Printen

Toelatingsbeleid


Het toelatingsbeleid van VISTA college

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passend opleiding.
 • We hanteren de nieuwe wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs die ingaat in schooljaar 2020/2021.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2020 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2020/2021 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een advies voor een passende opleiding.
 • Toelating kan geweigerd worden aan:
  • Niet kwalificatie-plichtige studenten die reeds voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen
  • Studenten die al zes verblijfsjaren in het MBO hebben gehad zonder een diploma te hebben behaald.
  • Studenten die zoveel begeleiding nodig hebben dat er sprake is van een onevenredige belasting voor de school.
 • Voor studenten die wel gemotiveerd zijn maar vanwege bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden nog geen diploma hebben behaald kan de school een plek creëren.

Aanmelding en plaatsing

VISTA college start na de open dag met plaatsing voor een opleiding. Na aanmelding voor een opleiding ontvangt de student een uitnodiging voor een gesprek. Bij een aantal opleidingen ontvangt de student eerst een uitnodiging voor een onderzoek, de talentscan, en vervolgens voor een gesprek met een plaatsingsadviseur. De talentscan wordt ingezet om te bekijken of er een goede match is tussen wens en haalbaarheid.

Is de match oké, dan wordt de student ingeschreven voor de opleiding. Is er sprake van twijfel aan de kant van de student of aan de kant van de school, dan wordt de loopbaanadviseur ingeschakeld. Deze begeleidt de student vervolgens naar de best passende opleiding. Kiest de student voor de opleiding van zijn eerste keuze, dan respecteren we dat en schrijven de student voor die opleiding in, met tips voor de begeleiding.

VOG verklaring omtrent gedrag

  Voor sommige beroepen is een VOG (verklaring omtrent gedrag) vereist. Een VOG mag wettelijk gezien door opleidingen niet als aanvullende eis worden gesteld. Heeft de opleiding de student laten weten dat deze toelaatbaar is, dan kan de VOG worden aangevraagd. Wordt de VOG om redenen niet verstrekt, dan zal op grond hiervan geen inschrijving plaatsvinden of kan, wanneer de student reeds is ingeschreven, de onderwijsovereenkomst worden ontbonden. Is de student nog leer- of kwalificatieplichtig dan zal de opleiding de student begeleiden naar een andere opleiding binnen de instelling. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de instelling gedurende 8 weken zoeken naar een andere instelling waar de student terecht kan.

  BBL-opleiding

   Studenten die een BBL-opleiding willen volgen maar nog geen geaccrediteerde werkplek hebben worden niet geweigerd, maar krijgen de kans tot 31-12 een geschikte werkplek te verwerven. Tijdens de aanmelding worden zij hierin begeleid door de plaatsingsadviseur en tijdens de opleiding door de mentor/BPV-begeleider. Opleidingen kunnen de studenten ook een gecombineerde BOL-BBL opleiding aanbieden, waarmee er meer ruimte ontstaat voor begeleiding naar een passende werkplek.

   Opleidingen met aanvullende eisen en/of numerus fixus

   a. VISTA college opleidingen met aanvullende eisen én numerus fixus:

   Opleidingen met aanvullende eisen en een beperkt aantal plaatsen 2020/2021

   Crebo

   Wereld

   Aanvullende eisen

   Numerus fixus

   Bepalend voor volgorde aanname

   Muzikant BOL niveau 4

   25497

   Entertainment

   technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg: gevoel voor muziek, muzikaal gehoor, basis technische vaardigheden voor de gekozen richting, presentatie

   12

   datum auditie

   Acteur BOL niveau 4

   25472

   Entertainment

   technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg:

   inzet, tekstbegrip, tekstkennis, samenspel, improvisatievermogen, oplossingsgericht denken en initiatief nemen

   16

   datum auditie

   Audiovisueel specialist BOL niveau 4

   25194

   Entertainment

   creatieve en artistieke aanleg: vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen (om zich heen kijken), onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht

   24

   datum creatieve opdracht

   Fotograaf BOL niveau 4

   25195

   Entertainment

   creatieve en artistieke aanleg: vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen (om zich heen kijken), onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht

   12

   datum creatieve opdracht

   Mediavormgever BOL niveau 4

   25201

   Multimedia, interieur & design

   creatieve en artistieke aanleg, t.w.: instructies interpreteren, associatief vermogen, vorm- en kleurgevoel, gevoel voor marketing, marktconforme smaak

   48

   datum schoolopdracht

   Aankomend medewerker grondoptreden BOL niveau 2

   25416

   Veiligheid

   fysieke en psychische geschiktheid: deelname aan voorlichtingsbijeenkomst van Defensie;

   een positief advies als uitkomst van de intakedag (sporttest, terreinwerk, groepswerk; interview en motivatiegesprek);

   een positief Sport Medisch Advies

   70

   studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding

   Aankomend onderofficier grondoptreden BOL niveau 3

   25418

   Veiligheid

   fysieke en psychische geschiktheid:

   deelname aan voorlichtingsbijeenkomst van Defensie;

   een positief advies als uitkomst van de intakedag (sporttest, terreinwerk, groepswerk; interview en motivatiegesprek);

   een positief Sport Medisch Advies

   26

   studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding

   Coördinator sport en bewegen BOL niveau 4

   Sport en bewegingsleider BOL niveau 3

   23163

   CIOS

   Sittard

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   175

   studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding

   Coördinator sport en bewegen BOL niveau 4

   Sport en bewegingsleider BOL niveau 3

   23163

   CIOS

   Venlo

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   75

   studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding

   Sport en bewegings-coördinator Dans
   BOL niveau 4


   Sport en bewegingsleider Dans BOL niveau 3

   23163   25415
   CIOS
   Sittard

   dansauditie

   25studenten die aan de aanvullende eisen voldoen, worden geplaatst in volgorde van aanmelding. Advies: medische keuring.

   b. VISTA opleidingen met aanvullende eisen:

   Opleidingen met aanvullende eisen 2019/2020

   Crebo

   Wereld

   Aanvullende eisen

   Opmerking

   Chauffeur wegvervoer BBL niveau 2

   25549

   Techniek

   fysieke geschiktheid

   (medische keuring)

   opleiding in samenwerking met Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en VISTA, voor studenten vanaf 16 jaar (die in januari van het eerste leerjaar 17 worden) tot 21 jaar.

   Chauffeur openbaar vervoer BBL niveau 2

   25550

   Handel & ondernemerschap

   fysieke geschiktheid

   (medische keuring)

   opleiding in samenwerking met de aanbieder openbaar vervoer. Informatie op de site zodra de opleiding mogelijk is.

   Coördinator buurt, onderwijs en sport BOL niveau 4

   25411

   CIOS

   benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   Coördinator sport- en bewegingsagogie BOL niveau 4

   25412

   CIOS

   benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   Coördinator sport, bewegen en gezondheid

   BOL niveau 4

   25413

   CIOS

   benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   Coördinator sportinstructie, training en coaching

   BOL niveau 4

   25414

   CIOS

   benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

   praktische toelatingstest (met de onderdelen: hindernisbaan, samenspel, zwemmen, 3 km loop, dans, turnen, samenwerkingsopdracht, lesgeven) waarvoor de student een cijfer krijgt. Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger is de student toelaatbaar.

   Luchtvaartdienst-verlening

   BOL niveau 4

   25363

   Toerisme & Recreatie

   fysieke geschiktheid

   Als voorwaarde voor toelating dient de student kennis te nemen van het feit dat hij met het diploma Luchtvaartdienstverlening niveau 4 niet zonder meer in aanmerking komt voor een functie in de luchtvaartdienstverlening. De IATA en individuele werkgevers stellen aanvullende eisen aan hun personeel.

   De aanstaande student wordt over deze eisen geïnformeerd in een voorlichtingsbijeenkomst (dan wel in een individueel gesprek), en wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat hij kennis genomen heeft van bovengenoemde eisen.

   Het ondertekenen van deze verklaring is voorwaardelijk om toegelaten te worden tot de opleiding.

   c. VISTA college opleidingen met een numerus fixus

   Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen 2019/2020

   Crebo

   Wereld

   Numerus fixus

   Bepalend voor volgorde aanname

   Podium- en evenemententechnicus BOL niveau 4

   25204

   25205

   Entertainment

   24

   datum plaatsingsadviesgesprek

   Medewerker Evenementenorganisatie BOL niveau 4

   25147

   Entertainment

   24

   datum plaatsingsadviesgesprek

   Signspecialist BOL niveau 4

   25215

   Techniek

   48 (samen met allround
   sign-maker)

   datum schoolopdracht

   Allround signmaker BOL niveau 3

   25213

   Techniek

   48 (samen met sign-specialist)

   datum schoolopdracht

   Medewerker sign BOL niveau 2

   25214

   Techniek

   48 (samen met signspecialist en allround signmedewerker)

   datum schoolopdracht

   Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie BOL niveau 3

   25409

   Veiligheid

   40

   datum plaatsingsadviesgesprek;

   We werken met bedrijven die een VOG eisen. Zonder VOG kun je geen stage volgen en kunnen we je niet toe leiden naar een diploma.

   Particulier beveiliger BOL niveau 2

   25407

   Veiligheid

   60

   (max. 15 15/16/17jarigen)

   datum plaatsingsadviesgesprek;
   We werken met bedrijven die een VOG eisen. Zonder VOG kun je geen stage volgen en kunnen we je niet toe leiden naar een diploma.

   Aankomend medewerker veiligheid en vakmanschap Mechatronica BOL niveau 2

   25416

   Veiligheid

   12

   datum aanmelding;
   aantal opleidingsplaatsen wordt bepaald door Defensie

   Aankomend medewerker veiligheid en vakmanschap Mechatronica

   BOL niveau 3

   25340

   Veiligheid

   13

   datum aanmelding;
   aantal opleidingsplaatsen wordt bepaald door Defensie

   Medewerker Sport en recreatie BOL niveau 2

   25500

   CIOS

   80

   datum aanmelding

   Schoonheidsspecialist BOL niveau 3

   25404

   Beauty & Hair

   100 (samen met allround schoonheidsspecialist)

   datum aanmelding

   Allround schoonheidsspecialist BOL niveau 423159Beauty & Hair

   100 (samen met schoonheidsspecialist)

   datum aanmelding


   Bindend studieadvies (BSA)

   De wet (die is gericht op het versterken van de (rechts)positie van de student) art. 8.1.7a WEB luidt als volgt: het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die zich inschrijft (oftewel: elke student, die wordt ingeschreven door de instelling) advies uit over de voortzetting van zijn opleiding. Dit advies, het bindend studieadvies (BSA), mag alleen worden gegeven aan een student, die in het eerste jaar van zijn/haar opleiding zit. Wanneer de student later in een opleiding instroomt (en niet start in het eerste jaar van de opleiding), dan krijgt deze student ook een BSA. Het is immers het eerste jaar na inschrijving van de student in zijn of haar ‘nieuwe’ opleiding.

   Binnen VISTA college worden de volgende soorten adviezen afgegeven:

   1. Positief studieadvies
   2. Negatief bindend studieadvies
   3. Negatief advies dat niet bindend is

   De uitgangspunten zijn hierbij:

   • Het BSA wordt na 9 maanden na de start van de opleiding (eerste jaar) afgegeven wanneer het een opleiding van 2, 3 of 4 jaar betreft. Bij een opleiding van één jaar wordt het BSA na 3 maanden (uiterlijk 4 maanden) afgegeven.
   • Start van de opleiding: De start van de opleiding is het moment dat de lessen beginnen volgens het rooster. In de meeste gevallen zal dit ongeveer tussen 1 augustus en 1 september zijn. Als de student later instroomt, heeft dit geen effect op de termijnen. Het BSA dient voor het einde van het eerste studiejaar te worden gegeven.
   • Een negatief (bindend) advies wordt schriftelijk gegeven. Teams kunnen bij een positief advies kiezen of zij dit mondeling of schriftelijk doen.
   • Voor het afgeven van negatief BSA moet door de opleiding minimaal:
    • 2 voortgangsgesprekken zijn gevoerd waar ook begeleiding is aangeboden
    • Bij een voornemen tot het afgeven van een negatief bindend studieadvies een eindgespreko Het voornemen tot het afgeven van een bindend studieadvies besproken zijn in het onderwijsteam.
    • Moet het team gezorgd hebben voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor een goede voortgang van de opleiding zijn gewaarborgd;
    • Moet het team de student een schriftelijke waarschuwing hebben gegeven, waarin een redelijke termijn is afgesproken, waarbinnen de studieresultaten naar het oordeel van het bevoegd gezag dienen te zijn verbeterd.
   • Na het afgeven van een negatief BSA behoudt VISTA de inspanningsverplichting om voor de student een andere, passende opleiding te vinden. Dit betekent concreet: VISTA/het team moet de student ondersteunen en begeleiden naar een andere opleiding (al dan niet binnen de eigen instelling) en mag de student pas uitschrijven:
    • wanneer de student is toegelaten tot een andere opleiding;
    • of: de instelling aantoonbaar gedurende tenminste acht weken heeft gezocht naar een andere opleiding of instelling.
   • Dat de student er mogelijk langer over doet of dat er extra ondersteuning nodig is, zijn geen argumenten om een negatief (bindend of niet bindend) BSA af te geven.

   In welke situatie wordt welk advies gegeven?

   • Een positief studieadvies. Dit wordt afgegeven wanneer het team verwacht dat de student met de resultaten tot nu het diploma kan behalen.
   • Een negatief bindend studieadvies. Dit wordt afgegeven wanneer er onvoldoende studievoortgang is, en extra begeleiding en een schriftelijke waarschuwing geen effect hebben gehad. Daarbij heeft het team persoonlijke omstandigheden in het besluit meegewogen. Denk hierbij aan ziekte, thuissituatie, etc. Een negatief bindend studieadvies kan alleen gegeven worden als studievorderingen over de gehele linie uitblijven en er geen uitzicht is op het behalen van het diploma.
   • Een negatief studieadvies dat niet bindend is. Dit is in essentie een positief advies (want de student mág door) maar met de student kan in overleg aanvullende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat de student het studiejaar opnieuw doet omdat de potentie er is maar dat dit nog niet voldoende aangetoond is, of dat andersoortig maatwerk nodig is om op die manier het diploma te kunnen behalen en dat de student gewoon doorstroomt naar het volgend schooljaar. De student kan ook besluiten een andere opleiding te kiezen als na het gesprek blijkt dat een andere opleiding beter passend is.
   Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken