Moet je dit jaar nog een studiekeuze maken? Plan een speeddate met onze loopbaanadviseurs!

Meld je aan
Printen
Berichtgeving de Limburger mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij VISTA college

Berichtgeving de Limburger mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij VISTA college


Grensoverschrijdend gedrag

Afgelopen weekend heeft dagblad de Limburger online en in de krant gepubliceerd dat er twee aangiftes van grensoverschrijdend gedrag zijn gedaan tegen een van onze medewerkers. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. In dit bericht zullen wij jullie informeren, voor zover wij dat mogen en kunnen, over deze casus en toelichting geven op sociale veiligheid bij VISTA college. Nadat VISTA hoorde dat er aangifte was gedaan tegen de betreffende medewerker, heeft deze zich ziekgemeld. Gedurende het lopende politieonderzoek kunnen wij als VISTA geen uitspraken doen over deze zaak.

Wij vinden het moedig als studenten en medewerkers (maar ook niet-studenten, oud-studenten en oud-medewerkers) zich melden. Bij VISTA sluiten we onze oren en ogen niet voor ervaringen die ongewenst, ongewild en/of over grenzen gaan. We benadrukken dat wij elke vorm van grensoverschrijdend gedrag op onze school afkeuren en elke melding hiervan uiterst serieus nemen. VISTA moet een veilige plek zijn voor iedereen. 

Sociale veiligheid VISTA college

Een onderwijsorganisatie is een afspiegeling van onze maatschappij. Wat er in de maatschappij speelt raakt ons allemaal; medewerkers van VISTA en onze studenten. We zetten samen stappen om onze school een veiligere omgeving te maken: door onze commissie sociale veiligheid en door onze nieuwe gedragscode waarin iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is. Het belangrijkste blijft echter om hier sámen allemaal de dialoog te voeren over wat voor ieder van ons een veilige omgeving is en daar dan ook naar te handelen.

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit bericht misschien (anoniem) met iemand wil praten over je eigen ervaringen of wat dit bericht met je doet. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt! We staan voor je klaar. Je kan contact opnemen je mentor, een van de vertrouwenspersonen voor studenten of met stichting Slachtofferhulp op nummer 088-7460700.

Namens het College van Bestuur

Jeanette Oostijen

Voorzitter College van Bestuur

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken