AANMELDEN

Doorverwijzers

Algemene informatie

VISTA college, afdeling TAAL+ staat voor kwalitatief, uitdagend en inspirerend onderwijs. We streven ernaar dat elke deelnemer (NT1/NT2) zo snel en efficiënt mogelijk zijn doel kan bereiken. De aangeboden trajecten hebben als hoofddoel de taalbeheersing (of de reken-/digitale vaardigheden) van de deelnemer te vergroten. Daarnaast zorgen deze trajecten bij de deelnemer voor een betere plek in de samenleving, voor een betere arbeidsmarktpositie en voor een groter gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Deze trajecten worden zo veel mogelijk geïntegreerd en in de context aangeboden. Taalelementen staan nooit op zichzelf, ze maken onderdeel uit van het dagelijks leven van de deelnemer en daar wordt op ingespeeld.

Welke trajecten biedt het VISTA college aan?

 • Inburgering (niveau 0 - inburgeringsexamen)
 • Taalverhoging (niveau 0 t/m B2 en 0 t/m 3F)
 • Rekenen (niveau 1 - 2)
 • Digitale vaardigheden
 • Taal in de context
 • Maatwerk
 • Voor meer informatie over het aanbod aan deelnemers, klik hier.

Wat biedt het VISTA college?

 • Fysieke lessen in de klas
 • 24/7 toegang tot de e-learning die aansluit bij de lessen.
 • Les van bevoegde docenten.
 • Een contactdocent die de vragen kan beantwoorden.
 • Mogelijkheden tot extra oefening met getrainde vrijwilligers.
 • De mogelijkheid tot examinering aan het einde van het traject.
 • Lessen op locatie zijn ook mogelijk.
 • Maatwerk is mogelijk.

Wanneer?

 • Starten is elke vijf weken mogelijk.
 • De lessen vinden overdag of in de avond plaats.

Kosten?

 • Betalen via DUO
  Als een deelnemer verplicht moet inburgeren krijgt hij een brief van DUO. Hierin staat vanaf wanneer hij moet inburgeren en wanneer de inburgeringstermijn om is. Bijna elke inburgeraar mag geld lenen bij DUO om de inburgeringscursus te financieren. Dit mag alleen bij een school zoals VISTA college, met het BOW-keurmerk. Asielmigranten (vluchtelingen) mogen maximaal 10.000 euro lenen. Voor een vrijwillige inburgering om te naturaliseren kan ook bij DUO geleend worden. DUO bekijkt het inkomen en beslist daarna hoeveel er geleend kan worden.

  Vanaf 1 juli 2021 is de regie op de inburgering weer bij de gemeentes komen te liggen. Op dat moment kan er niet meer geleend worden bij DUO en regelt de gemeente de inburgering.
 • Betalen via de WEB-gelden
  Het VISTA college biedt ook trajecten aan op WEB-basis. Dit houdt in dat de trajecten vallen onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs en dat er geen financiële consequenties aanzitten voor de deelnemer. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in een van de gemeenten van Zuid-Limburg. Daarnaast is het niveau Nederlands en/of rekenen bij start van het traject lager dan 2F voor autochtone deelnemers.

  Voor deelnemers met een migratieachtergrond geldt daarnaast nog dat:
  • het startniveau onder B2 ligt;
  • zij een EU nationaliteit hebben, of;
  • zij voldaan hebben aan de inburgeringsplicht, of;
  • zij officieel zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht.
 • Betalen op contract
  Mocht een traject niet gefinancierd kunnen worden via DUO of de WEB, dan kan er altijd een persoonlijke offerte gemaakt worden. De offerte dient dan door de toeleider/deelnemer ondertekend te worden, voordat men kan starten aan het traject.

Aanmelden?

 • Klik op de gele knop ‘aanmelden’ bovenaan deze pagina.

AANMELDEN