen).

* Dat is de VISTA-lijn maar per onderwijsteam kunnen afwijkingen aan de orde zijn. Neem daarom even contact op met je stagebegeleider van school.

Update 15 maart 2020

Maandag 16 maart >> studenten vrijgesteld van lessen

Alleen maandag 16 maart ben je vrijgesteld van lessen. VISTA college gebruikt deze dag als voorbereiding op de komende periode.
Week 12 geen examens. Houd deze pagina in de gaten.

Houd je VISTA mail en mijnvista.nl in de gaten en ben bereikbaar voor je mentor. Je ontvangt maandag in de loop van de dag instructies hoe VISTA college het onderwijs in deze tijd gaat vormgeven.

Vanaf 17 maart >> VISTA college geeft les op afstand

Houd je VISTA mail en mijnvista.nl in de gaten en ben bereikbaar voor je mentor. Je ontvangt maandag in de loop van de dag instructies hoe VISTA college het onderwijs in deze tijd gaat vormgeven.

Vistacollege.nl >> updates
Houd vistacollege.nl/coronavirus in de gaten voor updates.

Vragen over coronavirus?

Voor vragen rondom het coronavirus heeft VISTA college twee contactpersonen aangesteld. Rutger Gerritsen, arbocoördinator, bereikbaar op T 06 42 27 39 54 en Ronald Hochstenbach, preventiemedewerker, bereikbaar op T 06 42 27 39 53.

Update 14 maart 2020

Arendstraat asbestverwijdering > mannen met witte pakken

Maandag 16 maart wordt asbest verwijderd bij onze locatie Arendstraat. Dit gebeurt door een gecertificeerd asbestbedrijf zodat medewerkers en studenten geen gevaar lopen.

Deze werknemers lopen in beschermende kleding; witte pakken en mondkapjes. Dit heeft niets te maken met het coronavirus!

Opleidingen proces-techniek > lessen gaan door!

Omdat onze studenten vanaf maandag niet meer bij Zuyd Hogeschool terecht kunnen, is het volgende besloten:

 • Dinsdag 17 maart start een aangepast programma.
 • De lessen (theorie en praktijk) op de Schandelermolenweg gaan allemaal door volgens het bestaande rooster.
 • De theorielessen op Zuyd Hogeschool worden verplaatst naar de VISTA campus (Valkenburgerweg 148, Heerlen).
 • De praktijklessen van de heer Kikken gaat hij proberen vorm te geven vanuit ZOOM middels een simulatieprogramma (Informatie volgt via je schoolmail).
 • De praktijk scheikunde komt te vervallen omdat hier extern geen geschikte ruimte voor is.
 • De praktijk natuurkunde zal doorgaan op de VISTA campus.

Mochten de lokalen in Eduarte dinsdag niet aangepast zijn, dan kun je bij de receptie van de VISTA campus een weekrooster vragen van jouw klas.
De komende week gaan we jullie ook leren hoe je via ZOOM de lessen zou kunnen volgen, mocht dit in de toekomst nodig zijn.


Update 13 maart 2020

Belangrijk om te weten; de lessen bij VISTA college gaan gewoon door!

VISTA college heeft de persconferentie van donderdag 12 maart met de daarin genoemde nieuwe maatregelen gevolgd. De eerdere maatregelen die VISTA college reeds heeft uitgezet, zijn in lijn met de maatregelen die gisteren genoemd zijn.

Klik hier om de mail te lezen die vandaag verzonden is naar alle VISTA studenten, deelnemers en leerlingen.

De belangrijkste maatregelen vanuit de overheid:

 1. Alle po- en vo- en mbo-scholen blijven open. Premier Rutte geeft aan dat de maatschappelijke impact van het sluiten van scholen erg groot is en doet daarbij een dringend beroep op docenten om zich te blijven inzetten. De ouders van onze studenten zijn immers vaak medewerkers van kritieke sectoren zoals de zorg en hulpverlening.
 2. Voor heel Nederland geldt; iedereen die last heeft van verkoudheidsklachten, klachten aan de luchtwegen en/of koorts; meldt zich ziek.
 3. Evenement met meer dan 100 personen worden afgelast.
 4. Bovenstaande maatregelen gaan per direct in en zijn tot en met 31 maart 2020 van kracht.

Wat betekent dit voor VISTA locaties?

 • Onze locaties blijven open. De leerplicht is nog steeds van toepassing. Lessen, toetsen en schoolexamens vinden zoveel mogelijk plaats zoals gepland.
 • We hanteren strikt de richtlijnen bij ziekte: iedereen met verkoudheidsklachten, neusverkoudheidsklachten, luchtwegklachten (hoesten) en/of koorts meldt zich ziek. We vragen iedereen dringend om zich hieraan te houden om de risico op besmetting te minimaliseren.

Waarom sluit VISTA college geen locaties?
VISTA college volgt nadrukkelijk het beleid van het kabinet. Waarbij scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang open blijven. Bij VISTA college staat de veiligheid van studenten en docenten voorop en wij zullen in deze periode, in de kaders gesteld door de overheid, alles in staat stellen om dit te waarborgen.

Het VISTA crisismanagementteam volgt ontwikkelingen rondom corona, in binnen en buiten onze organisatie, op de voet en neemt daar waar nodig maatregelen.

Maatregelen VISTA college
ZORG EN WELZIJNSOPLEIDINGEN!

VISTA college neemt deze stap omdat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen om de zorginfrastructuur in onze regio niet onnodig in gevaar te brengen. Hiermee spelen wij in op de wensen van diverse instellingen en/of organisaties.

 • Vanaf maandag 16 maart t/m 17 april 2020 zal het onderwijs van BOL-opleidingen van de zorg en welzijnsopleidingen niet meer op school worden uitgevoerd. Studenten gaan naar hun stage maar komen niet naar school.
 • Vanaf maandag 16 maart t/m 17 april 2020 worden alle lesactiviteiten van de BBL-opleidingen de zorg en welzijnsopleidingen gestopt. Studenten gaan naar hun stage maar komen niet naar school.
 • De stages blijven doorgaan zolang er geen reden is om deze te stoppen

Het betreft de volgende opleidingen;

  • Pedagogisch werk (onderwijsassistent en pedagogisch medewerker), BOL en BBL
  • Maatschappelijke zorg, BOL en BBL
  • Verzorgende IG en verpleegkunde, BOL en BBL
  • Helpende zorg en welzijn, BOL en BBL
  • Medisch assistenten (apothekersassistent, doktersassistent en tandartsassistent), alleen BBL

Wat betekent dit voor studenten van ZORG EN WELZIJNSOPLEIDINGEN?

 • De BPV (stage) loopt op de afgesproken dagen wel door. De instelling verwacht jou op stage. Als de instelling waar jij stage loopt een ander beleid voert, neem dan contact op met jouw stagebegeleider.
 • Als jij op dit moment stage loopt dan kom je voorlopig niet naar school.
 • De school is niet gesloten. Met deze maatregel willen wij de reisbeweging tussen school en stagelocatie terugdringen en hiermee kwetsbare doelgroepen op deze stagelocaties beschermen.
 • Het onderwijsteam zal vertegenwoordigd en bereikbaar zijn.
 • Daar waar mogelijk zal het onderwijs – via afstandsonderwijs – worden vormgegeven.
 • De docenten zullen op lesdagen contact met jou houden.
 • Bij vragen, neem contact op met jouw mentor.

VISTA entree opleidingen

Voor VISTA entree opleidingen zijn aparte afspraken gemaakt. Alle studenten en bpv bedrijven zijn hier over op de hoogte gesteld.

Update 12 maart 2020

Ook VISTA college heeft de persconferentie van minister-president Rutte en minister Bruins samen met de directeur van het RIVM van vandaag 12 maart 15:00 uur gezien. De maatregelen die zijn aangekondigd, volgen de lijn die VISTA college reeds heeft uitgezet. In deze gedachte zullen wij vrijdag 13 maart communiceren hoe wij ons beleid inzake coronavirus gaan voortzetten.

Update 11 maart 2020

In verband met de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft het College van Bestuur besloten om het VISTA leerrestaurant aan de Valkenburgerweg t/m 10 april te sluiten voor gasten. Wij begrijpen dat dit wij onze gasten hiermee moeten teleurstellen, maar vragen om begrip in deze.

Update 10 maart 2020

Het College van Bestuur heeft besloten om, ingaande 11 maart 2020, alle excursies in binnen- en buitenland en evenementen die VISTA college organiseert of waar VISTA college aan deelneemt t/m 10 april 2020 te annuleren . Er wordt per evenement en excursie gekeken of er een nieuwe datum gepland wordt.

De centrale voorlichting en informatie avond van Vavo Maastricht (10 maart) in de Sibemaweg te Maastricht gaan wel door.
De volgende afwegingen hebben een rol gespeeld. Enerzijds de gezondheid van onze medewerkers en studenten, waarbij samenkomsten in grotere groepen risico’s met zich mee kunnen brengen. Anderzijds de effectiviteit van de events en excursies, als de opkomst/deelname (te) laag is. Ook het vernieuwde advies van het RIVM om grote groepen mensen daar waar mogelijk zo veel mogelijk te vermijden, is hierin meegenomen.

Onderwijs en stages (binnen én buitenland buiten risicogebieden) gaan gewoon door
In het onderwijs zitten wij dagelijks met grotere groepen mensen bij elkaar. Toch gaan de lessen in de gebouwen en stages gewoon door. Het is van groot belang om het onderwijs te blijven borgen en reguliere lessen door te laten gaan.

Update 9 maart 2020

De student van de Milaanstraat is niet in quarantaine gesteld door GGD, maar verblijft op een andere locatie dan de ouders. Er is overleg wanneer de student weer naar school mag.

Update 8 maart 2020
 • Op dit moment zijn er geen door de GGD bevestigde besmettingen van het coronavirus bij onze studenten en medewerkers bekend (bron GGD Zuid-Limburg peildatum 8 maart).
 • Wel zijn er een aantal collega's en studenten voorlopig thuis die uit het besmettingsgebied (wonen of vakantie) komen met griep- of verkoudheidsklachten. Deze collega's en studenten hebben contact met hun leidinggevende of mentor over hun situatie.
 • Er een student van de Milaanstraat in quarantaine gesteld door GGD omdat de ouders positief getest zijn op het coronavirus. Collega's en studenten van de Milaanstraat zijn hier zondag 8 maart over geïnformeerd.
 • Het crisismanagementteam van VISTA college komt dagelijks bij elkaar om de stand van zaken te bespreken, heeft contact met GGD en gemeentes en kan direct in actie komen.
 • Indien er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zijn, zullen wij dit per direct communiceren en eventuele maatregelen nemen.
Update 6 maart 2020

College van Bestuur
Het College van Bestuur van VISTA college maakt een zorgvuldige afweging of we extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen om de gezondheid van studenten en medewerkers te beschermen. We volgen hierin de adviezen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Op dit moment zijn er vanuit het RIVM en de regionale GGD geen extra maatregelen of richtlijnen aangekondigd. Er is wel een advies.

Advies RIVM & GGD
Het advies is om - zoals vanzelfsprekend - wel de gebruikelijke hygiënevoorschriften te volgen:

 • Was je handen minimaal 20 seconden met zeep en droog ze goed af.
 • Als je moet niezen en/of hoesten, doe dit dan in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze na (eenmalig) gebruik meteen in de prullenbak

Wat moet je doen in welke situatie?

Afkomstig uit risicogebied met verkoudheid en zonder koorts:

 • Blijf 2 dagen thuis;
 • Controleer 3x per dag je temperatuur;
 • Heb je na 2 dagen geen koorts, dan mag je komen werken/naar school;
 • Blijf nog 2 weken monitoren of er geen koorts ontstaat.

Afkomstig uit risicogebied met verkoudheid/griep met koorts:

 • Blijf thuis;
 • Beperk contact met anderen;
 • Neem telefonisch contact op met je huisarts.

Verkoudheid/griep met koorts:

 • Blijf thuis;
 • Beperk contact met anderen;
 • Neem telefonisch contact op met je huisarts.

Reisadvies
VISTA college volgt de richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken als het gaat om reisadviezen naar het buitenland. Meer informatie vind je op deze website.

Monitoren
Via de websites van onder andere het RIVM en GGD monitoren wij de situatie voortdurend. Mochten er aanvullende maatregelen en/of adviezen volgen dan passen wij ons beleid hier direct op aan.

Veelgestelde vragen over het Coronavirus in het onderwijs
Op de website van de Rijksoverheid staat een actueel overzicht met de meest gestelde vragen. We verwijzen je hier graag naar door > www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Mocht je vragen hebben over het coronavirus en deze graag telefonisch stellen, kun je contact opnemen met het publieksinformatienummer van de rijksoverheid: 0800-1351

Bronnen
VISTA college monitort de actuele ontwikkelingen door onder meer het volgen van de onderstaande bronnen:

 • Het RIVM geeft algemene informatie en Q&A’s op de volgende pagina’s:

Beide pagina’s worden voortdurend geactualiseerd.

 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt relevante informatie voor studenten die voor stage in het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken: www.nederlandwereldwijd.nl/
 • Ook het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersinformatie biedt deze informatie: www.lcr.nl/Nieuws
 • Voor feiten en fabels over het coronavirus raden wij je aan de onderstaande aflevering van NOS terug te kijken.

Vraag en antwoord voor studenten met betrekking
tot het coronavirus en VISTA college

Wanneer starten de lessen weer in de klas?

De huidige schoolsluiting is verlengd t/m 15 juni 2020. In de tussentijd zullen wij onderwijs op afstand blijven geven, blijft het huidige examenprotocol van toepassing voor die examens die we niet op afstand en via digitale wijze kunnen houden en dus op school plaatsvinden en werken wij zo veel mogelijk thuis.

De lessen in de gebouwen van VISTA college zijn opgeschort. Wat betekent dit voor mij?

In deze periode gaan wij zo veel mogelijk les op afstand geven. Dit betekent dat je niet naar school komt, maar vanuit thuis lessen bijwoont of lesstof toegestuurd krijgt.

Je krijgt hierover informatie via jouw mentor. Houd je VISTA mail en mijnvista.nl in de gaten.

Indien je thuis geen les kunt volgen, dan meld je dit aan jouw mentor en gaan wij opzoek naar alternatieven.

Heb ik vrij nu de lessen in de gebouwen zijn opgeschort?

Nee, je hebt geen vrij.

We gaan wij zo veel mogelijk les op afstand geven. Dit betekent dat je niet naar school komt, maar vanuit thuis lessen bijwoont of lesstof toegestuurd krijgt.

Je krijgt hierover informatie via jouw mentor. Houd je VISTA mail en mijnvista.nl in de gaten.

Indien je thuis geen les kunt volgen, dan meld je dit aan jouw mentor en gaan wij opzoek naar alternatieven.

Zijn de locaties van VISTA college gesloten?

Nee, de gebouwen blijven gewoon open. Let op; de catering is gesloten.

Gaan stages door?

Stages in Nederland in zorg en welzijn > BOL

BOL-stages in zorg- en welzijnsberoepen worden in principe voortgezet. De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage wil continueren of niet.

Wat zijn deze cruciale zorg- en welzijnsberoepen?

• Zorg en welzijn (incl. onderwijs en kinderopvang), inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.


Stages in Nederland in overige cruciale beroepen > BOL

BOL-stages in zogenaamde overige cruciale beroepen zetten hun stage zo lang als mogelijk door. Belangrijk is dat studenten de instructies van het stagebedrijf goed volgen. Ben je niet welkom op stage? Meld je bij jouw stagebegeleider van school.

Wat zijn deze cruciale overige beroepen?

 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • Meldkamerprocessen
 • Brandweerzorg
 • Ambulance zorg
 • GHOR
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken).

Stages in Nederland in overige > BOL

Stages buiten de cruciale beroepen, kunnen doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona (-maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. Overleg samen met het stagebedrijf en de stagebegeleider van school hoe de werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Stagebedrijf sluit dan wel geeft aan dat studenten hun stage niet kunnen vervolgen Student meldt zich bij stagebegeleider van de school. Stagebegeleider/onderwijsteam beslissen over het vervolg.

Internationale stages (stages in het buitenland)

Internationale stages worden beëindigd. Loop jij stage in het buitenland? Dan neemt jouw stagebegeleider van school contact met je op. Er gaan geen nieuwe studenten meer op stage in het buitenland.

Proeve van bekwaamheid

Geplande Proeves van Bekwaamheid kunnen doorgang vinden (uiteraard mits stagebedrijf “open is” en in alle hectiek in de gelegenheid is deze Proeve af te nemen).

Ik loop stage in het buitenland. Moet ik nu naar huis komen?

Internationale stages worden beëindigd. De stagebegeleider van school contact met je op.

Er gaan geen nieuwe studenten meer op stage in het buitenland.

Welke maatregelen treft VISTA college?
 • Het College van Bestuur van VISTA college maakt een zorgvuldige afweging of we extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen om de gezondheid van studenten en medewerkers te beschermen. We volgen hierin de adviezen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).
 • Het crisismanagementteam van VISTA college komt dagelijks bij elkaar om de stand van zaken te bespreken, heeft contact met GGD en gemeentes en kan direct in actie komen.
 • Er vinden up-date plaats op onze website vistacollege.nl en intranet mijnvista.nl
 • Er vinden extra schoonmaakrondes plaats op alle locaties.
Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken?

Nee. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Indien mogelijk werk of volg je de lessen thuis. Dit in overleg met jouw leidinggevende of mentor.

Wat is het advies voor mensen met andere gezondheidsproblemen (astma, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), diabetes etc.)?

Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Indien mogelijk werk of volg je de lessen thuis. Dit in overleg met jouw leidinggevende of mentor.

Ik heb nog vragen?

Voor vragen rondom het coronavirus heeft VISTA college twee contactpersonen aangesteld. Rutger Gerritsen, arbocoördinator, bereikbaar op T 06 42 27 39 54 en Ronald Hochstenbach, preventiemedewerker, bereikbaar op T 06 42 27 39 53.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken