Studiekeuze nog maken? Loop een dagje mee!

Registreer je hier

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Heerlen (Campus), Valkenburgerweg
BOL & BBL
Sittard, Arendstraat
BOL & BBL
Maastricht, Sibemaweg
BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Crebo
25697

Aan jou hebben we geen kind

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je met baby’s, peuters, kleuters of kinderen tot 12 jaar in een kinderdagverblijf, kinderopvang, peuterspeelzaal, in de naschoolse- of buitenschoolse opvang. Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging. Je begeleidt hen en organiseert allerlei activiteiten. Je zorgt voor een gezellige en veilige omgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Tevens ben je aanspreekpunt voor ouders. Je hebt een afwisselende baan, want werken met kinderen is nooit saai. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang heb je een rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s.

Jij voelt je goed en op je gemak in een groep kleine kinderen. Je verzorgt de aan jouw toevertrouwde kinderen (met en zonder beperking). Je stimuleert en begeleidt ze in hun ontwikkeling. Je zorgt voor rust, structuur en uitdagende, ontwikkelingsgerichte activiteiten. Vanuit een visie begeleid je ook je collega’s. Jij bent namelijk niet alleen medewerker op een groep, maar stuurt ook een team aan. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat het pedagogisch klimaat waarin de kinderen zijn, vertrouwd, stimulerend en veilig is voor de kinderen.

Jij bent het eerste aanspreekpunt voor collega’s en/of ouders/verzorgers bij (specifieke) begeleidingsvragen. Jij weet waar je het over hebt als je hen adviseert over opvoeden.

Meer informatie

Opleidingsinformatie

Als je werkt met jonge kinderen, dan heb je een grote verantwoordelijkheid omdat je bijdraagt aan hun (sociale) ontwikkeling. Omdat je gespecialiseerd bent, werk je bovendien zelfstandig en ben je vaak eindverantwoordelijk. Je hebt dus tevens een belangrijke rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s.Tijdens de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker krijg je dan ook een stevige basis om straks goed voorbereid aan het werk te gaan.

Je leert hoe je een beeld vormt van de achtergrond van een kind, hoe je een dagindeling maakt, hoe je ontwikkelingsgerichte activiteiten bedenkt en begeleidt en hoe je een plan van aanpak opstelt. Natuurlijk leer je ook over de verzorging en opvoeding van baby’s en kinderen en hoe je ouders/verzorgers te woord kunt staan en adviseren. Specifieke vakken daarbij zijn ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, methodiek en vaardigheidstraining, sociale vaardigheden, zorg vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Daarnaast krijg je algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Volg je een niveau 4 dan komt hier nog engels bij. Een stage maakt ieder jaar onderdeel uit van de opleiding.

Leerjaar 1

Als je met deze opleiding start, dan volg je in eerste instantie de opleiding pedagogisch werk. Vanaf het tweede leerjaar volg je specifiek het uitstroomprofiel gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 4). De keuze voor dit uitstroomprofiel is afhankelijk van je motivatie, geschiktheid en resultaten. Je kunt eventueel ook kiezen voor het uitstroomprofiel onderwijsassistent, als dat meer bij je past. Uiteraard begeleiden je mentor en de docenten je intensief. Naast de hoorcolleges die je volgt, maak je opdrachten, heb je intervisie, volg je vaardigheidstrainingen en werk je projectmatig.

Keuzedelen

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Stage(s)

Tijdens je stage, je beroepspraktijkvorming, sta je met beide benen in de praktijk. Je past al het geleerde toe en leert nog veel meer vaardigheden van je praktijkopleider. De praktijkbegeleider van school en je praktijkopleiders van het leerbedrijf beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve beoordeling van je stage is een voorwaarde om je diploma te halen.

Verder leren/werken

Jij kunt na deze opleiding verder studeren en een hbo-opleiding volgen zoals social work of pedagogiek. Ga je werken dan kun je terecht bij een organisatie voor kinderopvang of een onderwijsinstelling, zoals een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, integraal kindcentrum, brede school of een school voor speciaal onderwijs.

DIRECT AANMELDEN SCHOOLJAAR
2023-2024
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken