Je bent nu op de site van VAVO, onderdeel van VISTA college
Printen
Kosten

Kosten van een vavo traject

Ben je op 1 oktober van het betreffende schooljaar 16 of 17 jaar en kom je van een reguliere middelbare school?

Dan moet je door je eigen school aan ons worden uitbesteed. Je bent dan een ‘uitbesteder’ of 'Rutte-leerling'. Je betaalt voor vavo geen wettelijk lesgeld, dit wordt via je uitbestedende middelbare school geregeld. Dat geldt ook voor de kosten van de boeken. Voorwaarde is wel dat de boeken gehuurd worden.

Word je na 1 oktober van het schooljaar 18 jaar en word je niet uitbesteed?

Je bent welkom bij VISTA college als leerplicht je toestemming geeft om vavo-onderwijs te volgen. Je wordt een overheidscursist en betaalt geen wettelijk lesgeld of - bij deeltijd - cursusgeld. Houd wel rekening met reiskosten en bijkomende kosten voor studieboeken.

Ben je op 1 oktober van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder?

De kosten voor vavo zijn dan afhankelijk van de lessen die jij volgt. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en kies je ervoor om een volledig pakket te volgen? Dan betaal je het wettelijk lesgeld van € 1.419. Volg je maar een aantal vakken, dan betaal je € 37,60 per lesuur per schooljaar. Houd zowel bij het volledig pakket als het deelpakket rekening met bijkomende kosten voor studieboeken.

Meer weten? Kijk dan eens op de website van DUO.

Kun je een tegemoetkoming krijgen?

Jazeker! Als je 18 jaar of ouder bent, kun je een Tegemoetkoming Scholieren aanvragen bij DUO. Let op: je hebt geen recht op studiefinanciering en daardoor ook niet op een studentenreisproduct. De tegemoetkoming is een gift die je niet hoeft terug te betalen als je je opleiding niet afrondt. Besluit je echter halverwege het schooljaar met je opleiding te stoppen en geef je dit niet door aan DUO, dan moet je het teveel ontvangen geld wél terugbetalen.

Je kunt een basistoelage aanvragen als je tussen de 18 en 30 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. De hoogte van de basistoelage hangt van je woonsituatie af, en of je voltijd- en/of deeltijdstudent bent.

Ook is het mogelijk een aanvullende toelage aan te vragen. Deze toelage voorziet in de kosten van het lesgeld en de schoolkosten voor onder andere boeken. De hoogte hangt af van het inkomen van je ouder(s), het aantal kinderen dat door je ouder(s) wordt verzorgd en het soort onderwijs dat je volgt. Het kan dus voorkomen dat je geen aanvullende toelage kunt krijgen.

Meer weten? Kijk dan eens op Meer informatie over de Tegemoetkoming scholieren.

Reiskostenvergoeding

Leerlingen van het vavo kunnen een reiskostenvergoeding krijgen. Hierbij de ‘spelregels’.

Reiskostenvergoeding vavo

Je kan een vergoeding krijgen als je op meer dan 10 km afstand van de school woont. We houden hiervoor je woonplaats aan en de postcode van de school. De afstand bepalen we via ‘routeplanner’ en dan de kortste weg.

Om te kijken hoeveel we kunnen vergoeden, maken we gebruik van de site: 9292.nl, reisplanner OV. We gaan daarbij uit van de kortste reisduur. Daarbij hebben we gekozen voor het voordeligste tarief (abonnementen of losse reizen en altijd in het voordeel van de leerling). De vergoeding geldt voor zowel trein als busvervoer.

Woon je in het buitenland (België of Duitsland), dan berekenen we het bedrag vanaf de grens. We houden daarbij rekening met de woonplaats en bepalen met behulp van Google-maps een postcode. Van daaruit start de vergoeding.

Iedere leerling krijgt betaald op basis van het aantal lesdagen dat hij/zij op school moet zijn. Vakanties vallen hier buiten, over de herfstvakantie betalen we geen reiskostenvergoeding). Datzelfde geldt voor kerstvakantie, carnavals- en meivakantie.

Het bedrag dat je ontvangt is een tegemoetkoming van de reiskosten en kan in een enkel geval lager uitvallen dan wat je zelf hebt betaald. De vergoeding baseren we altijd op basis van tarieven van het OV. Kom je met de auto, dan ontvang je toch een vergoeding op basis van het OV.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken