Je bent nu op de site van VAVO, onderdeel van VISTA college
Printen
Toelatingsvoorwaarden en kosten

Toelatingsvoorwaarden en kosten

Er zijn een aantal toelatingsvoorwaarden met bijkomende financiële consequenties.

Je bent 16 of 17 jaar op 1 oktober van het betreffende schooljaar en afkomstig van een reguliere middelbare school.
Je bent dan enkel toelaatbaar onder de voorwaarde dat je uitbesteed wordt door een middelbare school. Je wordt dan een uitbesteder of Rutte-leerling genoemd. Uitbesteders of Rutte-leerlingen betalen geen wettelijk lesgeld, want dit wordt via de uitbestedende middelbare school geregeld. Datzelfde geldt ook voor de kosten van de boeken. Voorwaarde hiervan is wel dat de boeken gehuurd worden.

Je bent 17, wordt niet uitbesteed, en je wordt na 1 oktober van het schooljaar 18 jaar
Je bent toelaatbaar mits leerplicht jou toestemming geeft om onderwijs te komen volgen bij het vavo. In dat geval ben je een overheidscursist. Je betaalt dan geen wettelijk lesgeld, of bij deeltijd cursusgeld. Je moet wel rekening houden met reiskosten en bijkomende kosten van de studieboeken.

Je bent 18 jaar of ouder op 1 oktober van het betreffende schooljaar
Je bent toelaatbaar tot het vavo en je wordt dan een overheidscursist genoemd. Overheidscursisten betalen het wettelijk lesgeld van € 1216,- bij een volledig pakket. Wanneer je maar een aantal vakken doet (dus een deelpakket), betaal je maximaal € 192,- per vak per jaar. Bij zowel het volledig pakket als het deelpakket moet ook nog rekening gehouden worden met de bijkomende kosten van de boeken.

Zie voor informatie hierover ook de website van DUO.

Tegemoetkoming scholieren
Wanneer je 18 jaar of ouder bent, kun je een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij DUO. Je hebt echter geen recht op studiefinanciering en daardoor ook niet op een studentenreisprocucs (OV). De tegemoetkoming is een gift en hoeft ook niet terugbetaald te worden op het moment dat je een opleiding niet afrond. Let op: als je halverwege het schooljaar besluit te stoppen met de opleiding en je geeft dit niet door aan DUO, dan moet je wel het te veel verkregen geld terugbetalen!

Je kunt een basistoelage aanvragen als je tussen de 18 en 30 jaar bent en in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. De hoogte van de basistoelage hangt af van je woonsituatie en of je voltijd en of deeltijdstudent bent.

Ook is het mogelijk een aanvullende toelage aan te vragen. Deze toelage voorziet in de kosten van het lesgeld en de schoolkosten (zoals boeken). De hoogte van dit bedrag hangt af van het inkomen van je ouder(s), het aantal kinderen dat je ouder(s) verzorgt en het soort onderwijs dat je volgt. Het kan dus voorkomen dat je geen aanvullende toelage ontvangt.

Meer informatie over de Tegemoetkoming scholieren

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken