Begeleider maatschappelijke zorg

Maastricht, Sibemaweg
BOL
Heerlen (Campus), Valkenburgerweg
BBL & BOL
Sittard, Arendstraat
BOL
Niveau
Niveau 3
Duur
3 jaar
Crebo
25780

Jij houdt van mensen

Als kind wist je het al. Jij wilt mensen, die extra aandacht nodig hebben, helpen. Je bent sociaal, behulpzaam, assertief, betrouwbaar, geduldig, verantwoordelijk, respectvol, breed geïnteresseerd in mensen en je hebt empathisch vermogen.

Als begeleider maatschappelijke zorg kom je met allerlei mensen in aanraking. Jij hebt oog en oor voor de cliënt, waardoor je weet wat de wensen, behoeften en hulpvragen van de cliënt zijn. Je durft in samenwerking met je team de uitdaging aan te gaan om te werken met verschillende doelgroepen van mensen met een licht verstandelijke beperking tot ernstige meervoudige beperkingen, van ouderen tot dak- en thuislozen, van jongeren met een sociale hulpvraag tot verslaafden of cliënten met psychische problemen.

Jij ondersteunt hen tijdelijk of langdurig in het dagelijks leven. Jij luistert naar ze, geeft hen duwtjes in de goede richting, leert ze zichzelf zo goed mogelijk te redden en te participeren in het sociale leven. Jij maakt ze weerbaar en zelfstandig. Jij biedt ze een lichtpuntje in hun bestaan.

Als (begeleider in de maatschappelijke zorg ondersteun jij cliënten bij wonen, huishouden en persoonlijke zorg. Je motiveert de cliënt om te participeren in de samenleving, werk en dagbesteding. Je werkt vanuit een ondersteuningsplan in een multidisciplinair team aan doelen van en mét de cliënt. Je staat stevig in je schoenen en speelt in op onvoorziene of crisissituaties.

Meer informatie

Opleidingsinformatie

Je start de opleiding met een basisjaar waarin je kennis maakt met het werkveld en de daarbij behorende werkzaamheden en doelgroepen. Ook werk je aan je eigen sociaal communicatieve vaardigheden en worden lessen themagericht aangeboden. Naast de generieke vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap ontwikkel je creatieve en zorgvaardigheden.

Aan het einde van dit basisjaar vervolg je de opleiding op niveau 3 (Begeleider Maatschappelijke Zorg) of niveau 4 (Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg). Bij de BBL-variant start de opleiding in leerjaar 1 op niveau 3 of niveau 4.

Leerjaar 2 staat in het teken van verdiepen en in leerjaar 3 ligt het accent op specialisatie.

In elk leerjaar krijg je een andere stage waarin de praktijk en theorie van school worden toegepast.

Keuzedelen

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Stage(s)

Tijdens je stage, je beroepspraktijkvorming, sta je met beide benen in de praktijk. Je past al het geleerde toe en leert nog veel meer vaardigheden van je praktijkopleider. De praktijkbegeleider van school en je praktijkopleiders van het leerbedrijf beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve eindbeoordeling van je stage is een voorwaarde om je diploma te halen.

In de afgelopen jaren liepen onze studenten van de richting begeleider specifieke doelgroepen stage bij bedrijven en instellingen als Relim, Adelante en Vivantes.

Verder leren/werken

Na deze opleiding kun je doorstromen naar niveau 4 opleidingen, zoals Persoonlijk begeleider gehandicapten zorg, of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Je kunt solliciteren bij instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg. Andere mogelijke werkplekken zijn welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen.

DIRECT AANMELDEN
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken