Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Maastricht, Sibemaweg
BOL
Sittard, Arendstraat
BOL
Heerlen (Campus), Valkenburgerweg
BOL & BBL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Crebo
25779

Jij geeft, deelt en zorgt

Eén ding weet je zeker. Jij wilt werken met mensen, tijdelijk of langdurig begeleiden bij hun persoonlijk en sociaal maatschappelijk functioneren. Hen, thuis of in een instelling, helpen om (weer) de regie over hun eigen leven te krijgen. Jij wilt activiteiten ontwikkelen en organiseren, helpen bij persoonlijke verzorging, helpen bij de organisatie van het dagelijks leven en huishouden en natuurlijk ook omgaan met crisissituaties. Je bent creatief, doortastend en hebt respect voor de mensen waarvoor je wilt werken. Je luistert, brengt wensen en dromen in beeld, signaleert het als er problemen zijn en komt met goede oplossingen. Het eerste leerjaar is een algemeen jaar. Hierna kun je kiezen voor het uitstroomprofiel.

Meer informatie

Opleidingsinformatie

Als je kiest voor de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, dan kun je je na het eerste schooljaar gaan specialiseren en kiezen voor de richting gehandicaptenzorg of specifieke doelgroepen. Je krijgt tijdens de hele opleiding afwisselend praktische en theoretische lessen aangeboden. Soms in projectvorm en in ieder geval altijd ondersteund door je mentor en docenten. Wij richten ons op je persoonlijke ontwikkeling en besteden uiteraard ook aandacht aan je communicatieve en sociale vaardigheden.

Je gaat eerste schooljaar stage lopen in de beroepspraktijk. Dat kan bij instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in de maatschappelijke opvang, in de geestelijke gezondheidszorg, bij verzorgings- en verpleeghuizen zijn. Zowel op school als in de beroepspraktijk werk je aan je kennis, vaardigheden en houding. Samen zorgen we ervoor dat jij je die competenties eigen maakt die nodig zijn voor je toekomstig beroep.

Wat jij moet kunnen, is dat je ondersteuningsvragen van cliënten kunt inventariseren, kunt ondersteunen bij persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Daarnaast moet je kunnen omgaan met crisissituaties. Jij weet straks hoe je werk moet afstemmen en coördineren, de geboden ondersteuning en moet evalueren. Jij staat voor kwaliteit.

Keuzedelen

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Stage(s)

Tijdens je stage, je beroepspraktijkvorming, sta je met beide benen in de praktijk. Je past al het geleerde toe en leert nog veel meer vaardigheden van je praktijkopleider. De praktijkbegeleider van school en je praktijkopleiders van het leerbedrijf beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve eindbeoordeling van je stage is een voorwaarde om je diploma te halen.

Verder leren/werken

Wil je na je studie verder studeren, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een hbo-opleiding, zoals social work, pedagogiek of PABO. Je kunt werken in instellingen voor cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals psychiatrische ziekte of stoornis, een verslaving, mensen die dak- of thuisloos zijn of die een psychosociaal of gedragsprobleem hebben.

DIRECT AANMELDEN SCHOOLJAAR
2022-2023
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken