Je bent nu op de site van International, onderdeel van VISTA college
Printen

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Erasmus+ stimuleert hierdoor een voortdurende ontwikkeling van mensen, onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren!

MBO ERASMUS+

Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs biedt Europese leermogelijkheden voor studenten en professionals. Door internationale uitwisseling krijgen professionals en studenten in het mbo de kans hun competenties uit te breiden en nieuwe kennis op te doen. Het leerproces van de persoon die aan een Europese mobiliteit deelneemt, staat centraal. De kennis die je bijvoorbeeld opdoet tijdens een buitenlandstage, helpt je om je professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven en aan je carrière te bouwen. Studenten kunnen stage lopen of studeren in Europa tijdens hun mbo-opleiding of tot één jaar na afstuderen. Door deze stage of studie vergroten zij hun vakkennis en leren zij nieuwe vaardigheden. Dit stimuleert studenten in hun (vervolg)studie, vergroot hun baankansen en maakt ze zelfstandiger.

PROFESSIONALS

Professionals in het mbo kunnen een periode leren (via training of job shadowing) of werken bij Europese bedrijven of onderwijsinstellingen of andere relevante organisaties. Hierdoor verwerven zij nieuwe competenties en kennis om hun beroep beter uit te oefenen. Dit helpt bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, draagt bij aan hun carrière en vergroot de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

Organisaties kunnen Europese subsidie krijgen voor een jongerenuitwisseling in het kader van Erasmus+. Schoolklassen komen hier alleen voor in aanmerking als de jongeren vrijwillig meedoen, de activiteiten in de uitwisseling buitenschools zijn (dus geen excursies e.d.) en gebaseerd zijn op niet-formele leermethoden.

Klik voor meer info ERASMUS+.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken