Je bent nu op de site van CIOS, onderdeel van VISTA college
Printen
Richtlijnen stagebedrijven niveau 2 leerjaar 1

Richtlijnen leerjaar 1

Stageperiode van 20 november t/m 18 juni 2025

 • Student loopt op jaarbasis minimaal 280 uur stage, student blijft ondanks behalen minimale uren verplicht om stage te blijven lopen t/m 18 juni 2025. Zijn deze uren op 18 juni nog niet behaald? Student is dan verplicht om tot 25 juni stage te blijven lopen
 • Om de urennorm te behalen zijn +/- 8 uur (klokuren) per week noodzakelijk. Uren dienen afgetekend te worden in het zgn. stagewerkboek
 • Daarnaast dienen er diverse stageopdrachten uitgevoerd en beoordeeld te worden, deze staan in het stagewerkboek vermeld
 • Student wordt verzocht om in CIOS outfit (kleding met CIOS-logo) naar de stageplek te gaan (tenzij bedrijfskleding verplicht is)
 • Student afwezig? Dan dient dit gemeld te worden bij de mentor

Stageperiode:

 • Blok 2: van 20 novemberr t/m 5 februari 2025 ǀ ongeveer 8 uur per week stage lopen (woensdag = stagedag);
 • Blok 3: van 12 februari t/m 16 april 2025ǀ ongeveer 8 uur per week stage lopen (woensdag = stagedag);
 • Blok 4: van 7 mei t/m 25 juni 2025 ǀ ongeveer 8 uur per week stage lopen (woensdag = stagedag);

De onderdelen die op de stageplek aan bod dienen te komen zijn:

 • Assisteren tijdens lessen;
 • Materiaal en onderhoud;
 • Administratieve werkzaamheden;
 • Baliewerkzaamheden;
 • Horecawerkzaamheden;
 • Voorraadbeheer.
Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken