Chemisch-fysisch analist

Jij bent een echte analist

Jij houdt er van om te experimenteren en te onderzoeken. Jij bent ongelooflijk nieuwsgierig en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Nauwgezet en met gecontroleerde handbewegingen volg je (gestandaardiseerde) voorschriften, een soort recept, om stoffen te analyseren. Het garandeert dat jij binnen het kwaliteitssysteem van het laboratorium werkt. Je gaat echter ook verder en werkt - buiten de kaders - eveneens mee aan onderzoek en productontwikkeling.

Jij weet hoe je moet omgaan met geavanceerde apparatuur, die vaak in combinatie met geavanceerde apparatuur en computers worden gebruikt. Met vaste hand werk jij met reageerbuizen, doe je routineachtige metingen en analyseer je de resultaten. Daar moet je wel met je hoofd bij blijven, want het vergt behoorlijk wat cijfermatig inzicht. Getallen en maten zijn voor jou dan ook geen probleem. Geconcentreerd en gewapend met veiligheidsbril, laboratoriumjas en handschoenen doe jij je werk. Voor gevaarlijke stoffen deins jij als chemisch-fysisch analist in principe niet terug, maar je benadert ze wel met al voorzichtigheid. Veiligheid is én blijft prioriteit nummer één.

Toelatingseisen

Om te starten met deze opleiding, heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg, of;
  • een mbo-diploma van minimaal niveau 2, of;
  • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo, of;
  • een mbo-diploma van een andere opleiding.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde, biologie en/of scheikunde in je pakket hebt.

Locatie
Sittard, Arendstraat
Leerweg
BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
4 jaar
Crebo
23030

Opleidingsinformatie

Als jij kiest voor de opleiding Chemisch-fysisch analist, dan ben je nieuwsgierig en onderzoekend. Binnen de opleiding krijg je te maken met verschillende analyses en onderzoeksmethoden. De analyses worden uitgevoerd volgens voorschriften, een soort recept, waarin staat wat je moet doen. De voorschriften zijn een onderdeel van het kwaliteitssysteem van het laboratorium.

Je volgt praktijk- en theorieonderwijs voor een groot gedeelte binnen school en loop je je stages bij erkende leerbedrijven. Dit kunnen bedrijven zijn die nieuwe kunststoffen of rubbers ontwikkelen. Maar denk aan bedrijven die onderzoek doen naar eigenschappen van ceramiek, isolatiematerialen, voeding of waterzuiveringstechnieken. Van jou wordt verwacht dat je gedisciplineerd en precies bent en aandacht hebt voor details. De analist kan zich ook bezig houden met technieken om chemisch fysische analyses te gebruiken voor praktische doeleinden.

Keuzedelen

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je studie interessanter. De keuzedelen die worden aangeboden:

  • Verdieping chromatografie;
  • verdieping organische chemie;
  • Duurzame polymeer chemie.

Zo zorgen de keuzedelen voor een betere aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Verder leren/werken

Jij kunt na deze opleiding verder studeren en een hbo-opleiding volgen bijvoorbeeld applied science, hbo milieukunde of de hbo opleiding chemie. Of je gaat na deze opleiding werken in aan het werk in laboratoria van bio(techno)logische bedrijven, ziekenhuizen, keuringsdiensten, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Belangrijk om te weten

Voor deze opleiding zijn vaccinaties vereist. Het betreft hier niet de coronavaccinatie.
De vaccinaties die vereist zijn worden vergoed door de opleiding.

Studiekosten

Je krijgt van de opleiding informatie die je nodig hebt voor de aanschaf van leermiddelen, laptop, eventuele licenties en indien van toepassing werkkleding, werkschoenen, keukengerei, gereedschap, kappersbenodigdheden etc.

Lees op mijnVISTA de instructies om leermiddelen te bestellen

Er kunnen omstandigheden zijn waarin het betalen van de directe schoolkosten - zoals leermiddelen en materialen - een probleem vormen. Ook kun je als student plotseling ziek worden of door andere bijzondere omstandigheden, studievertraging oplopen. Je kunt dan als student hierin, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteund worden.

Meer informatie over het mbo-studentenfonds