Je bent nu op de site van VAVO, onderdeel van VISTA college
Printen
Herprofileren

Herprofileren

Heb je al een diploma vmbo-t, havo of vwo, maar mis je bepaalde vakken voor een vervolgopleiding?

Een tekort aan vakkennis noemen we een 'deficiëntie'. Het is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk deficiënties weg te werken door één of enkele (nieuwe) vakken te volgen.

Voor het volgen van een los vak binnen havo of vwo moet je aantonen dat je over voldoende beginkennis beschikt om het gewenste vak in één examenjaar succesvol te kunnen afronden. VISTA college vavo locatie Heerlen bepaalt, o.a. aan de hand van toelatingstoetsen of dat het geval is. De aard van de toelatingstoetsen kan per vak verschillen.

Een los vak afronden, betekent dat je start in het examenjaar. Een behoorlijk deel van de examenstof wordt bij VISTA college vavo Heerlen behandeld in havo 4: je moet zelf zorgen dat je de leerstof uit havo 4 inhaalt. Het examenjaar telt (ongeveer) 21 effectieve lesweken.

Opbouw schoolexamen

In het examenjaar wordt het schoolexamen (se) volledig opgebouwd. Het schoolexamen bestaat uit minimaal 3 toetsen (schoolexamens), eventueel aangevuld met (een) praktische opdracht(en) (po). Voor Nederlands en de moderne vreemde talen (En, Du, Fa, Ar) geldt dat literatuur (letterkunde), het onderdeel spreken/presenteren en kijk- en luistertoetsen onderdeel uitmaken van het schoolexamen.

Toelatingstoetsen

Om jezelf goed voor te bereiden op de toelatingstoets(en), is het belangrijk dat je jezelf ruim voor de zomervakantie aanmeldt. Je ontvangt van VISTA college vavo Heerlen informatie over de manier waarop je jezelf goed kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen.

VISTA college vavo locatie Heerlen behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding voor losse vakken af te wijzen. Meer weten? Stuur een mail naar VISTA college vavo locatie Heerlen.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken