Studiekeuze nog maken? Loop een dagje mee!

Registreer je hier

Onderwijsassistent

Heerlen (Campus), Valkenburgerweg
BOL & BBL
Sittard, Arendstraat
BOL & BBL
Maastricht, Sibemaweg
BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Crebo
25698

Jij bent een rots in de branding

Omdat leerkrachten soms handen tekort komen in de klas, ben jij als onderwijsassistent onmisbaar. Jij kunt net dat beetje meer individuele en persoonlijke aandacht geven. Zeker aan leerlingen, die misschien wat verlegen zijn, gepest worden of een achterstand hebben. Samen met de leerkracht bereid je lessen voor, zet je materialen klaar, begeleid je tijdens de les (groepjes) leerlingen, kijk je huiswerk na en organiseer je activiteiten. Je zorgt ervoor dat leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Dat betekent overigens dat jij ook aan de bak moet. Jij moet natuurlijk net zo goed de leerstof tot in de puntjes beheersen en het op een heldere en verschillende manieren kunnen uitleggen. Als Onderwijsassistent kun je terecht komen in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Meer informatie

Opleidingsinformatie

Als Onderwijsassistent wordt je constant door leerlingen beoordeeld. Jij moet presteren. Van jou verwachten ze hulp en ondersteuning in hun leerproces. Je moet hen helpen in hun sociale ontwikkeling en met hun gedrag. Soms werk je individueel met een leerling, soms in groepen en soms met leerlingen uit verschillende leerjaren. Je zult snel moeten schakelen tussen situaties en rollen, bent initiatiefrijk en weet van aanpakken. Om leerlingen optimaal te kunnen helpen zet jij je pedagogische, didactische en opvoedkundige skills in. Die leer je - onder begeleiding van je mentor en docenten - bij ons.

Je leert tijdens de opleiding Onderwijsassistent kijken naar gedrag en krijgt technieken geleerd om leerlingen te helpen bij het studeren. Daarnaast leer je hoe je lessen voorbereidt, ontwikkelingsgerichte activiteiten organiseert en materialen gereed maakt. Ontwikkelingspsychologie, Pedagogiek, Methodiek en vaardigheidstraining, Sociale vaardigheden, Zorgvaardigheden en Communicatieve vaardigheden zijn de vakken die jij krijgt. Tot de leerstof behoren ook vakken als administratie.

Je krijgt ook een aantal algemene vakken, zoals rekenen, Nederlands, Engels (verplicht voor niveau 4) en loopbaan- & burgerschapslessen. En je gaat meteen de eerste twintig weken van je eerste schooljaar wekelijks stage lopen in de beroepspraktijk. Naast de theorie tijdens hoorcolleges, krijg je ook opdrachten, doe je mee aan intervisie en vaardigheidstrainingen en werk je projectmatig. Zo ontstaat een optimale leeromgeving.

Keuzedelen

Keuzedelen geven je opleiding meerwaarde. Ze spelen in op ontwikkelingen in onze regio of binnen het bedrijfsleven. Je kunt er je vakmanschap mee verbreden, verdiepen en je doorstroommogelijkheden vergroten. Zo word je interessanter voor de arbeidsmarkt en kun je gemakkelijker verder gaan met een niveau 4 opleiding.

Stage(s)

Tijdens je stage, je beroepspraktijkvorming, sta je met beide benen in de praktijk. Je past al het geleerde toe en leert nog veel meer vaardigheden van je praktijkopleider. De praktijkbegeleider van school en je praktijkopleiders van het leerbedrijf beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve beoordeling van je stage is een voorwaarde om je diploma te halen.

Verder leren/werken

Wil je na je studie verder studeren, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een hbo-opleiding, zoals social work, pedagogiek of PABO. Ga je werken dan kun je solliciteren in het basis-, voortgezet- of speciaal onderwijs, bij een brede school of integraal kind centrum of in de beroeps- en volwasseneneducatie.

DIRECT AANMELDEN SCHOOLJAAR
2023-2024
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken