Vanaf maandag 15 juni wordt er naast examens ook praktijkonderwijs verzorgd op onze locaties. Uiteraard wordt rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en alle andere hygiënevoorschriften die gelden.
Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met je mentor.

Blijf up to date
Printen

Toelatingsbeleid


Het toelatingsbeleid van VISTA college

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passend opleiding.
 • We hanteren de nieuwe wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs die ingaat in schooljaar 2020/2021.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2020 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2020/2021 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een advies voor een passende opleiding.
 • Toelating kan geweigerd worden aan:
  • Niet kwalificatie-plichtige studenten die reeds voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen
  • Studenten die al zes verblijfsjaren in het MBO hebben gehad zonder een diploma te hebben behaald.
  • Studenten die zoveel begeleiding nodig hebben dat er sprake is van een onevenredige belasting voor de school.
 • Voor studenten die wel gemotiveerd zijn maar vanwege bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden nog geen diploma hebben behaald kan de school een plek creëren.

Aanmelding en plaatsing

VISTA college start na de open dag met plaatsing voor een opleiding. Na aanmelding voor een opleiding ontvangt de student een uitnodiging voor een gesprek. Bij een aantal opleidingen ontvangt de student eerst een uitnodiging voor een onderzoek, de talentscan, en vervolgens voor een gesprek met een plaatsingsadviseur. De talentscan wordt ingezet om te bekijken of er een goede match is tussen wens en haalbaarheid.

Is de match oké, dan wordt de student ingeschreven voor de opleiding. Is er sprake van twijfel aan de kant van de student of aan de kant van de school, dan wordt de loopbaanadviseur ingeschakeld. Deze begeleidt de student vervolgens naar de best passende opleiding. Kiest de student voor de opleiding van zijn eerste keuze, dan respecteren we dat en schrijven de student voor die opleiding in, met tips voor de begeleiding.

VOG verklaring omtrent gedrag

  Voor sommige beroepen is een VOG (verklaring omtrent gedrag) vereist. Een VOG mag wettelijk gezien door opleidingen niet als aanvullende eis worden gesteld. Heeft de opleiding de student laten weten dat deze toelaatbaar is, dan kan de VOG worden aangevraagd. Wordt de VOG om redenen niet verstrekt, dan zal op grond hiervan geen inschrijving plaatsvinden of kan, wanneer de student reeds is ingeschreven, de onderwijsovereenkomst worden ontbonden. Is de student nog leer- of kwalificatieplichtig dan zal de opleiding de student begeleiden naar een andere opleiding binnen de instelling. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de instelling gedurende 8 weken zoeken naar een andere instelling waar de student terecht kan.

  BBL-opleiding

   Studenten die een BBL-opleiding willen volgen maar nog geen geaccrediteerde werkplek hebben worden niet geweigerd, maar krijgen de kans tot 31-12 een geschikte werkplek te verwerven. Tijdens de aanmelding worden zij hierin begeleid door de plaatsingsadviseur en tijdens de opleiding door de mentor/BPV-begeleider. Opleidingen kunnen de studenten ook een gecombineerde BOL-BBL opleiding aanbieden, waarmee er meer ruimte ontstaat voor begeleiding naar een passende werkplek.

   Opleidingen met aanvullende eisen en/of numerus fixus

   a. VISTA college opleidingen met aanvullende eisen én numerus fixus:

   Opleidingen met aanvullende eisen en een beperkt aantal plaatsen 2020/2021

   Crebo

   Wereld

   Aanvullende eisen

   Numerus fixus

   Bepalend voor volgorde aanname

   Muzikant BOL niveau 4

   25497

   Entertainment

   technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg: gevoel voor muziek, muzikaal gehoor, basis technische vaardigheden voor de gekozen richting, presentatie

   12

   datum auditie

   Acteur BOL niveau 4

   25472

   Entertainment

   technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg:

   inzet, tekstbegrip, tekstkennis, samenspel, improvisatievermogen, oplossingsgericht denken en initiatief nemen

   16

   datum auditie

   Audiovisueel specialist BOL niveau 4

   25194

   Entertainment

   creatieve en artistieke aanleg: vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen (om zich heen kijken), onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht

   24

   datum creatieve opdracht

   Fotograaf BOL niveau 4

   25195

   Entertainment

   creatieve en artistieke aanleg: vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen (om zich heen kijken), onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht

   12

   datum creatieve opdracht

   Mediavormgever BOL niveau 4

   25201

   Multimedia, interieur & design

   creatieve en artistieke aanleg, t.w.: instructies interpreteren, associatief vermogen, vorm- en kleurgevoel, gevoel voor marketing, marktconforme smaak

   48

   datum schoolopdracht

   Aankomend medewerker grondoptreden BOL niveau 2

   25416

   Veiligheid

   fysieke en psychische geschiktheid: deelname aan voorlichtingsbijeenkomst van Defensie;

   een positief advies als uitkomst van de intakedag (sporttest, terreinwerk, groepswerk; interview en motivatiegesprek);

   een positief Sport Medisch Advies

   70

   studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding

   Aankomend onderofficier grondoptreden BOL niveau 3

   25418

   Veiligheid

   fysieke en psychische geschiktheid:

   deelname aan voorlichtingsbijeenkomst van Defensie;

   een positief advies als uitkomst van de intakedag (sporttest, terreinwerk, groepswerk; interview en motivatiegesprek);

   een positief Sport Medisch Advies

   26

   studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding

   Coördinator sport en bewegen BOL niveau 4

   Sport en bewegingsleider BOL niveau 3

   23163

   CIOS

   Sittard

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   175

   studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding

   Coördinator sport en bewegen BOL niveau 4

   Sport en bewegingsleider BOL niveau 3

   23163

   CIOS

   Venlo

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   75

   studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding

   Sport en bewegings-coördinator Dans
   BOL niveau 4


   Sport en bewegingsleider Dans BOL niveau 3

   23163   25415
   CIOS
   Sittard

   dansauditie

   25studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding. Advies: medische keuring.

   b. VISTA opleidingen met aanvullende eisen:

   Opleidingen met aanvullende eisen 2019/2020

   Crebo

   Wereld

   Aanvullende eisen

   Opmerking

   Chauffeur wegvervoer BBL niveau 2

   25549

   Techniek

   fysieke geschiktheid

   (medische keuring)

   opleiding in samenwerking met Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en VISTA, voor studenten vanaf 16 jaar (die in januari van het eerste leerjaar 17 worden) tot 21 jaar.

   Chauffeur openbaar vervoer BBL niveau 2

   25550

   Handel & ondernemerschap

   fysieke geschiktheid

   (medische keuring)

   opleiding in samenwerking met de aanbieder openbaar vervoer. Informatie op de site zodra de opleiding mogelijk is.

   Coördinator buurt, onderwijs en sport BOL niveau 4

   25411

   CIOS

   benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   Coördinator sport- en bewegingsagogie BOL niveau 4

   25412

   CIOS

   benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   Coördinator sport, bewegen en gezondheid

   BOL niveau 4

   25413

   CIOS

   benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   Coördinator sportinstructie, training en coaching

   BOL niveau 4

   25414

   CIOS

   benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   Luchtvaartdienst-verlening

   BOL niveau 4

   25363

   Toerisme & Recreatie

   fysieke geschiktheid

   Als voorwaarde voor toelating dient de student kennis te nemen van het feit dat hij met het diploma Luchtvaartdienstverlening niveau 4 niet zonder meer in aanmerking komt voor een functie in de luchtvaartdienstverlening. De IATA en individuele werkgevers stellen aanvullende eisen aan hun personeel.

   De aanstaande student wordt over deze eisen geïnformeerd in een voorlichtingsbijeenkomst (dan wel in een individueel gesprek), en wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat hij kennis genomen heeft van bovengenoemde eisen.

   Het ondertekenen van deze verklaring is voorwaardelijk om toegelaten te worden tot de opleiding.

   c. VISTA college opleidingen met een numerus fixus

   Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen 2019/2020

   Crebo

   Wereld

   Numerus fixus

   Bepalend voor volgorde aanname

   Podium- en evenemententechnicus BOL niveau 4

   25204

   25205

   Entertainment

   24

   datum plaatsingsadviesgesprek

   Medewerker Evenementenorganisatie BOL niveau 4

   25147

   Entertainment

   24

   datum plaatsingsadviesgesprek

   Signspecialist BOL niveau 4

   25215

   Techniek

   48 (samen met allround
   sign-maker)

   datum schoolopdracht

   Allround signmaker BOL niveau 3

   25213

   Techniek

   48 (samen met sign-specialist)

   datum schoolopdracht

   Medewerker sign BOL niveau 2

   25214

   Techniek

   48 (samen met signspecialist en allround signmedewerker)

   datum schoolopdracht

   Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie BOL niveau 3

   25409

   Veiligheid

   40

   datum plaatsingsadviesgesprek;

   We werken met bedrijven die een VOG eisen. Zonder VOG kun je geen stage volgen en kunnen we je niet toe leiden naar een diploma.

   Particulier beveiliger BOL niveau 2

   25407

   Veiligheid

   60

   (max. 15 15/16/17jarigen)

   datum plaatsingsadviesgesprek;
   We werken met bedrijven die een VOG eisen. Zonder VOG kun je geen stage volgen en kunnen we je niet toe leiden naar een diploma.

   Aankomend medewerker veiligheid en vakmanschap Mechatronica BOL niveau 2

   25416

   Veiligheid

   12

   datum aanmelding;
   aantal opleidingsplaatsen wordt bepaald door Defensie

   Aankomend medewerker veiligheid en vakmanschap Mechatronica

   BOL niveau 3

   25340

   Veiligheid

   13

   datum aanmelding;
   aantal opleidingsplaatsen wordt bepaald door Defensie

   Medewerker Sport en recreatie BOL niveau 2

   25500

   CIOS

   80

   datum aanmelding

   Schoonheidsspecialist BOL niveau 3

   25404

   Beauty & Hair

   100 (samen met allround schoonheidsspecialist)

   datum aanmelding

   Allround schoonheidsspecialist BOL niveau 423159Beauty & Hair

   100 (samen met schoonheidsspecialist)

   datum aanmelding   Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken