Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Maastricht, Sibemaweg
BOL
Heerlen (Campus), Valkenburgerweg
BOL & BBL
Sittard, Arendstraat
BOL & BBL
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Crebo
25697

Aan jou hebben we geen kind

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je met baby’s, peuters, kleuters of kinderen tot 13 jaar in een peuterspeelzaal, de kinderopvang of de naschoolse- of buitenschoolse opvang. Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging. Je begeleidt hen en organiseert allerlei activiteiten. Je zorgt voor een gezellige en veilige omgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Tevens ben je aanspreekpunt voor ouders. Je hebt een afwisselende baan, want werken met kinderen is nooit saai. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang heb je een rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s.

Jij voelt je goed en op je gemak in een groep kinderen. Je verzorgt de aan jou toevertrouwde kinderen (met en zonder specifieke behoefte). Je stimuleert en begeleidt ze in hun ontwikkeling. Je zorgt voor rust, structuur en uitdagende, ontwikkelingsgerichte activiteiten. Vanuit een visie begeleid je ook je collega’s. Jij bent namelijk niet alleen medewerker op een groep, maar stuurt ook een team aan. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat het pedagogisch klimaat vertrouwd, stimulerend en veilig is voor de kinderen.

Jij bent het eerste aanspreekpunt voor collega’s en/of ouders/verzorgers bij (specifieke) begeleidingsvragen. Jij weet waar je het over hebt als je hen adviseert over opvoeden.

Meer informatie

Opleidingsinformatie

Als je werkt met jonge kinderen, dan heb je een grote verantwoordelijkheid omdat je bijdraagt aan hun (sociale) ontwikkeling. Omdat je gespecialiseerd bent, werk je bovendien zelfstandig en ben je vaak eindverantwoordelijk. Je hebt dus tevens een belangrijke rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s. Tijdens de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker krijg je dan ook een stevige basis om straks goed voorbereid aan het werk te gaan.

Deze stevige basis leggen we samen met jou vanuit de praktijk. We noemen dat werkplekleren. Je leert hierbij bijvoorbeeld hoe je een beeld vormt van de achtergrond van een kind, hoe je een dagindeling maakt, hoe je ontwikkelingsgerichte activiteiten bedenkt en begeleidt en hoe je een plan van aanpak opstelt. Natuurlijk leer je ook over de verzorging en opvoeding van baby’s en kinderen en hoe je ouders/verzorgers te woord kunt staan en adviseren. Vakken zoals ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, methodiek en vaardigheidstrainingen gaan je helpen om je in de praktijk verder te ontwikkelen.

Daarnaast krijg je ook een aantal algemene vakken, zoals rekenen, Nederlands, Engels (verplicht voor niveau 4) en loopbaan- & burgerschapslessen.

Werkplekleren

Leren in en met de praktijk staat centraal in de hele opleiding. We noemen dat werkplekleren. Vanaf de beginfase van de opleiding kom je in de praktijk, waar je stap voor stap ervaring gaat opdoen. We gaan je uitdagen om je te ontwikkelen door steeds meer vaardigheden en theorie toe te passen tijdens het werkplekleren. Je wordt hierin in de praktijk begeleid door een praktijkbegeleider en een docent van VISTA. Ook zal je veel medestudenten treffen in de praktijk en samen met hen leren om uitdagingen op te pakken.

Keuzedelen

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Verder leren/werken

Jij kunt na deze opleiding verder studeren en een hbo-opleiding volgen zoals social work of pedagogiek. Ga je werken dan kun je terecht bij een organisatie voor kinderopvang of een onderwijsinstelling, zoals een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, integraal kindcentrum, brede school of een school voor speciaal onderwijs.

DIRECT AANMELDEN SCHOOLJAAR
2024-2025
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken