Je bent nu op de site van CIOS, onderdeel van VISTA college
Printen
Richtlijnen stagebedrijven niveau 2 leerjaar 2

Richtlijnen leerjaar 2

 • Stageperiode van 7 september 2023 t/m 24 mei 2024
 • Student loopt op jaarbasis minimaal 525 uur stage, student blijft ondanks behalen minimale uren verplicht om stage te blijven lopen t/m 24 mei 2024. Zijn deze uren op 24 mei nog niet behaald? Student is dan verplicht om t/m 28 juni stage te blijven lopen
 • Om de urennorm te behalen zijn +/- 16 uur (klokuren) per week noodzakelijk. Uren dienen afgetekend te worden in de zgn. stagemap
 • Daarnaast dienen er diverse examenopdrachten uitgevoerd en beoordeeld te worden. Kerntaak B1 bestaat uit opdrachten gericht op dienstverlenende activiteiten. Kerntaak P3 bestaat uit het daadwerkelijk lesgeven, uiteindelijk resulterend in de uitvoering van een examen les
 • Student wordt verzocht om in CIOS outfit (kleding met CIOS-logo) naar de stageplek te gaan (tenzij bedrijfskleding verplicht is)
 • Student afwezig? Melden bij de mentor


Stageperiode:

 • Blok 1: van 7 september t/m 27 oktober ǀ ongeveer 16 uur per week stage lopen (stagedagen = do/vrij);
 • Blok 2: van 2 november t/m 22 december ǀ ongeveer 16 uur per week stage lopen (stagedagen = do/vrij);
 • Blok 3: van 11 januari t/m 1 maart ǀ ongeveer 16 uur per week stage lopen (stagedagen = do/vrij);
 • Blok 4: van 7 maart t/m 26 april ǀ ongeveer 16 uur per week stage lopen (stagedagen = do/vrij);
 • Blok 5: van 16 mei t/m 24 mei ǀ ongeveer 16 uur per week stage lopen (stagedagen = do/vrij).

De onderdelen die op de stageplek aan bod dienen te komen zijn:

 • Assisteren tijdens lessen
 • Materiaal en onderhoud
 • Administratieve werkzaamheden
 • Baliewerkzaamheden
 • Horeca werkzaamheden
 • Voorraadbeheer

Examentraject:

 • PVB kerntaak B1-K1 (dienstverlenende activiteiten): van 21 maart t/m 28 maart 2024
 • PVB kerntaak P3-K1 (examen les): van 8 april t/m 24 mei 2024
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken