Je bent nu op de site van VAVO, onderdeel van VISTA college
Printen
Profielen

Verschillende profielen

Op een onderwijstraject van vavo is de keuze van het vakkenpakket niet vrij. Er is een vastgestelde combinatie van vakken verplicht, dit noemen we een profiel. Hierdoor is een betere aansluiting op het vervolgonderwijs mogelijk. Er zijn per traject verschillende profielen. Neem deze goed door om een keuze te maken bij het aanmelden.

Profielen vmbo-t
 • Techniek
 • Zorg & Welzijn
 • Landbouw
 • Economie

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel met Nederlands, Engels en maatschappijleer. Een profieldeel met voor dat profiel kenmerkende vakken en een vrij deel (2 vakken naar keuze).

ProfielTechniekZorg & WelzijnLandbouwEconomie

Gemeenschappelijk
deel

Nederlands
Engels
maatschappijleer

Nederlands
Engels
maatschappijleer

Nederlands
Engels
maatschappijleer

Nederlands
Engels
maatschappijleer

Profielvakken

wiskunde
nask 1 (natuur/scheikunde)

biologie en
wiskunde of
maatschappijkunde of
aardrijkskunde of
geschiedenis

wiskunde en
nask 1 of
biologie

economie en
wiskunde of
Duits of
Frans*

Vrije
deel

twee vakken naar keuze van de profielvakken die je niet hebt gekozen

aardrijkskunde
biologie
Duits
economie
Frans*
geschiedenis
maatschappijkunde
nask 2

aardrijkskunde
Duits
economie
Frans*
geschiedenis
maatschappijkunde
nask 1
nask 2
wiskunde

aardrijkskunde
Duits
economie
Frans*
geschiedenis
maatschappijkunde
nask 1
nask 2
wiskunde

aardrijkskunde biologie
Duits
Frans*
geschiedenis
maatschappijkunde
nask 1
nask 2

* Frans wordt alleen aangeboden op locatie Maastricht

Het is mogelijk om een deel van een profiel of enkele vakken te volgen en deze af te sluiten met een certificaat. Wanneer je in een vorig schooljaar vakken met een voldoende hebt afgesloten, hoef je deze niet opnieuw te volgen of er examen in te doen om in aanmerking te komen voor een diploma. Studenten die in het verleden één of meerdere certificaten behaald hebben, kunnen in sommige gevallen vrijstelling krijgen voor vakken in het vmbo-t.

Profielen havo

Voorexamenjaar havo

In het Voorexamenjaar havo wordt onder andere beoordeeld of het voor jou haalbaar is om het havo-eindexamen succesvol af te ronden. Daarnaast wordt in dit jaar gewerkt aan profielvoorbereiding voor het havo, een versterking van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, aan studievaardigheden en loopbaanoriëntatie en indien op jou van toepassing ook aan een voorbereidende stage en een studiekeuze naar het mbo.

Examentraject havo

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel met de voor dat profiel kenmerkende vakken en een vrij deel. Het is ook mogelijk om een deel van een profiel of enkele vakken te volgen. De vakkenpakketten volgens de regeling Tweede Fase vind je in de tabel hieronder.

ProfielCultuur
& Maatschappij
Economie
& Maatschappij
Natuur
& Gezondheid
Natuur
& Techniek

Gemeenschappelijk
deel

Nederlands
Engels
maatschappijleer

Nederlands
Engels
maatschappijleer

Nederlands
Engels
maatschappijleer

Nederlands
Engels
maatschappijleer

Verplicht
profieldeel

geschiedenis
en
Duits of Frans

wiskunde A of B
economie
geschiedenis

wiskunde A of B
scheikunde
biologie

wiskunde B
natuurkunde
scheikunde

Keuze
profieldeel

aardrijkskunde of
maatschappijwet of
economie
en
filosofie of
Duits of
Frans of
kunstvak*

aardrijkskunde of
bedrijfseconomie of
maatschappijwet of
Duits of
Frans

natuurkunde of
aardrijkskunde

informatica** of
biologie

Vrij deel

één van de andere in deze tabel genoemde vakken of Spaans Elementair***

* Kunstvakken worden alleen aangeboden in samenwerking met je oude school
** Informatica wordt alleen aangeboden op locatie Maastricht
*** Spaans elementair wordt alleen aangeboden op locatie Maastricht

Profielen vwo
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel met de voor dat profiel kenmerkende vakken en een vrij deel. Het is ook mogelijk om een deel van een profiel of enkele vakken te volgen. De vakkenpakketten volgens de regeling Tweede Fase vind je in de tabel hieronder.

Profiel Cultuur
& Maatschappij
Economie
& Maatschappij
Natuur
& Gezondheid
Natuur
& Techniek

Gemeenschappelijk
deel

Nederlands
Engels
maatschappijleer
Duits of Frans

Nederlands
Engels
maatschappijleer
Duits of Frans

Nederlands
Engels
maatschappijleer
Duits of Frans

Nederlands
Engels
maatschappijleer
Duits of Frans

Verplicht
profieldeel

geschiedenis
wiskunde C (of A / B)

wiskunde A of B
economie
geschiedenis

wiskunde A of B
scheikunde
biologie

wiskunde B
natuurkunde
scheikunde

Keuze
profieldeel

aardrijkskunde of
maatschappijwet of
economie
en
filosofie of
Duits of
Frans of
kunstvak *

aardrijkskunde of
bedrijfseconomie of
maatschappijwet of
Duits of
Frans

natuurkunde of
aardrijkskunde

informatica** of
biologie

Vrij
deel

één van de andere in deze tabel genoemde vakken of Spaans elementair***

* Kunstvakken worden alleen aangeboden in samenwerking met je oude school
** Informatica wordt alleen aangeboden op locatie Maastricht
*** Spaans elementair wordt alleen aangeboden op locatie Maastricht

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken