Je bent nu op de site van International, onderdeel van VISTA college
Printen
Bedrijfsopleidingen Techniekcollege gaat naar Tradium in Denemarken!

Bedrijfsopleidingen Techniekcollege gaat naar Tradium in Denemarken!

VISTA international op 01/10/2020

Mijn naam is Paula Boekhorst. Ik ben onderwijsmanager van de afdeling bedrijfsopleidingen van het Techniekcollege. Ik ga samen met 3 docenten van de afdeling, Patrick Zaat, Ed Hermans en Linda Roels, een studiereis maken naar een MBO instelling in Denemarken: het Tradium in Randers.

Bij het Techniekcollege, afdeling bedrijfsopleidingen (diplomagerichte BBL opleidingen) is een nieuw onderwijsmodel ontwikkeld, gebaseerd op een zo goed mogelijke aansluiting bij het bedrijfsleven, op basis van realistische beroepssituaties. Inmiddels zijn 11 verschillende technische BBL opleidingen volledig ontwikkeld. De uitvoering vindt plaats op basis van het hieronder beschreven onderwijsmodel, echter nu voornamelijk klassikaal. De volgende stap is te komen tot gepersonaliseerd leren waarbij leerlingen op hun wijze en tempo werken aan leerdoelen. Bovendien gaat dit onderwijsmodel ingevoerd worden binnen het gehele Techniekcollege (dus ook alle BOL opleidingen). Het team bedrijfsopleidingen is voorloper binnen de organisatie en de docenten krijgen een taak in het verder uitrollen van het model in de gehele organisatie.

In het ontwikkelde onderwijsmodel staat de leercyclus centraal waarmee de taken en verantwoordelijkheden van docenten en studenten geborgd worden en ook hun onderlinge communicatie. Deze moet er toe leiden dat er niet alleen tegen maar ook met studenten gesproken wordt over het maken van eigen keuze in hun leerproces en hun leerontwikkeling. Het is dus ook een communicatiemodel, gericht op de leerontwikkeling van de lerende. De vier fasen van de leercyclus corresponderen met vier mappen van het leerdossier waarin productresultaten en procesresultaten verzameld worden.

De geplande en uitgevoerde leeractiviteiten worden iedere leerperiode geëvalueerd en besproken in een leercyclus; het leergesprek heeft de betekenis van een reflectiegesprek. De resultaten worden meegenomen in een persoonlijk leerplan van een student voor de volgende leerperiode.

Het curriculum wordt niet langer samengesteld op basis van vakken maar op basis van beroepssituaties die de context vormen voor integrale beroepsopdrachten en flankerende kennis- en vaardigheidslessen

  • Werken met authentieke, integrale beroepsopdrachten (IBO’s als rode draad van het curriculum), waarin kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd een plek hebben; geen ‘losse’ vakken
  • Kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd
  • LOB en 21 st century skills geïntegreerd in het onderwijs (brede basis en arbeidsmobiliteit)
  • Op regionale arbeidsmarkt afgestemd curriculum (prestatiematrix/matching model)
  • Match tussen kwalificatiedossiers MBO en (toekomstige) functies regionaal bedrijfsleven
  • Verdere aansluiting op het regionale bedrijfsleven door ‘specialties’
  • Studenten maken gebruik van state-of the art apparatuur
  • Differentiatie in (digitale) werkvormen
  • Onderwijs in een state-of-the art elektronische leeromgeving
  • Digitale IBO’s, met state-of the art digitale werkvormen van de juiste complexiteit (blended learning)

We willen, als vertegenwoordigers van het team bedrijfsopleidingen, graag de mogelijkheden in Denemarken verkennen om praktische toepassingen te zien en daarover van gedachten te wisselen met onze buitenlandse collega’s. We willen daarbij ook graag in lessituaties zien hoe dit toegepast wordt. Ook willen we ons eigen onderwijsmodel met onze buitenlandse collega’s delen.

Daartoe is samen met Anne Birthe Mortensen van Tradium een interessant programma samengesteld.

We hebben er zin in!

En maandagochtend 26 november om 3.30 uur vertrekken we naar vliegveld Eindhoven vlucht Kopenhagen.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken