Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Locaties
Heerlen (Campus), Valkenburgerweg
Leerweg
BBL & BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
4 jaar & 3 jaar
Crebo
25484/23241

Aan jou hebben we geen kind

Jij voelt je goed en op je gemak in een groep kleine kinderen. Handjes die jouw hand vastpakken, gezichtjes die vragend naar je opkijken en kleine stemmetjes die vragen om snoepjes. Niet dat je die dan meteen uitdeelt. Integendeel. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je met kinderen tot 12 jaar in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of in de naschoolse- of buitenschoolse opvang. Je verzorgt jij de aan jouw toevertrouwde kinderen (met en zonder beperking) en stimuleert en begeleidt ze in hun ontwikkeling. Je zorgt voor rust, structuur en uitdagende, ontwikkelingsgerichte activiteiten.

En vanuit een visie begeleid je ook je collega's. Jij bent namelijk niet alleen medewerker op een groep, maar stuurt ook een team aan en zorgt er met hen samen voor dat de omgeving waarin de kinderen zijn, vertrouwd, stimulerend en veilig is. Als collega's of ouders/verzorgers (specifieke) begeleidingsvragen hebben, dan ben jij het eerste aanspreekpunt. Deskundig en met aandacht sta je iedereen te woord. Jij weet waar je het over hebt als je hen adviseert over opvoeden. Jij bent een pedagoog in hart en nieren.

Meer informatie

Opleidingsinformatie

Als je werk met jonge kinderen, dan heb je een grote verantwoordelijkheid omdat je bijdraagt aan hun (sociale) ontwikkeling. Omdat je gespecialiseerd bent, werk je bovendien zelfstandig en ben je vaak eindverantwoordelijk. Je hebt dus tevens een belangrijke rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s.Tijdens de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker krijg je dan ook een stevige basis om straks goed voorbereid aan het werk te gaan.

Je leert hoe je een beeld vormt van de achtergrond van een kind, hoe je een dagindeling maakt, hoe je ontwikkelingsgerichte activiteiten bedenkt en begeleidt en hoe je een plan van aanpak opstelt. Natuurlijk leer je ook over de verzorging en opvoeding van baby’s en kinderen en hoe je ouders/verzorgers te woord kunt staan en adviseren. Specifieke vakken daarbij zijn ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, methodiek en vaardigheidstraining, sociale vaardigheden, zorg vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Daarnaast krijg je algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Volg je een niveau 4 dan komt hier nog engels bij. Een stage maakt ieder jaar onderdeel uit van de opleiding.

Als je met deze opleiding start, dan volg je in eerste instantie de opleiding pedagogisch werk. Vanaf het tweede leerjaar volg je specifiek het uitstroomprofiel gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang. De keuze voor dit uitstroomprofiel is afhankelijk van je motivatie, geschiktheid en resultaten. Je kunt eventueel ook kiezen voor het uitstroomprofiel onderwijsassistent als dat meer bij je past. Uiteraard begeleiden je mentor en je docenten je intensief. Naast de hoorcolleges die je volgt, maak je opdrachten, heb je intervisie, volg je vaardigheidstrainingen en werk je projectmatig.

Keuzedelen

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Stage(s)

Tijdens je stage, je beroepspraktijkvorming, sta je met beide benen in de praktijk. Je past al het geleerde toe en leert nog veel meer vaardigheden van je praktijkopleider. De praktijkbegeleider van school en je praktijkopleiders van het leerbedrijf beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve beoordeling van je stage is een voorwaarde om je diploma te halen.

Verder leren/werken

Jij kunt na deze opleiding verder studeren en een hbo-opleiding volgen zoals social work of pedagogiek. Ga je werken dan kun je terecht bij een organisatie voor kinderopvang of een onderwijsinstelling, zoals een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, integraal kindcentrum, brede school of een school voor speciaal onderwijs.

Direct Aanmelden
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken